Pytania w kwestionariuszu ankiety

badania ankietowe

Kwestionariusze ankiety są jednym z najpopularniejszych narzędzi stosowanych w badaniach społecznych i marketingowych. Mogą dostarczyć cenne informacje na temat opinii, preferencji i zachowań respondentów. Jednak, aby uzyskać dokładne i użyteczne dane, kluczowe znaczenie mają pytania, które są zadawane w kwestionariuszu. 

 

Formułuj jasne i zrozumiałe pytania

Najważniejsze jest sformułowanie pytania w sposób jasny i zrozumiały dla respondentów. Unikaj używania zbyt skomplikowanych i specjalistycznych terminów. Upewnij się, że pytanie jest proste i bez dwuznaczności. Staraj się sformułować pytania tak, aby nie wymagały od respondentów zgadywania, co masz na myśli. Wyrażaj się w sposób konkretny i precyzyjny. W ten sposób twoje badanie stanie się rzetelne!

 

Unikaj sugestii lub wpływu

Pytania w kwestionariuszu powinny być neutralne i nie powinny sugerować odpowiedzi. Unikaj używania słów, które mogą wpływać na decyzje respondentów lub sugerować, jak powinni odpowiedzieć. Należy unikać negatywnych sformułowań lub podchwytliwych pytań, które mogą prowadzić do błędnych odpowiedzi.

 

Zastosuj różne rodzaje pytań

Wykorzystuj różne rodzaje pytań w kwestionariuszu. Zastosowanie różnych rodzajów pytań pozwoli na uzyskanie różnorodnych informacji i bardziej kompleksowej analizy wyników. Gotowe aplikacje do ankiet online takie jak SurvGo pozwalają na wykorzystanie wielu widgetów pytań. 

 

Pytania jednokrotnego wyboru 

Pytanie jednokrotnego wyboru to rodzaj pytania, w którym respondent ma do wyboru tylko jedną odpowiedź spośród podanych opcji. Jest to popularna forma pytania w kwestionariuszach ankiety, ponieważ umożliwia łatwe porównanie preferencji, opinii lub zachowań respondentów. Oto przykład pytania jednokrotnego wyboru:

 

Jak często korzystasz z mediów społecznościowych?

a) Codziennie

b) Kilka razy w tygodniu

c) Raz w tygodniu

d) Kilka razy w miesiącu

e) Kilka razy do roku

f) W ogóle nie korzystam z mediów społecznościowych

 

Pytania wielokrotnego wyboru 

Pytania wielokrotnego wyboru to rodzaj pytania, w którym respondent ma możliwość wybrania więcej niż jednej odpowiedzi spośród podanych opcji. Jest to użyteczne narzędzie w kwestionariuszach ankiety, gdy istnieje możliwość, że respondent może mieć więcej niż jedną preferencję, opinię lub zachowanie. Oto przykład pytania wielokrotnego wyboru:

 

Które z poniższych produktów spożywczych kupujesz co najmniej 1 raz w tygodniu? 

a) Chleb

b) Mleko

c) Jajka

d) Warzywa

e) Mięso

f) Ryby

g) Słodycze

h) Napoje gazowane

 

Pytania otwarte 

Pytania otwarte są rodzajem pytań w kwestionariuszu ankiety, w których respondent ma możliwość udzielenia swobodnej, nieograniczonej odpowiedzi. Nie ma dostępnych wcześniej ustalonych opcji odpowiedzi, co pozwala respondentowi na wyrażenie swoich własnych myśli, opinii lub doświadczeń. Oto przykład pytania otwartego:

 

"Co chciałbyś zmienić w naszym produkcie/usłudze?"

 

Lista rankingowa 

Pytanie w formie listy rankingowej pozwala respondentom na ustalenie hierarchii lub kolejności preferencji, opinii lub innych elementów. Respondenci mają możliwość przypisania rangi poszczególnym elementom na podstawie ich względnej ważności lub preferencji. Oto przykład pytania w formie listy rankingowej:

 

Proszę ustawić poniższe czynniki według ich ważności dla Ciebie, w kolejności od najbardziej do najmniej ważnych.

1.         Cena

2.         Jakość

3.         Wygoda użytkowania

4.         Marka

5.         Innowacyjność

 

Pytanie NPS

Pytanie NPS (Net Promoter Score) jest popularnym narzędziem do pomiaru lojalności klientów. Ocenia ono prawdopodobieństwo, że respondent poleciłby daną firmę, produkt lub usługę innym osobom. Pytanie NPS ma formę skalowaną od 0 do 10 i brzmi:

 

"W skali od 0 do 10, jak prawdopodobne jest, że poleciłbyś nasz produkt/usługę znajomym/rodzinie?"

 

Macierz jednokrotnego wyboru

Pytanie w formie macierzy jednokrotnego wyboru to rodzaj pytania, w którym respondenci mają do wyboru jedną odpowiedź dla każdego z zestawów opcji. Jest to użyteczne narzędzie w kwestionariuszach ankiety, gdy chcemy zbadać preferencje, opinie lub oceny w odniesieniu do różnych wymiarów lub aspektów. Pytanie to można wykorzystać m.in. do analizy skojarzeń respondenta z firmą/produktem/usługą np. droga – tania, powszechna – prestiżowa. 

 

Tworzenie skutecznych pytań w kwestionariuszu ankiety jest kluczowe dla uzyskania wartościowych danych. Jasne i zrozumiałe pytania, unikanie sugestii lub wpływu, jednoznaczność pytań oraz zastosowanie odpowiedniej skali odpowiedzi to podstawowe zasady, które należy wziąć pod uwagę. Dobrze sformułowane pytania pozwolą uzyskać dokładne informacje od respondentów, które mogą być wykorzystane do podejmowania lepiej uzasadnionych decyzji w biznesowych.

 

Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego pytania w kwestionariuszu ankiety są ważne?

Pytania w kwestionariuszu ankiety są ważne, ponieważ to one pozwalają zbierać informacje od respondentów na temat ich opinii, preferencji, demografii i innych istotnych aspektów. Dobrze sformułowane pytania są kluczem do poprawnej analizy. 

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu pytań w kwestionariuszu ankiety?

Podczas tworzenia pytań w kwestionariuszu ankiety należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak jasność i klarowność pytań, unikanie dwuznaczności, dostosowanie pytań do grupy docelowej, minimalizowanie wpływu uprzedzeń lub sugestii w pytaniach oraz uwzględnienie odpowiednich wariantów odpowiedzi, które są adekwatne do badanych zagadnień.

Zobacz także

Tagi

badania ankietowe CAWI ankiety online kwestionariusz badawczy