Zastosowanie CAWI w badaniach ankietowych

badania ankietowe

W tym celu można przeprowadzić badanie ankietowe, które pozwala na pozyskiwanie danych tak w bezpośrednich wywiadach, jak i za pośrednictwem takich narzędzi jak np. panele badawcze.

 

Wybierając metodę zwróć uwagę na próbę

Do najpopularniejszych metod ilościowych zalicza się:

  • CATI – wywiady telefoniczne realizowane ze wspomaganiem komputerowym;
  • CAWI – ankiety przeprowadzane z wykorzystaniem drogi online;
  • CAPI – wywiady bezpośrednie, ale z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Uwzględniając różnorodność metod można powiedzieć, że dobranie odpowiedniego narzędzia powinno skupiać się przede wszystkim na informacjach, które chcemy pozyskać w procesie badawczym. Warto także uwzględnić ogólną charakterystykę grupy poddanej badaniu, aby móc określić, która z metod będzie dla danej grupy najlepsza.

 

Metoda dająca rozwiązania

Biorąc pod uwagę metodę CAWI można powiedzieć, iż stanowi ona ciekawą alternatywą przeprowadzania badania ankietowanego. Badanie to koncentruje się na realizacji projektu w całości za pomocą Internetu, co pozwala na przeprowadzenie procesów badawczych nakierowanych na wydobywanie informacji w szczególności, jeśli temat dotyczy osobistych kwestii czy tematów zaliczanych do społecznego tabu. Ponadto z przywołanej metody skorzystamy, jeśli:

  • grupę podlegająca badaniu składa się z młodych osób;
  • zależy nam na czasie i nie chcemy wydawać dużej sumy pieniędzy;
  • ankietowani skupiają się w różnych miejscach geograficznych.

 

Punkty motywujące ankietowanych

Do największych atutów metod skupiających swoje działania na wykorzystaniu narzędzi online należą:

  • krótki czas potrzebny na zrealizowanie badania;
  • łatwy dostęp do próby badawczej;
  • możliwość objęcie osób badanych programem motywacyjnym.

Owy program motywacyjny pozwala na nagradzanie osób, które zdecydowały się na wypełnienie ankiety. Często odbywa się to za pomocą przydzielania punktów, które następnie wymieniane są na konkretne nagrody.

 

Na efekt badania składa się wiele czynników

Pozyskane dane z wykorzystaniem metody CAWI można wykorzystać w toku realizacji postawionych celów rozwojowych. Przy czym należy zwrócić uwagę, że badanie ankietowe powinno uwzględniać dane ilościowe, jaki i jakościowe. Pozwoli to na ujęcie badanego zagadnienia w sposób kompleksowy, co przełoży się na ostateczny efekt realizowanego procesu.

Najczęściej zadawane pytania
Jakie są główne zalety badań CAWI?

Do głównych zalet badań CAWI zaliczyć można m.in. szybkość i niskie koszty ich realizacji, komfort respondentów, elastyczność czy łatwość analizy otrzymanych danych. 

Czy mogę połączyć dwie techniki badawcze?

Tak, tzw. triangulacja technik badawczych jest popularnym zjawiskiem i ułatwia realizację badania. Do najpopularniejszych należy połączenie techniki CAWI i CATI czyli ankietyzacji internetowej z telefoniczną.