Zastosowanie techniki CAWI w badaniach pracowników

badania ankietowe

 

Badania satysfakcji pracowników prowadzi się powszechnie z wykorzystaniem ilościowej techniki ankiety internetowej (CAWI) za pośrednictwem systemu komputerowego. Tego rodzaju badanie umożliwia samodzielne wypełnianie kwestionariusza przez respondentów z poziomu przeglądarki internetowej – w dowolnym czasie i miejscu.

 

Autorska platforma badawcza eCRF.biz 


W firmie Biostat badania opinii pracowników są prowadzone z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania badawczego eCRF.biz. Pracę platformy wspiera moduł automatycznej weryfikacji logicznej poprawności wpisów, dzięki czemu ma miejsce bieżąca kontrola udzielanych odpowiedzi już na etapie wypełniania ankiety przez pracownika. System przeciwdziała ryzyku wystąpienia braków danych, a także umożliwia koordynatorom bieżącą kontrolę stopnia realizacji, co pozwala w porę zapobiegać ewentualnym opóźnieniom.


Błyskawiczny czas realizacji


Technika CAWI sprawdza się doskonale w przypadku badania opinii pracowników dużych przedsiębiorstw, gdyż umożliwia przeprowadzenie pomiaru w relatywnie najkrótszym czasie w porównaniu do pozostałych technik. Platforma elektroniczna przyśpiesza pracę zarówno na etapie projektowania ankiety, jak i pozyskiwania danych w toku badań online. Ponadto w każdej chwili możliwe jest dokonanie konfiguracji wykorzystując w tym celu odpowiednie moduły systemowe.


Bieżące generowanie statystyk i wykresów


Wykorzystanie modułu automatycznego generowania wykresów i statystyk sprawia, że Zamawiający nie musi czekać na wyniki badania aż do jego zakończenia i otrzymania raportu podsumowującego. W każdej chwili możliwy jest podgląd aktualnych zestawień odpowiedzi, a następnie ich eksport do plików obsługiwanych w pakiecie biurowym MS Office.


Gwarancja anonimowości


Badania satysfakcji pracowników w firmie Biostat przebiegają z zachowaniem wszelkich standardów anonimowości. W tym celu stosowane mogą być dwie opcje zabezpieczeń: mechanizm jednorazowych kodów lub indywidualne dane do logowania (login i hasło). Dane autoryzacyjne zostają dostarczone automatycznie przez system do pracowników drogą mailową - razem z zaproszeniem do uczestnictwa w badaniu, instrukcją wypełniania ankiety oraz informacjami odnośnie celów oraz badanych obszarów.


Opcje helpDesk


W sytuacji pojawienia się trudności z wypełnieniem ankiety przez pracowników, mogą oni skorzystać z opcji elektronicznego wsparcia Helpdesk lub nawiązać kontakt telefoniczny w celu rozwiązania napotkanego problemu. Dzięki temu minimalizowane jest ryzyko uzyskania niewystarczającej liczby użytecznych kwestionariuszy zwrotnych.

Najczęściej zadawane pytania
Jak skonstruować kwestionariusz do badania pracowników?

Specjaliści z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat najczęściej w badaniach pracowniczych proponują zastosowanie skali Likerta. Pozwala ona wskazać w jakim stopniu respondent zgadza się z danym stwierdzeniem. Jednocześnie jest to skala 6-stopniowa, czyli zapobiega tzw. błędowi tendencji centralnej - niechęci do wskazywania krańcowych odpowiedzi i nie pozwala repsondentowi pozstać neutralnym wobec danego stwierdzenia. 

Jakie wskaźniki można uzyskać realizując badanie pracownicze?

W ramach badań pracowniczych można poznać wartości takich wskaźników jak ogólny wskaźnik satysfkacji pracowników, czy średnie wskaźniki satysfkacji z poszczególnych bloków tematycznych. Można również porównać uzyskane wyniki względem wybranych cech np. wieku, płci, stażu pracy. 

Zobacz także

Tagi

badania ankietowe CAWI badania pracowników