Tag: badania ankietowe CAWI

PRACA - ANKIETER

 

Poszukujemy osób do pracy dorywczej w charakterze ankietera. Praca polega na realizacji wywiadów

i wypełnianiu ankiet z osobami indywidualnymi i przedstawicielami firm.

 

Oferujemy:

 • Elastyczne godziny pracy;
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń;
 • Możliwość nabycia ciekawego doświadczenia zawodowego;
 • Pracę w okolicy miejsca zamieszkania.

 

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Minimum średnie wykształcenie;
 • Obsługa komputera i pakietów biurowych, umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze;
 • Dostęp do Internetu;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Dobra organizacja pracy.

Zastosowanie techniki CAWI w badaniach pracowników

 

Badania satysfakcji pracowników prowadzi się powszechnie z wykorzystaniem ilościowej techniki ankiety internetowej (CAWI) za pośrednictwem systemu komputerowego. Tego rodzaju badanie umożliwia samodzielne wypełnianie kwestionariusza przez respondentów z poziomu przeglądarki internetowej – w dowolnym czasie i miejscu.

 

Autorska platforma badawcza eCRF.biz 


W firmie Biostat badania opinii pracowników są prowadzone z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania badawczego eCRF.biz. Pracę platformy wspiera moduł automatycznej weryfikacji logicznej poprawności wpisów, dzięki czemu ma miejsce bieżąca kontrola udzielanych odpowiedzi już na etapie wypełniania ankiety przez pracownika. System przeciwdziała ryzyku wystąpienia braków danych, a także umożliwia koordynatorom bieżącą kontrolę stopnia realizacji, co pozwala w porę zapobiegać ewentualnym opóźnieniom.


Błyskawiczny czas realizacji


Technika CAWI sprawdza się doskonale w przypadku badania opinii pracowników dużych przedsiębiorstw, gdyż umożliwia przeprowadzenie pomiaru w relatywnie najkrótszym czasie w porównaniu do pozostałych technik. Platforma elektroniczna przyśpiesza pracę zarówno na etapie projektowania ankiety, jak i pozyskiwania danych w toku badań online. Ponadto w każdej chwili możliwe jest dokonanie konfiguracji wykorzystując w tym celu odpowiednie moduły systemowe.


Bieżące generowanie statystyk i wykresów


Wykorzystanie modułu automatycznego generowania wykresów i statystyk sprawia, że Zamawiający nie musi czekać na wyniki badania aż do jego zakończenia i otrzymania raportu podsumowującego. W każdej chwili możliwy jest podgląd aktualnych zestawień odpowiedzi, a następnie ich eksport do plików obsługiwanych w pakiecie biurowym MS Office.


Gwarancja anonimowości


Badania satysfakcji pracowników w firmie Biostat przebiegają z zachowaniem wszelkich standardów anonimowości. W tym celu stosowane mogą być dwie opcje zabezpieczeń: mechanizm jednorazowych kodów lub indywidualne dane do logowania (login i hasło). Dane autoryzacyjne zostają dostarczone automatycznie przez system do pracowników drogą mailową - razem z zaproszeniem do uczestnictwa w badaniu, instrukcją wypełniania ankiety oraz informacjami odnośnie celów oraz badanych obszarów.


Opcje helpDesk


W sytuacji pojawienia się trudności z wypełnieniem ankiety przez pracowników, mogą oni skorzystać z opcji elektronicznego wsparcia Helpdesk lub nawiązać kontakt telefoniczny w celu rozwiązania napotkanego problemu. Dzięki temu minimalizowane jest ryzyko uzyskania niewystarczającej liczby użytecznych kwestionariuszy zwrotnych.

Badania ankietowe i ich rodzaje

 

Badania ankietowe możemy podzielić na kilka różnych typów, przy czym każdy z nich będzie znajdywać inne zastosowanie, wobec czego warto wiedzieć, które z rodzajów badania ankietowego, w jakim przypadku zastosować. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby dzięki poprawnego doborowi rodzaju badania osiągnąć odpowiednie wyniki. Przyjrzyjmy się więc nieco dokładniej poszczególnym typom badań ankietowych, i zobaczmy czym się charakteryzują. 

Badania ankietowe audytoryjne

Jest to metoda w której wykorzystywany jest kwestionariusz ankiety, którzy przekazujemy określonej grupie badanej, znajdującej się w jednym pomieszczeniu (na przykład sala konferencyjna). Ankieter ma tutaj za zadanie jedynie przekazać kwestionariusz osobom badanym, udzielić instrukcji niezbędnych do prawidłowego wypełnienia ankiety oraz do zebrania ich od badanych po zakończonym badaniu. Jako zalety należy tutaj przede wszystkim uznać wysoki poziom zwrotu ankiet, w przeciwieństwie do innych rodzajów badania ankietowego. Co do wad, to musimy zwrócić uwagę na brak możliwości zastosowania próby reprezentatywnej dla całej społeczności badanej. Tego typu badania mogą być wykorzystywane w przypadku określania wizerunku danej marki/produktu, czy też oceny konkretnego działania poszczególnych przedsiębiorstw, na przykład w kwestii prowadzonych kampanii reklamowych. Możemy też za jego pośrednictwem zbadać czy marka jest dobrze kreowana, oraz jak wysoki poziom przywiązania do marki prezentują sobą badane jednostki.

Badania ankietowe bezpośrednie (PAPI)

Badania PAPI stanowią najpowszechniejszą metodę badawczą jeśli chodzi o techniki ilościowe. W trakcie badania przeprowadzany jest wywiad z respondentem, w czasie którego to ankieter czyta poszczególne pytania zawarte w kwestionariuszu, oraz skrupulatnie zapisuje udzielane przez respondenta odpowiedzi. Badania PAPI uważane są za najbardziej skuteczne, przez wzgląd na obligujące do udzielania rzetelnych odpowiedzi, postawienie respondenta w sytuacji f2f z ankieterem. Badania tego typu mogą być przeprowadzane w dowolnym miejscu, co także ułatwia ich realizację. Obecnie bardzo często przeprowadzane są tutaj badania CAPI, czyli wywiad z pomocą notebooka, co także wpływa na pewne podniesienie jakości przeprowadzanych badań.

Badania ankietowe internetowe (CAWI)

Jest to technika przeprowadzania badań ilościowych, w której kwestionariusz przekazywany jest do respondenta za pośrednictwem Internetu. Ten ankietę wypełnia samodzielnie, zaś system komputerowy odpowiedzialny za obsługę badania weryfikuje poprawność udzielnych odpowiedzi, oraz zapisuje je na dysku twardym do późniejszej analizy. Dzięki temu analiza wyników badania jest o wiele prostsza, szybsza do przeprowadzanie, a co najważniejsze o wiele tańsza. Jest to także technika, która zapewnia niższe koszty przeprowadzania badań na grupach respondentów zamieszkujących bardzo odległe tereny, grupach słabo dostępnych z geograficznego punktu widzenia, pod warunkiem iż dysponują oni dostępem do Internetu. Badania CAWI, stanowią dla wielu młodych firm pierwszy krok w badaniach marketingowych, bowiem zapewniają możliwość samodzielnego przeprowadzenia profesjonalnego badania, przy relatywnie niskich kosztach.

 Z całą pewnością znajdziemy jeszcze więcej różnorodnych typów badań ankietowych, niemniej jednak nie są one już aż tak bardzo istotnym aspektem w tym zagadnieniu. Mimo to, postaramy się w przyszłości zrobić ścisłe kompendium wiedzy w tym zakresie i przytoczymy wszystkie rodzaje badań ankietowych na łamach naszego portalu.

