Jaka jest różnica między dlaczego a ile?

badania ankietowe

Zrozumienie konsumenta skupia się na rozpoznaniu jego potrzeb oraz motywacji. W tym celu przeprowadza się różnego rodzaju badania, takie jak ankiety online, które pozwalają na rozmowę z klientem i skupieniem się na jego odczuciach względem danej marki czy produktu. Konsumenta należy w tym ujęciu traktować jako osobę autonomiczną, gotową do podejmowania świadomych decyzji.

 

Klient to bezcenne źródło wiedzy

Na decyzję konsumenta wpływają między innymi emocje oraz wrażenia, które odczuwa w stosunku do danego produktu bądź marki. Za decyzjami klientów zawsze należy widzieć konkretne sytuację, które przyczyniły się do ich podjęcia, a przed tym do zaistnienia potrzeby skorzystania z danego produktu czy usługi. Metoda CAWI (ankiety online) jest innowacyjnym narzędziem służącym do:

  • zaprezentowania ilościowej opinii klientów;
  • zapoznania się ze zdaniem konsumentów;
  • zwrócenia uwagi odbiorców rynku na dany produkt bądź usługę.

 

W procesie badawczym należy wybrać odpowiednie narzędzia

CAWI (ankiety online) jest narzędziem wykorzystującym sieć internetową jako sposób dotarcia do klienta. Pozwala to na nawiązywania kontaktu z klientem w czasie mu odpowiadającym i dla niego komfortowym. Mówiąc o tym narzędziu należy podkreślić, że jest ono:

  • stosunkowo tanie;
  • łatwe w pozyskiwaniu danych;
  • lubiane przez konsumentów;
  • przejrzyste dla wszystkich osób zaangażowanych w badanie.

 

Ile czy dlaczego?

Dodatkowym atutem omawianego narzędzia jest fakt, że zalicza się go do metod ilościowych. Oznacza to, że otrzymane dane odpowiadają na pytanie: ile?. Narzędzie to ujmuje rzeczywistość liczbowo, pokazują w sposób liczbowy poziom spełnienia jakieś zmiennej. Przez co otrzymane parametry liczbowe opisują badane zjawisko czy obiekt. Warto zauważyć, że metody jakościowe umożliwiają postrzeganie danej kwestii z perspektywy klienta. W tych metodach odnosi się do pytać osadzających się na zapytaniu: dlaczego?.

 

Co to znaczy, że proces badawczy jest efektywny?

Kierując uwagę na zagadnienie metody CAWI (ankiet online) ujawnia się dylemat, które z rodzajów badań jest lepsze: metody ilościowe czy jakościowe. Chociaż punkt odniesienie w niniejszym artykule nakierowany jest na zagadnienie metod ilościowych to nie można pominąć wartości metod jakościowych. Tylko proces badawczy, który jest odpowiednio wzmocniony i pogłębiony można uznać za efektowny, gdyż:

  • aby zrozumieć dane zjawisko należy oglądać je z różnych stron;
  • każda uzyskana informacja jest ważna;
  • nie wszystko da się wyrazić liczbami lub tylko słowami.

 

Wykorzystanie metody CAWI (ankiet online) pozwala na zdobycie danych, które okażą się kluczowe w procesie rozwojowym, a co więcej mogą być podstawą do przeprowadzania dalszych badań np. metodami jakościowymi, które potwierdzą, wzmocnią oraz pogłębią uzyskane wyniki.

Najczęściej zadawane pytania
Jaka jest różnica pomiędzy badaniem ilościowym, a jakościowym?

Badania jakościowe i ilościowe to dwa podstawowe rodzaje badań naukowych, które różnią się metodami zbierania, analizowania i interpretowania danych. Badania jakościowe opierają się na metodach, które pozwalają zgłębić subiektywne doświadczenia, odczucia, przekonania i motywacje respondentów. Te metody opierają się na zaangażowaniu niewielkiej grupy respondentów. Badania ilościowe opierają się natomiast na metodach, które umożliwiają zebranie i analizę danych numerycznych i statystycznych na dużych próbach respondentów.

Czy w ramach jednego projektu mogę wykorzystać jakościowe i ilościowe techniki badawcze?

Oczywiście, w ramach jednego projektu można wykorzystać zarówno jakościowe i ilościowe techniki badawcze. Popularnym połączeniem jest realizacja badania Internetowego CAWI, a następnie pogłębienie uzyskanych informacji za pomocą takich technik jak zogniskowane wywiady grupowe (FGI), bądź wywiady indywidualne (IDI). 

Zobacz także

Tagi

badania ankietowe CAWI badania satysfakcji klientów