Ankietyzacja online Klientów sklepu internetowego

 

Prowadzisz sklep internetowy, jednak wyniki sprzedaży w dalszym ciągu nie spełniają Twoich oczekiwań? A może by tak zapytać wprost swoich Klientów o to, jak oceniają poszczególne aspekty procesu zakupowego? W tym celu będzie Ci potrzebna aplikacja do ankietyzacji online. Tego rodzaju oprogramowanie pozwoli na cykliczne badania zadowolenia Klientów z zakupów. Na podstawie wyników będziesz mógł wprowadzać zmiany pożądane z punktu widzenia swoich Klientów.

Czym powinna się cechować aplikacja do ankietyzacji?

 

Przede wszystkim oprogramowanie takie powinno zapewniać możliwość błyskawicznego i prostego wypełnienia ankiety. Obsługa nie może być zbyt skomplikowana i zajmować dużo czasu, gdyż w takim przypadku zniecierpliwiony Klient na pewno opuściłby ją przed ukończeniem. Ważne jest także to, aby spełnione zostały normy anonimowości. Nie ma więc sensu prosić użytkownika o podanie jakichkolwiek danych osobowych.

 

W przypadku sklepu internetowego przydatną funkcją jest możliwość wystawiania oceny posługując się w tym celu skalą punktową (np. od 1 do 10). Ciekawym rozwiązaniem będzie także wybór „buźki” przedstawiającej poziom zadowolenia (smutna, rozczarowana, wesoła, zaskoczona etc.).

 

Łatwość tworzenia raportów

 

Prostota użytkowania nie może przy tym dotyczyć jedynie Klienta. Również menedżer sklepu nie powinien mieć jakichkolwiek problemów z podglądem odpowiedzi oraz tworzeniem raportów na ich podstawie. Profesjonalne aplikacje do ankietyzacji online są wyposażone w moduł generowania automatycznych raportów graficznych. Możliwe jest jego uruchomienie na dowolnym etapie badania – nie ma więc konieczności oczekiwania na jego zakończenie. Na bieżąco można również kontrolować stopień realizacji pomiaru ankietowego.

 

Programy do ankiet najnowszej generacji umożliwiają dowolne definiowanie poziomów uprawnień. To od samego menedżera zależeć zatem będzie, jakim pracownikom zapewni dostęp do oprogramowania oraz jaki będzie jego zakres. Nieodzowne jest również zastosowanie protokołu szyfrowania danych, dzięki czemu uzyskane dane nie przedostaną się w niepowołane ręce.

 

Firma oferująca oprogramowanie do ankietyzacji powinna także zapewnić bieżące wsparcie w zakresie obsługi programu, a także usuwania ewentualnych usterek. Warto zatem przed wyborem takiego podmiotu zapytać o to, czy oferuje on całodobowy HelpDesk.

 

Co możesz zyskać?

 

Ankietyzacja Klientów nie może być jedynie sztuką dla sztuki. Chodzi o to, aby na podstawie uzyskiwanych wyników wdrażać zmiany korzystne z punktu widzenia Klientów. Dzięki temu zyskasz następujące korzyści:

 

1. Wzrost liczby zadowolonych Klientów,

2. Większa liczba konwersji,

3. Spadek częstotliwości porzucanych koszyków,

4. Mniejsza liczba Klientów odchodzących do konkurencji,

5. Zwiększenie zysków ze sprzedaży,

6. Większa skłonność Klientów do polecania sklepów swoim znajomym.  

Innowacyjny kontakt z klientem dzięki ankietom online

Technologizacja życia wpłynęła na wzrost popularności, jak i jakości przeprowadzania badań on-line. Co prawda same badania nie są w stanie zapewnić sukcesu, ale umiejętne ich wykorzystanie zmniejsza ryzyko porażki. Jednakże wybór drogi kontaktu z klientem ma znaczenie. Ankiety online pozwalają na swobodny kontakt między konsumentem a firmą, a przy tym podkreśla innowacyjność firmy.

 

Metoda badania musi być dostosowana do klienta

Wywiad bezpośredni nie jest najstarszą metodą zbierania informacji. Najpierw posługiwano się po prostu obserwacją. Obserwacja jednak nie pozwala na zapoznanie się z indywidualną opinią klienta. Następnym krokiem był dopiero wywiad bezpośredni, po czym telefoniczny, a dziś ich miejsce zajęła metoda ankietyzacji wykorzystująca ww. ankiety on-line. Ważne jest, aby metodę badania dobrać odpowiednio do kontekstu badania oraz grupy docelowej.

Wywiad bezpośredni pozwala na:

 • zrozumienie znaczenia odpowiedzi klienta,
 • wyjaśnienie niezrozumiałych lub nieskonkretyzowanych kwestii,
 • wykorzystanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Z drugiej strony wywiad bezpośredni jest trudniejszy w zorganizowaniu, kosztowniejszy i wymaga poświęcenia większej ilości czasu. Pomiar w oparciu o ankiety on-line usuwa te niedogodności, a ponadto:

 • eliminuje efekt ankietera,
 • pozwala wypełnić ankietowanemu kwestionariusz w dogodnym czasie i miejscu,
 • zachowuje pełną anonimowość uczestników,
 • pozwala na dotarcie do szerszego grona odbiorców.

 

Innowacyjne sposoby rozmowy z klientem

Jedną z najpopularniejszych metod ankietyzacji on-line jest CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Polega ona na przeprowadzeniu wywiadu w pełni drogą internetową za pomocą ankiety bądź kwestionariusza. Do jej zalet należy także zaliczyć możliwość załączenia treści multimedialnych oraz możliwość modyfikacji ankiety w trakcie jej przeprowadzania.

Inną innowacyjną alternatywą jest metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviews). Wywiad telefoniczny pozwala na:

 • komunikację werbalną
 • objaśnienie pytań i odpowiedzi
 • dostosowanie języka do rozmówcy
 • zachęcenie uczestnika do zaangażowania się w badanie.

 

Za innowacyjnością idzie jakość

CATI jednak jest to wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo. Metoda ta sprawdza się przy badaniach ewaluacyjnych, poziomu satysfakcji, lojalności czy opinii konsumentów. Dzięki uzyskanym informacją można sporządzić profil klienta. Inną jej zaletą jest krótki czas realizacji wywiadów czy zapis pozyskanych danych w formie elektronicznej. Co więcej CATI gwarantuje wysoką jakość przeprowadzanego badania.

Metody CAWI czy CATI to innowacyjne sposoby kontaktu z klientem dbające o jakość przeprowadzania samego badania. Otwierają one nowe drzwi ku zrozumieniu klientom i pozwalają na utrzymanie rzetelnych wyników. 

SurvGo - nowe sposoby ankietyzacji

Oprogramowania do badań rynku pozwalają na zwiększenie efektywności i jakości badań. Otwierają one nowe drogi dotarcia do klienta, ale jednocześnie dbają o jego komfort. Jednymi z najpopularniejszych oprogramowań do badań ankietowych są systemy CATI, CAPI, CAWI oraz SurvGo. Najczęściej stosowane narzędzia do przeprowadzenia badań to:

 • kwestionariusz ankiety lub wywiadu,
 • test,
 • arkusz obserwacji.

 

Kontakt telefoniczny z klientem a CATI

Badania oparte na systemie CATI – Computer Assisted Telephone Interview – dotyczą rozmów przeprowadzanych telefonicznie przy czym rozmowy te są zapisywane. System ten pozytywnie wpływa na czas i koszty realizacji badania oraz minimalizuje szansę uzyskania nic nie wnoszących odpowiedzi.

CATI-System to oprogramowanie do ankiet, które pozwala na dopasowanie ankiety do konkretnych potrzeb. Aplikacja ta umożliwia stosowanie pytań zamkniętych, otwartych, pól jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru, rankingów, dat i tym podobne. Ponadto system umożliwia przydzielanie danych importowanych do konkretnych kolumn oraz wprowadzanie numerów. Co więcej oprogramowanie wyposażone jest w moduł baz, który umożliwia ich edycję oraz funkcję czarnych list.

 

Kolejne drogi kontaktu z klientem

CAPI – Computer Assisted Personal Interview – to ankiety, które dedykowane są dla urządzeń mobilnych. Badanie odbywa się z pomocą ankietera, który przeprowadza wywiad terenowy, a odpowiedzi ankietowanego wprowadza w system zainstalowany na urządzeniu mobilnym. Ponadto system CAPI daje możliwość prezentacji materiałów graficznych i audiowizualnych w trakcie badania. Informacje uzyskane w procesie badania są natychmiastowo rejestrowane w systemie, zaś wyniki analiz prezentowane są za pomocą różnych wykresów.

CAWI - Computer-Assisted Web Interview – to badanie ankietowe przeprowadzone za pomocą Internetu, które polega na wypełnieniu kwestionariusza ankiety w wersji elektronicznej w wybranym czasie przez ankietowanego z zachowaniem jego anonimowości.

 

SurvGo – nowa możliwość

System SurvGo to program do ankiet umożliwiający zarządzanie, tworzenie i realizację badań online z poziomu jednej platformy. System umożliwia:

 • tworzenie formularzy,
 • dotarcie do konkretnej grupy ankietowanych,
 • gromadzenie odpowiedzi,
 • natychmiastową analizę wyników.

To oprogramowanie do ankiet oferuje gotowe wzory kwestionariuszy, a każdy z tych szablonów można dostosować do własnych preferencji. System umożliwia dynamiczny przegląd statystyk, drukowanie ankiet online, eksport do XLS, CSV, SAV.

Oprogramowania do ankiet tworzone przez firmę BioStat pozwalają na przeprowadzenie badań innowacyjnymi metodami o wysokiej jakości. Systemy takie jak SurvGo odpowiadają na bieżące potrzeby rynku zapewniając profesjonalne wykonanie badań.

Dlaczego lepiej korzystać z gotowych rozwiązań przy przeprowadzaniu badań ankietowych? (cz. I)

Zbieranie informacji zwrotnej od swoich klientów czy pozyskiwanie danych z rynku to w dzisiejszych czasach wręcz konieczność. Na szczęście istnieje mnóstwo możliwości by proces ten uprościć. Jedną z nich jest skorzystanie z gotowych rozwiązań - wynika z tego szereg zalet i podobna praktyka jest obecnie często stosowana przez większość firm czy podmiotów, chcących pozyskać informacje zwrotną lub przeprowadzić konkretne badanie. Metoda CAWI (badania za pomocą ankiet internetowych) jest obecnie bardzo popularna ze względu na kilka czynników - więcej o niej w artykule omawiajacym szerzej same badania online. Dlaczego jednak korzystanie z gotowych rozwiązań takich jak panele badawcze jest najlepszym rozwiązaniem?

 

Gotowe aplikacje do przeprowadzenia badań ankietowych

Tworzenie systemu jest bardzo długim i skomplikowanym procesem, poza tym wymaga sporych nakładów finansowych. Możemy oczywiście skorzystać z zewnętrznego oprogramowania, które nie jest panelem badawczym, ale nie będzie wtedy ono do końca przystosowane do naszych zamiarów. W rozwiązaniach takich jak panele internetowe nie musimy szukać oprogramowania za pomocą którego, będziemy tworzyć ankiety i zbierać pożądane dane. Panele badawcze dysponują swoimi aplikacjami internetowymi oraz aplikacjami mobilnymi pozwalającymi na tworzenie formularzy, wypełnianie ankiet przez respondentów oraz ich automatyczną analizę. Takie oprogramowanie z reguły jest już przetestowane i dopracowywane na odpowiednio długim okresie czasu, więc skorzystanie z tych doświadczeń jest sporą oszczędnością czasu i pieniędzy. 

 

Nie musimy szukać grupy docelowej

Każde badanie wymaga określenia grupy docelowej - czasami robimy to bardzo precyzyjnie czasami potrzebujemy ogólnych danych. Panele badawcze mogą pochwalić się grupą aktywnych uczestników, którzy wypełniają ankiety oraz są sprofilowani – panele posiadają o nich informacje. Znaczy to mniej więcej tyle, że możemy sobie wybrać grupę docelową z gotowej bazy użytkowników i nie musimy poświęcać czasu na jej poszukiwanie i rekrutacje. Panele badawcze  jak Badanie Opinii potrafią mieć do kilkunastu tysięcy respondentów. Grupa użytkowników, korzystająca stale z jednej aplikacji mobilnej to również inne zalety – możemy skorzystać z gotowego już systemu powiadomień użytkowników o nowym badaniu oraz nie musimy się martwić jak przekonać naszą grupę docelową do wypełnienia ankiety. Aplikacje do ankietyzacji, przygotowywane przez Panele Badawcze posiadają gotowy system motywacyjny - z reguły za wypełnienia badania zbiera się punkty, które później wymienia się na pieniądze.

Dlaczego lepiej korzystać z gotowych rozwiązań przy przeprowadzaniu badań ankietowych? (cz. II)

Niniejszy artykuł jest wpisem kontynuującym wątek pierwszej części opracowania nt. "Dlaczego lepiej korzystać z gotowych rozwiązań przy przeprowadzaniu badań ankietowych?", który dostępny jest tutaj.

 

Szybkość zbierania wyników

Panele Badawcze są w stanie przeprowadzić badanie na próbie około tysiąca osób - nawet już w 24 godziny! Tak krótki czas realizacji spowodowany jest dwoma czynnikami - pierwszym z nich jest korzystanie z wypracowanych już kanałów komunikacji z respondentami, dzięki którym informacja o nowym badaniu błyskawicznie dociera do naszej grupy docelowej. Najczęściej stosowanymi formami powiadomień są :

 • wiadomości e-mail – panele badawcze wysyłają wiadomości email z zaproszeniem do wypełnienia ankiety w aplikacji do ankietyzacji z bezpośrednim linkiem do badania. Wysyłka wykonywana jest automatycznie do określonej grupy lub określonej liczby respondentów.
 • powiadomienia PUSH w aplikacjach mobilnych – aplikacje do ankietyzacji, które zostały stworzone przez panele badawcze posiadają moduł powiadomień PUSH, dzięki czemu użytkownik który posiada aplikacje na swoim telefonie, dostaje informacje bezpośrednio na smartphone o nowej ankiecie.
 • linkowanie ankiety w Social Media – udostępnienie na profilach w Social Media bezpośredniego linku do ankiety.

 

Dodatkowym sposobem na powiadomienia jest implementacja linku do ankiety na naszej stronie internetowej. Istnieje również możliwość importu własnej bazy użytkowników.

Drugim z czynników znacząco wpływających na czas zbierania informacji jest przyzwyczajenie użytkowników Panelu do wypełniania ankiet oraz dzielenia się opinią za pomocą aplikacji do ankietyzacji. Uczestnictwo w badaniach to proces, dzięki któremu zbierają punkty a następnie wymieniają je np. na środki finansowe.

 

Merytoryczna pomoc w tworzeniu ankiet oraz gotowe ankiety

Panele badawcze, oprócz gotowych rozwiązań, często oferują pomoc eksperta (osoby merytorycznej projektującej ankiety na co dzień) w formułowaniu pytań i określeniu wskaźników. Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem jest również gotowe schematy ankiety, które oczywiście możemy modyfikować. Takie gotowe schematy zawierają standardowe pytania dla określonego typu badań lub określonej grupy docelowej. Po zebraniu odpowiedzi dla takiej ankiety, system automatycznie oblicza ważne wskaźniki – np. dla badania satysfakcji liczony jest wskaźnik NPS lub CSI.

 

Oszczędność czasu przy obróbce danych

Zebrane odpowiedzi z reguły poddawane są automatycznej obróbce danych przez system. Wyniki prezentowane są w formie tabel i wykresów. Wyniki można dowolnie eksportować oraz zapisywać. Format danych jest różny – od szczegółowych odpowiedzi w xls po możliwość zapisu wykresów w pliku graficznym. Aplikacje do ankietyzacji często posiadają moduł automatycznych porównań wyniku badania do poprzednich okresów.

Badanie sondażowe - ankieta

Przeprowadzając badania sondażowe można odnosić się do różnych form zbierania danych oraz ich analizy, a także z wykorzystaniem różnych środków kontaktować się z odbiorcami badania. Ważne jest, aby próba, która zostanie dobrana do badania była reprezentatywna, a sama metoda także taka była. W tym celu można wykorzystać sondaże, które polegają na regularnym zbieraniu danych od członków danej zbiorowości.

 

Do wyników należy posiadać dystans - czyli bierz pod uwagę błąd statytsyczny oraz inne błędy pomiaru sondażowego

W momencie, gdy sondaż dotyczy całego społeczeństwa mówi się o sondażach opinii publicznej, ale może on obejmować swoim zasięgiem konkretną grupę społeczno-zawodową np. uczniów, kucharzy, organizację. Jako technikę badawczą w kwestii sondażu można zastosować wywiad lub ankietę. O wartości metody świadczy stopień wiarygodności wyników, które to zależą  od:

 

O ankiecie… Kilka ważnych rzeczy

Ankiety umożliwiają opis badanej rzeczywistości, a w skutek tego pozwalają na zebranie i zanalizowanie danych na takie tematy jak między innymi:

 • faktów i związków występujących między nimi;
 • postaw, motywacji;
 • oczekiwań;
 • poznawania opinii.

Do największych zalet ankiet jako narzędzia można uznać szybkie tempo gromadzenia danych oraz zapewnienie anonimowości ankietowanym. Przy czym metoda ankietowa może mieć charakter osobowy (z ankieterem) bądź bezosobowy (np. ankieta online, prasowa).

 

Sposób zadawania pytań wpływa na wynik

Narzędzie, które zostanie zastosowane w procesie badawczym powinno zostać dogłębnie przemyślane oraz skonstruowane w taki sposób, aby zestaw pytań obejmował badane zagadnienie, a przy tym unikał zapytań, które:

 • są nieprecyzyjne, niejednoznaczne;
 • są obraźliwe;
 • zawierają treści krępujące.

Wystąpienie takich pytań zmniejsza prawdopodobieństwo otrzymania prawdziwych odpowiedzi, co będzie przekładało się na ostateczny wynik sondażu. W celu zwiększenia wiarygodności otrzymanych danych należy zadbać o to, aby ankietowany posiadał swobodę wypowiadania się.

 

Ankieta wspiera prawdomówność

Wybierając badania ankietowe, które będą przeprowadzane drogą online wybiera się relatywnie tanią formę przeprowadzenia badania. Co więcej pozwalają one na objęcie swoim zakresem dużych zbiorowości. Sondaże, które dbają o zachowanie anonimowości ankietowanych, a także o zachowanie ich komfortu zwiększają prawdopodobieństwo otrzymania prawdziwych odpowiedzi.

 

Sondaże

Najlepszy sposób na rozpoznanie preferencji danych grup respondentów
w zadanych obszarach stanowią badania opinii publicznej - sondaże.

Realizujemy sondaże opinii publicznej oraz sondaże polityczne (tzw. sondaże przedwyborcze)
- badania prowadzimy zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej.
Cechą charakterystyczną wszystkich naszych projektów jest rzetelność i szybkość ich realizacji.

Oferta badań sondażowych:

 • ogólnopolskie i lokalne sondaże opinii;
 • sondaże społeczne;
 • badania wizerunku marki;

 

 

 

 • sondaże rynkowe;
 • badania zachowań konsumenckich;
 • badania akademickie.

 

 

 

 

Kontakt w sprawie oferty: badania@biostat.com.pl
tel. 32 4221707

Jaka jest różnica między dlaczego a ile?

Zrozumienie konsumenta skupia się na rozpoznaniu jego potrzeb oraz motywacji. W tym celu przeprowadza się różnego rodzaju badania, takie jak ankiety online, które pozwalają na rozmowę z klientem i skupieniem się na jego odczuciach względem danej marki czy produktu. Konsumenta należy w tym ujęciu traktować jako osobę autonomiczną, gotową do podejmowania świadomych decyzji.

 

Klient to bezcenne źródło wiedzy

Na decyzję konsumenta wpływają między innymi emocje oraz wrażenia, które odczuwa w stosunku do danego produktu bądź marki. Za decyzjami klientów zawsze należy widzieć konkretne sytuację, które przyczyniły się do ich podjęcia, a przed tym do zaistnienia potrzeby skorzystania z danego produktu czy usługi. Metoda CAWI (ankiety online) jest innowacyjnym narzędziem służącym do:

 • zaprezentowania ilościowej opinii klientów;
 • zapoznania się ze zdaniem konsumentów;
 • zwrócenia uwagi odbiorców rynku na dany produkt bądź usługę.

 

W procesie badawczym należy wybrać odpowiednie narzędzia

CAWI (ankiety online) jest narzędziem wykorzystującym sieć internetową jako sposób dotarcia do klienta. Pozwala to na nawiązywania kontaktu z klientem w czasie mu odpowiadającym i dla niego komfortowym. Mówiąc o tym narzędziu należy podkreślić, że jest ono:

 • stosunkowo tanie;
 • łatwe w pozyskiwaniu danych;
 • lubiane przez konsumentów;
 • przejrzyste dla wszystkich osób zaangażowanych w badanie.

 

Ile czy dlaczego?

Dodatkowym atutem omawianego narzędzia jest fakt, że zalicza się go do metod ilościowych. Oznacza to, że otrzymane dane odpowiadają na pytanie: ile?. Narzędzie to ujmuje rzeczywistość liczbowo, pokazują w sposób liczbowy poziom spełnienia jakieś zmiennej. Przez co otrzymane parametry liczbowe opisują badane zjawisko czy obiekt. Warto zauważyć, że metody jakościowe umożliwiają postrzeganie danej kwestii z perspektywy klienta. W tych metodach odnosi się do pytać osadzających się na zapytaniu: dlaczego?.

 

Co to znaczy, że proces badawczy jest efektywny?

Kierując uwagę na zagadnienie metody CAWI (ankiet online) ujawnia się dylemat, które z rodzajów badań jest lepsze: metody ilościowe czy jakościowe. Chociaż punkt odniesienie w niniejszym artykule nakierowany jest na zagadnienie metod ilościowych to nie można pominąć wartości metod jakościowych. Tylko proces badawczy, który jest odpowiednio wzmocniony i pogłębiony można uznać za efektowny, gdyż:

 • aby zrozumieć dane zjawisko należy oglądać je z różnych stron;
 • każda uzyskana informacja jest ważna;
 • nie wszystko da się wyrazić liczbami lub tylko słowami.

 

Wykorzystanie metody CAWI (ankiet online) pozwala na zdobycie danych, które okażą się kluczowe w procesie rozwojowym, a co więcej mogą być podstawą do przeprowadzania dalszych badań np. metodami jakościowymi, które potwierdzą, wzmocnią oraz pogłębią uzyskane wyniki.

Badanie ankietowe dają potrzebne informacje

Przy czym w swojej metodzie pozwalają na wybranie takiego narzędzia, które będzie uwzględniał posiadane zasoby finansowe oraz czas przewidziany na zrealizowanie badania.

 

Metoda gotowa do podjęcia wielu wyzwań

Sam proces badawczy z wykorzystaniem ankietyzacji może uwzględniać rozmaite zagadnienia takie jak np.:

 • badanie ruchu turystycznego;
 • satysfakcję czy lojalność konsumentów/pracowników;
 • świadomość marki w danym społeczeństwie.

Tym samym badanie takie może realizować rozmaite cele zaczynając od zwiększenia sprzedaży jakiegoś produktu po poprawę aktualnej sytuacji firmy z uwzględnieniem konfliktów wewnętrznych.

 

Ilościowy i jakościowy wymiar badania

Przy czym cel badania determinuje w pewnym stopniu sposób przeprowadzana badania, a może on się odbywać z uwzględnieniem takich metod jak:

 • wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI);
 • ankiety online;
 • wywiady ze wspomaganiem urządzeń mobilnych.

Powyższe metody pozwalają na pozyskanie informacji o charakterze ilościowym. Tym samym dla pogłębienia procesu badawcze powinno przeprowadzić się badanie nakierowane na jakościowy wymiar badanego zjawiska.

 

Metody oparte na rozmowach

W celu ujęcie jakościowego charakteru badania korzysta się z takich metod jak:

Każda z tych metod opiera się na bezpośredniej rozmowie ankietowanego z ankietowanymi. Przy czym jeśli chodzi o FGI są to rozmowy w kilkuosobowych grupach, a nad ich przebiegiem czuwa moderator, który to posiada określony scenariusz badania. Pozwala to na skupienie się na najważniejszych punktach badanego zagadnienia i przeprowadzenie pełnowartościowego wywiadu.

 

Informacje kształtują rozwój

Dzięki przeprowadzanym procesom badawczym można zyskać wiedzę zarówno na temat informacji koncentrujących się na danych ilościowych, jak i na jakościowym wymiarze.  Takie badania ankietowe umożliwią podejmowanie kolejnych wyzwań, ale przede wszystkim dają szansę na realizację obranych strategii rozwojowych. Stąd realizowane procesy badawcze nie tylko wpływają na efektywność działania, ale przede wszystkim dają możliwości rozwoju w skonkretyzowanych obszarach.

Funkcjonalność badań online

Badania online zwane inaczej CAWI (z ang. Computer-Assisted Web Interview) są jedną z najpopularniejszych metod ankietowania. Formularze ankiet są udostępniane drogą elektroniczną dużej grupie odbiorców. Dzięki przeprowadzaniu badań internetowych można uzyskać wiele ważnych i ciekawych informacji na temat rynku, bądź  potencjalnych konsumentów (ich zachowań, preferencji, czy także gustów). W przypadku badań ilościowych to właśnie badania online pokazują swoje szerokie zastosowanie.  Dzięki takim ankietom osoby przeprowadzające badania szybko uzyskają odpowiedź na pytanie „ile?”. Badania online są jednym z rodzajów badań marketingowych, lecz czy naprawdę odgrywają, aż tak dużą rolę w poznawaniu rynku oraz zachowań konsumentów?

 

Łatwe i szybkie poznanie opinii respondentów

Osoby przeprowadzające badania funkcjonalność ankietowania internetowego mogą zauważyć już w trakcie szukania odpowiedniej grupy respondentów. Właśnie w Internecie osoby ankietujące mogą znaleźć najszersze grono odbiorców, ze względu na dużą popularność sieci. Każdy z nas czytając ten artykuł ma dostęp do danych sieci komórkowych, bądź Wi-Fi. Znajdziemy w Internecie dzieci, młodzież, osoby dorosłe, a także starszą grupę społeczeństwa. Decydując się na badanie online wiemy, że znajdziemy odpowiadające nam osoby do badania. Nie trzeba tracić czasu na dzwonienie, bądź wychodzenie z domu, aby znaleźć respondentów, wystarczy włączyć Internet. Dzięki takim możliwościom badania online można przeprowadzać w szybki sposób, gdyż w krótkim czasie naszą ankietę może wypełnić duża liczba respondentów. Udostępniając ankietę jednym kliknięciem wysyłamy ją do wszystkich odbiorców, a co ważniejsze, w tym samym czasie może uzupełniać ją wiele osób jednocześnie. Respondenci są informowani o szacowanym czasie wypełnienia ankiety, więc nie będą zaskoczeni długością trwania badania. Otrzymane wyniki posiadamy w sieci, więc przeanalizowanie ich nie będzie czasochłonnym zadaniem.

 

Prostsze podejmowanie decyzji w przyszłości

Dzięki przeprowadzanym badaniom online można łatwiej podejmować decyzje. Systematyczne badania pozwalają zaobserwować, jakie mechanizmy kierują rynkiem oraz co wpływa na zachowania konsumentów. Ankiety internetowe dostarczają aktualnych informacji o rynku i klientach osobom przeprowadzającym sondaże, lecz także pozwalają wyciągać wnioski dotyczące funkcjonowania rynku w przyszłości. Na podstawie badań internetowych łatwiej wprowadzić nowe produkty na rynek, gdyż przedsiębiorcy widzą, jak na przestrzeni lat zmieniały się oczekiwania i preferencje potencjalnych nabywców. Można uzyskać informacje, jakie czynniki (cena, reklama, zróżnicowana oferta, jakość obsługi) mają wpływ na zakup konkretnych produktów wśród konsumentów. Dzięki przeprowadzaniu badań online łatwiej uniknąć błędów w trakcie podejmowania decyzji ze względu na posiadane informacje.

Przeprowadzanie badań online jest często wybieraną formą badań ze względu na swoją funkcjonalność. Ankiety internetowe pozwalają dotrzeć do dużej grupy odbiorców w bardzo krótkim czasie. Niewątpliwie wpływa na to popularność Internetu. Chcąc przeprowadzić takie badania nie potrzebujemy specjalistycznej wiedzy. Co więcej, dzięki uzyskanym informacjom przedsiębiorcy mogą odważnie spoglądać w przyszłość. Pełna analiza rynku pozwoli na bycie o krok przed firmami konkurującymi, ze względu na posiadaną wiedzę o zmieniającym się rynku, ale i o zachowaniach konsumentów. Badania ankietowe online są przyszłością badań internetowych, ze względu na ciągle rozwijającą się technologię.

Zalety i wady ankiet online

Ankietowanie online, to jeden z najczęściej wykorzystywanych sposobów na zbieranie danych, gdzie zestaw pytań jest wysyłany do grupy docelowej, a respondenci mogą na nie odpowiadać przez Internet. Ankiety są dostarczane za pomocą różnych mediów, w tym poczty elektronicznej, stron internetowych oraz mediów społecznościowych. Organizacje wykorzystują ankiety online, aby pozyskać informacje zwrotne na temat swoich produktów lub usług, strategii marketingowych i usprawnień w funkcjonowaniu. Choć ankiety online posiadają wiele zalet, należy także zwrócić uwagę na ich wady, zanim zdecydujemy się na taką metodę badawczą.

 

Ankietowanie online umożliwia szybki dostęp do grupy docelowej

W porównaniu do tradycyjnych metod ankietowania, takich jak ankiety papierowe, ankiety online pozwalają na szybkie pozyskiwanie informacji zwrotnych od respondentów. Jednocześnie wiele osób może wypełniać ankietę internetową, co pozwala na pozyskanie dużej ilości wyników w krótkim czasie. Ankietę internetową można wysyłać drogą mailową lub umieszczać na różnych mediach społecznościowych i grupach dyskusyjnych. Oprócz tych form dotarcia do respondentów, istnieją także panele konsumenckie, które pozwalają na pozyskanie informacji od wielu osób w krótkim czasie. Panel badawczy Badanie-Opinii.pl to jeden z najszybciej rozwijających się paneli badawczych, posiadający ponad 150 tysięcy panelistów o różnorodnych cechach demograficznych. Dzięki temu, większość badaczy będzie w stanie znaleźć odpowiednich respondentów i zbierać wyniki w szybki sposób.

Niewielkie koszty przeprowadzania ankiet online

Przeprowadzenie ankiety online wiąże się z niskimi kosztami w porównaniu do innych metod badawczych, takich jak sondaże telefoniczne lub bezpośrednie badania. Wynika to z faktu, że do przeprowadzenia ankiety online potrzebne są minimalne zasoby. Korzystanie z programów do przeprowadzania badań online, takich jak SurvGo™, jest także tanie i oferuje wiele udogodnień, które oszczędzają czas badaczy.

Niewielki margines błędu

W porównaniu do tradycyjnych metod ankietowania, ankiety online mają mały margines błędu, ponieważ respondenci samodzielnie udzielają odpowiedzi bez pośrednika. Dzięki temu unikamy pomyłek osób ankietujących, które mogą wpłynąć na wyniki badania.

Ankiety online są proste do wypełnienia

Ankiety online są łatwe do zrozumienia dla respondentów. Osoby wypełniające ankiety mają pytania wyświetlone na ekranie swojego urządzenia, a na początku badania są informowani o przewidywanym czasie trwania ankiety. Dodanie krótkiego wstępu na początku badania pozwala respondentom zrozumieć cel badania i sposób udzielania odpowiedzi. Ankiety internetowe pozwalają na umieszczenie różnorodnych pytań, co pozwala na stworzenie ciekawych i zrozumiałych badań online dla respondentów.

Anonimowość respondentów wpływa na ich szczerość

Większa uczciwość udzielanych odpowiedzi w ankiecie internetowej wynika z faktu, że respondenci mają możliwość udzielania odpowiedzi anonimowo, co pozwala na uniknięcie bezpośredniego kontaktu z osobą przeprowadzającą badanie. W ten sposób osoby badające mogą zadać bardziej wrażliwe pytania, a respondenci czują się bardziej swobodnie w wyrażaniu swoich opinii. Jednakże, w przypadku ankiety online, istnieje ryzyko wątpliwej wiarygodności danych, ponieważ brak bezpośredniego kontaktu z respondentami może prowadzić do fałszywych odpowiedzi. Aby uniknąć tego problemu, warto dodać pytania z metryczki na początku ankiety, aby tylko odpowiednie osoby zakwalifikowały się do badania. Ponadto, w celu zachęcenia respondentów do wzięcia udziału w ankiecie, warto stworzyć kreatywny wstęp i opis badania, co zwiększy szansę na udzielenie odpowiedzi.

Problem z wiarygodnością

Możliwe jest, że informacje uzyskane z ankiety online są niewiarygodne, ponieważ osoba przeprowadzająca badanie nie jest obecna, co umożliwia respondentom podanie nieprawdziwych informacji. Niemniej jednak, można zapobiec temu, zadając pytania z metryczki na początku ankiety, aby wykluczyć osoby nieodpowiednie do badania. Z drugiej strony, kontakt z respondentami w Internecie jest trudny ze względu na wiele ankiet i kwestionariuszy, z którymi użytkownicy mają do czynienia. W związku z tym, ważne jest, aby stworzyć ciekawe i przyciągające uwagę opisy ankiety, aby zachęcić potencjalnych respondentów do jej wypełnienia. Kreatywny i angażujący wstęp na pewno przyciągnie uwagę i zachęci do udziału w badaniu.

Zadbaj o kontakt z respondentami

Z uwagi na duże natężenie ankiet, ofert i innych kwestionariuszy internetowych, istnieje prawdopodobieństwo, że Twoja ankieta może zostać przeoczona lub ignorowana przez potencjalnych respondentów. Dlatego, aby zwiększyć skuteczność badań internetowych, warto opracować interesujące i przyciągające uwagę wprowadzenia oraz opisy ankiet, które będą zachęcać respondentów do udziału w badaniach. Kreatywność i angażujące treści są kluczowe, ponieważ przyciągają one uwagę i zainteresowanie respondentów, co zwiększa szanse na uzyskanie odpowiedzi na ankietę.

Problemy z dotarciem do respondentów ze szczególnych grup

Ograniczone dostęp do niektórych grup społeczeństwa, takich jak osoby bez dostępu do Internetu, możemy utracić wartościowe informacje. Jednak istnieją sposoby, aby to zmienić, na przykład wykorzystanie paneli konsumenckich, które zawierają różnorodne profile demograficzne i pozwalają na uzyskanie informacji zwrotnych od osób, które mogą nie mieć dostępu do Internetu. Dodatkowo, wypełnianie ankiet przez członków paneli konsumenckich zazwyczaj jest szybsze niż w przypadku ogólnie dostępnych ankiet online.

Badania ankietowe krok po kroku

Badania ankietowe są jednym z najczęściej stosowanych narzędzi badawczych w różnych dziedzinach, w tym w marketingu, socjologii, psychologii czy naukach społecznych. Przeprowadzenie badania ankietowego wymaga odpowiedniego planowania i przygotowania. 

 

Krok 1: Określenie celu badania 

Pierwszym krokiem jest określenie celu badania. Musisz wiedzieć, co chcesz osiągnąć, jakie informacje chcesz uzyskać i do czego będą one użyteczne. Cel badania powinien być jasny, konkretny i mierzalny.

 

Krok 2: Określenie próby badawczej

Następnie należy określić grupę docelową, czyli kogo chcesz przebadać. Ważne jest, aby próba badawcza była reprezentatywna dla całej populacji, która Cię interesuje. Można stosować różne kryteria podziału, takie jak wiek, płeć, wykształcenie czy lokalizacja geograficzna.

 

Krok 3: Określenie techniki badawczej 

Kolejnym krokiem jest wybór formy ankiety. Ankietę można przeprowadzić technikami ilościowymi np. badania ilościowe CAWI lub jakościowymi np. w formie wywiadu grupowego FGI. Wybór formy zależy od grupy docelowej, charakteru badania i budżetu.

 

Krok 4: Przygotowanie kwestionariusza badawczego 

Przygotowanie pytań jest kluczowe w procesie badawczym. Pytania powinny być jasne, zrozumiałe i proste. Należy unikać pytań złożonych i wieloznacznych. Pytania powinny dotyczyć tematu badania i odpowiadać na postawione wcześniej cele. Ponadto projektowanie ankiety to proces ułożenia pytań w odpowiedniej kolejności, tak aby były łatwe do zrozumienia i zapewnić płynność procesu badawczego. Warto zaprojektować ankiety w sposób atrakcyjny i przyjazny dla respondentów, aby zachęcić do udziału w badaniu.

 

Krok 5: Przeprowadzenie badania 

Następnie możesz przystąpić do procesu zbierania danych. Jeśli chcesz zrealizować badanie online możesz wykorzystać do tego gotowe oporgramownia do ankiet takie jak SurvGo

 

Krok 6: Przeprowadzenie analizy statystycznej

Po zebraniu danych musisz je analizować w celu uzyskania odpowiedzi na swoje pytanie badawcze. Możesz użyć różnych technik statystycznych, narzędzi analizy danych lub innych metod odpowiednich dla Twojego rodzaju badania. Pamiętaj, że analiza danych powinna być wiarygodna i rzetelna.

 

Krok 7: Opracowanie raportu i wysunięcie wniosków

Kiedy analiza danych zostanie zakończona, musisz zinterpretować otrzymane wyniki i wyciągnąć wnioski. Następnie możesz przygotować raport badawczy w formie np. prezentacji, w której przedstawisz swoje wyniki i wnioski. Upewnij się, że prezentujesz je w sposób zrozumiały i logiczny dla odbiorców.

 

Realizacja badania może wydawać się trudna i skomplikowana. Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z usług wyspecjalizowanych podmiotów takich jak Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat.  

Pytania w kwestionariuszu ankiety

Kwestionariusze ankiety są jednym z najpopularniejszych narzędzi stosowanych w badaniach społecznych i marketingowych. Mogą dostarczyć cenne informacje na temat opinii, preferencji i zachowań respondentów. Jednak, aby uzyskać dokładne i użyteczne dane, kluczowe znaczenie mają pytania, które są zadawane w kwestionariuszu. 

 

Formułuj jasne i zrozumiałe pytania

Najważniejsze jest sformułowanie pytania w sposób jasny i zrozumiały dla respondentów. Unikaj używania zbyt skomplikowanych i specjalistycznych terminów. Upewnij się, że pytanie jest proste i bez dwuznaczności. Staraj się sformułować pytania tak, aby nie wymagały od respondentów zgadywania, co masz na myśli. Wyrażaj się w sposób konkretny i precyzyjny. W ten sposób twoje badanie stanie się rzetelne!

 

Unikaj sugestii lub wpływu

Pytania w kwestionariuszu powinny być neutralne i nie powinny sugerować odpowiedzi. Unikaj używania słów, które mogą wpływać na decyzje respondentów lub sugerować, jak powinni odpowiedzieć. Należy unikać negatywnych sformułowań lub podchwytliwych pytań, które mogą prowadzić do błędnych odpowiedzi.

 

Zastosuj różne rodzaje pytań

Wykorzystuj różne rodzaje pytań w kwestionariuszu. Zastosowanie różnych rodzajów pytań pozwoli na uzyskanie różnorodnych informacji i bardziej kompleksowej analizy wyników. Gotowe aplikacje do ankiet online takie jak SurvGo pozwalają na wykorzystanie wielu widgetów pytań. 

 

Pytania jednokrotnego wyboru 

Pytanie jednokrotnego wyboru to rodzaj pytania, w którym respondent ma do wyboru tylko jedną odpowiedź spośród podanych opcji. Jest to popularna forma pytania w kwestionariuszach ankiety, ponieważ umożliwia łatwe porównanie preferencji, opinii lub zachowań respondentów. Oto przykład pytania jednokrotnego wyboru:

 

Jak często korzystasz z mediów społecznościowych?

a) Codziennie

b) Kilka razy w tygodniu

c) Raz w tygodniu

d) Kilka razy w miesiącu

e) Kilka razy do roku

f) W ogóle nie korzystam z mediów społecznościowych

 

Pytania wielokrotnego wyboru 

Pytania wielokrotnego wyboru to rodzaj pytania, w którym respondent ma możliwość wybrania więcej niż jednej odpowiedzi spośród podanych opcji. Jest to użyteczne narzędzie w kwestionariuszach ankiety, gdy istnieje możliwość, że respondent może mieć więcej niż jedną preferencję, opinię lub zachowanie. Oto przykład pytania wielokrotnego wyboru:

 

Które z poniższych produktów spożywczych kupujesz co najmniej 1 raz w tygodniu? 

a) Chleb

b) Mleko

c) Jajka

d) Warzywa

e) Mięso

f) Ryby

g) Słodycze

h) Napoje gazowane

 

Pytania otwarte 

Pytania otwarte są rodzajem pytań w kwestionariuszu ankiety, w których respondent ma możliwość udzielenia swobodnej, nieograniczonej odpowiedzi. Nie ma dostępnych wcześniej ustalonych opcji odpowiedzi, co pozwala respondentowi na wyrażenie swoich własnych myśli, opinii lub doświadczeń. Oto przykład pytania otwartego:

 

"Co chciałbyś zmienić w naszym produkcie/usłudze?"

 

Lista rankingowa 

Pytanie w formie listy rankingowej pozwala respondentom na ustalenie hierarchii lub kolejności preferencji, opinii lub innych elementów. Respondenci mają możliwość przypisania rangi poszczególnym elementom na podstawie ich względnej ważności lub preferencji. Oto przykład pytania w formie listy rankingowej:

 

Proszę ustawić poniższe czynniki według ich ważności dla Ciebie, w kolejności od najbardziej do najmniej ważnych.

1.         Cena

2.         Jakość

3.         Wygoda użytkowania

4.         Marka

5.         Innowacyjność

 

Pytanie NPS

Pytanie NPS (Net Promoter Score) jest popularnym narzędziem do pomiaru lojalności klientów. Ocenia ono prawdopodobieństwo, że respondent poleciłby daną firmę, produkt lub usługę innym osobom. Pytanie NPS ma formę skalowaną od 0 do 10 i brzmi:

 

"W skali od 0 do 10, jak prawdopodobne jest, że poleciłbyś nasz produkt/usługę znajomym/rodzinie?"

 

Macierz jednokrotnego wyboru

Pytanie w formie macierzy jednokrotnego wyboru to rodzaj pytania, w którym respondenci mają do wyboru jedną odpowiedź dla każdego z zestawów opcji. Jest to użyteczne narzędzie w kwestionariuszach ankiety, gdy chcemy zbadać preferencje, opinie lub oceny w odniesieniu do różnych wymiarów lub aspektów. Pytanie to można wykorzystać m.in. do analizy skojarzeń respondenta z firmą/produktem/usługą np. droga – tania, powszechna – prestiżowa. 

 

Tworzenie skutecznych pytań w kwestionariuszu ankiety jest kluczowe dla uzyskania wartościowych danych. Jasne i zrozumiałe pytania, unikanie sugestii lub wpływu, jednoznaczność pytań oraz zastosowanie odpowiedniej skali odpowiedzi to podstawowe zasady, które należy wziąć pod uwagę. Dobrze sformułowane pytania pozwolą uzyskać dokładne informacje od respondentów, które mogą być wykorzystane do podejmowania lepiej uzasadnionych decyzji w biznesowych.

 

Realizacja badań ankietowych: tradycyjnie czy online?

W erze cyfrowej, w której komunikacja odbywa się głównie za pośrednictwem Internetu, metody badawcze również ewoluowały, otwierając nowe możliwości i wyzwania dla badaczy. Jednym z kluczowych aspektów prowadzenia badań ankietowych jest wybór odpowiedniej platformy: czy należy zastosować tradycyjne podejście, wykorzystujące papierowe ankiety, czy też przesiąść się na formę online? 

 

Badanie ankietowe tradycyjne a online – krótka charakterystyka 

 

Badania ankietowe tradycyjne, oparte na papierowych formularzach, mają długą historię i były szeroko stosowane w badaniach naukowych i społecznych. Tradycyjne ankiety oferują prostotę w użyciu, umożliwiając respondentom wypełnienie ich w dowolnym miejscu i czasie. Papierowe formularze zapewniają bezpieczeństwo danych, zwłaszcza w przypadku braku połączenia z Internetem, co może być istotne w niektórych sytuacjach. Tradycyjne badania ankietowe mogą przyciągnąć większą liczbę respondentów w populacjach, które nie są komfortowe z technologią cyfrową lub nie mają dostępu do Internetu. Ważne jest zapewnienie odpowiednich procedur zbierania i analizowania danych, aby zachować dokładność i rzetelność wyników.

 

Badania ankietowe online stanowią nowoczesną metodę, która wykorzystuje platformy internetowe do gromadzenia danych od respondentów. Przesunięcie badań ankietowych do przestrzeni online pozwala na większą elastyczność czasową i przestrzenną zarówno dla badaczy, jak i respondentów. Ankiety online mogą dotrzeć do większej liczby respondentów z różnych części świata, co zwiększa reprezentatywność próby. Badania online są często bardziej efektywne pod względem kosztów, czasu i zasobów, eliminując konieczność zbierania ankiet w jednym miejscu i czasie. Istnieje wiele platform i narzędzi online, które umożliwiają projektowanie, dystrybucję i analizę ankiet, co ułatwia proces badawczy i usprawnia gromadzenie i analizę danych.

 

Wady i zalety badań ankietowych metodą tradycyjną i online

 

Metoda badań ankietowych online zdobywa coraz większą popularność ze względu na powszechne korzystanie z Internetu i rozwój technologii. Jej główne zalety to: 

 • Niskie koszty: Badań online może być znacznie tańsze niż tradycyjnych, dzięki eliminacji wydatków na drukowanie i dystrybucję.
 • Szybkość zbierania danych: Ankiety online pozwalają na szybkie zbieranie danych i automatyczną analizę wyników.
 • Globalny zasięg: Badania online mogą być przeprowadzane na dużej próbie ankietowanych z różnych części świata, co zwiększa reprezentatywność próby.
 • Wygoda dla respondentów: Respondenci mogą wypełnić ankiety online w dowolnym miejscu i czasie, co zwiększa szansę na uzyskanie większej ilości odpowiedzi.

Jednocześnie należy pamiętać o wadach ankietyzacji Internetowej: 

 • Brak personalnego kontaktu: Brak osobistego kontaktu z ankieterem może wpływać na niższą chęć uczestnictwa w badaniu.
 • Sposób wypełniania ankiety: W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy długich i skomplikowanych ankietach, respondenci mogą popełniać błędy lub opuścić pytania, co wpływa na jakość danych.

Metoda Tradycyjna stała się mniej popularna w miarę postępu technologicznego. Do jej głównych wad należy:

 • Koszty: Przeprowadzenie badań tradycyjnych może być kosztowne ze względu na wydrukowanie formularzy, wynajęcie ankieterów do zbierania danych, a także opłacenie wysyłki i innych związanych z tym wydatków.
 • Czasochłonność: Proces zbierania danych jest czasochłonny. Drukowanie i rozprowadzanie ankiet, a następnie ręczne wprowadzenie danych, może wymagać dużo czasu i wysiłku.
 • Niska szybkość odpowiedzi: Oczekiwanie na zwroty wypełnionych ankiet może być długie, co opóźnia analizę danych i raportowanie wyników.
 • Ograniczony zasięg geograficzny: Badań ankietowych tradycyjnych można przeprowadzać tylko w określonym obszarze geograficznym, co może wpłynąć na reprezentatywność próby.

 

Badania ankietowe tradycyjne i online posiadają swoje unikalne zalety i wady. Wybór metody zależy od celów badawczych, charakterystyki populacji badanej oraz dostępności zasobów. Coraz popularniejsze jednak stają się badania realizowane online - są one bowiem tańsze i szybsze w realizacji. Niezależnie od wybranej metody, ważne jest zachowanie wysokiej jakości procedur zbierania i analizy danych, aby uzyskać wartościowe i wiarygodne wyniki badawcze.

Jak długi powinien być wywiad w badaniach ankietowych?

W badaniach ankietowych zasadniczą część procesu badawczego stanowi etap przygotowania kwestionariusza ankiety. W niniejszym tekście udzielimy kilku wskazówek dotyczących budowy kwestionariusza, szczególnie skupiając się na efektywnym czasie wywiadu.

 

Liczba pytań w kwestionariuszu 

Wielkość ankiety powinna być adekwatna do charakterystyki badanej grupy, a liczba pytań powinna wynikać z kontekstu badania. Starajmy się ograniczyć liczbę pytań do niezbędnego minimum, które pozwoli uzyskać odpowiedzi na problemy badawcze będące przedmiotem badania. W badaniach niektórych grup respondentów nie zaleca się również realizacji wywiadów czasochłonnych – dobrym przykładem może być badanie ilościowe realizowane wśród lekarzy. 

Na czas realizacji wywiadu wpływ ma technika prowadzenia wywiadu. Z reguły więcej czasu wymagają techniki polegające na interakcji ankietera z respondentem – np. wywiady telefoniczne lub osobiste – gdzie konieczne jest wyraźne przeczytanie treści pytania i kafeterii możliwych odpowiedzi. Skutek jest taki, w ramach klasycznego wywiadu telefonicznego zmieścić można na ogół mniej pytań, niż w przypadku ankiet internetowych do samodzielnego wypełnienia.

Kluczowe znaczenie ma jednak typ pytań. Przygotowując badanie nie należy zanadto przywiązywać się do efektywnej liczby pytań, które może zawierać kwestionariusz. W ankiecie mogą pojawiać się bardzo proste pytania, ale również pytania macierzowe wymagające namysłu i czasochłonne. W związku z tym właściwsza miarą wielkości kwestionariusza jest szacowany czas wywiadu.

 

Przykładowe rodzaje pytań 

W ankiecie mogą pojawić się różne rodzaje pytań, które bezpośrednio wpływają na czas, jaki respondenci muszą poświęcić na udział w badaniu. Jednym z najpowszechniejszych rodzajów pytań jest pytanie jednokrotnego wyboru. To pytania, w których osoba badana może udzielić tylko jednej odpowiedzi. Często zawierają ściśle określone warianty odpowiedzi lub krótkie kafeterie.

Innym rodzajem pytań są pytania wielokrotnego wyboru. Pozwalają one na udzielenie kilku odpowiedzi na jedno pytanie. Na przykład, pytanie o wybór marek produktów, z których korzysta badany. 

Kolejnym podstawowym typem są pytania ze skalą odpowiedzi, np. popularną skalą Likerta. Standardowa pięciostopniowa skala, może ulegać modyfikacjom, np. do postaci skali sześcio-, siedmio- lub dziesięciostopniowej.

Jednak najwięcej czasu i uwagi trzeba poświęcić pytaniom otwartym. Pytania te pozwalają na swobodne wyrażenie myśli, gwarantując szeroki wachlarz informacji. Różnią się od pytań zamkniętych, ponieważ nie ograniczają respondentów, wymagają jednak większego zaangażowania od respondenta, wydłużają znacząco czas wywiadu oraz nie są zalecane w przypadku kwestionariuszy do samodzielnego wypełnienia. 

 

Ile czasu powinien trwać wywiad? 

Określenie odpowiedniego czasu, w jakim uczestnicy wypełnią ankietę, stanowi istotny element efektywnej strategii badawczej. Zbyt długa ankieta (powyżej 15-20 minut) może spowodować zmęczenie respondentów oraz spadek ich zaangażowania w trakcie wypełniania kwestionariusza, co skutkuje wywiadami przerwanymi lub obniżeniem rzetelności pomiaru w jego końcowej fazie. 

Typowy wywiad ilościowy powinien zabierać nie więcej niż 12-15 minut. W przypadku wywiadów internetowych i ankiet do samodzielnego wypełnienia, efektywne pozostają wywiady około 15-minutowe. W przypadku badań telefonicznych realizowanych techniką CATI zaleca się, aby kwestionariusz nie wymagał rozmowy dłuższej niż 10-12 minut. W przypadku niektórych badań, np. badań satysfakcji klienta, średni czas wywiadu jest na ogół jeszcze krótszy i wynosi często około 5-8 minut. Taki przedział czasowy umożliwia uzyskanie precyzyjnych odpowiedzi, minimalizując jednocześnie ryzyko utraty uwagi ze strony respondentów. Podsumowując, wybór najlepszego czasu wypełniania ankiety zależy od zastosowanego rodzaju pytań i stopnia ich skomplikowania, nie od liczby pytań.