Tag: kwestionariusz badawczy

Jak efektywne przeprowadzić badania ankietowe?

 

Aby skutecznie przeprowadzić badanie ankietowe, należy się bardzo starannie do tego zadania przygotować. Przede wszystkim, trzeba pamiętać o tym, iż najważniejsze jest poprawne przygotowanie kwestionariusza, oraz ustalenie techniki zbierania informacji w badaniu, na co wpływ będzie mieć określona grupa respondentów. Można nawet powiedzieć, iż wybór grupy respondentów będzie tutaj w najwyższym stopniu determinujący dla wyboru rodzaju przeprowadzanego badania ankietowego. Zobaczmy więc w jaki sposób prawidłowo się za to zagadnienie zabrać, aby nie mieć jakichkolwiek poważniejszych z tego tytułu trudności. 

Tematyka badania a wybór typu badania

Trzeba tutaj także zwrócić uwagę na to, iż w zależności od tematu przeprowadzanego badania, będziemy stosować inny jego rodzaj. W wielu przypadkach można będzie oczywiście zastosować kilka metod badawczych, niemniej jednak znajda się także takie sytuacje, w których tylko jeden rodzaj badania ankietowego przyniesie nam odpowiednie efekty. Dla przykładu jeśli mamy zamiar zbadać efektywność kampanii reklamowych, czy też efektywność działań w kreowaniu świadomości istnienia marki, wizerunku firmy, najlepszym rozwiązaniem będą badania ankietowe audytoryjne. Ten typ badania charakteryzuje się bowiem dużym poziomem zwrotu ankiet, a przede wszystkim można tutaj w jednym miejscu, na przykład na sali sprzedażowej, skutecznie zebrać dość sporą grupę osób w stu procentach zainteresowanych danym zagadnieniem, tematem, branżą. Możemy przeprowadzić je na dobrze dobranej grupie klientów poszczególnych firm, co wpływa na wysoki poziom rzetelności osiąganych wyników.

Prawidłowe przygotowanie kwestionariusza

To chyba najważniejsza kwestia na jaką należy zwrócić uwagę zanim przystąpimy do przeprowadzania badań ankietowych. Chodzi tutaj o to aby w jak największym zakresie uniknąć typowych błędów przy przygotowywaniu kwestionariusza (pisaliśmy o tym już wcześniej), aby wyniki badania były jak najbardziej rzetelne. Trzeba tutaj dołożyć wszelkich starań do tego, aby poszczególne pytania nie były ze sobą sprzeczne, oraz aby nie sugerowały badanym udzielania konkretnych rodzajów odpowiedzi. Jednym słowem przygotowanie kwestionariusza powinno być bardzo staranne, i powinniśmy zapewnić sobie możliwość takiego przeprowadzenia ankiety, aby jej wyniki były jak najbardziej prawdziwe i rzetelne dla danego zagadnienia badawczego.

Badania ankietowe - sposób przeprowadzania

 

Kolejnym ważnym zagadnieniem do poruszenia będzie tutaj samo przeprowadzanie badania ankietowego. W przypadku kiedy mamy już odpowiednio dobrano grupę badanych, oraz skonstruowaliśmy poprawny kwestionariusz, zawierający dobrze zadane pytania, można będzie przystąpić do przeprowadzania badania ankietowego. Mamy tutaj do dyspozycji dwa rodzaje przygotowanych kwestionariuszy. Będą to kwestionariusz wywiadu oraz kwestionariusz ankiety. Każdy z nich przeznaczony jest do innego rodzaju przeprowadzania badań. 

Kwestionariusz ankiety.

Przy pomocy tego rodzaju kwestionariusza można przeprowadzać badania statystyczne poprzez przekazanie go ankietowanemu, i pozwolenie na spokojne wypełnienie. Stosujemy w sytuacjach, kiedy w zestawach pytań nie pojawiają się pytania wymagające odpowiedzi udzielanej bez namysłu. Tutaj ankietowani maja pełna kontrolę nad czasem w jakim wypełnia nasze ankiety, nie muszą tego robić od razu, tylko zabrać do domu i spokojnie usiąść do wypełnienia w wolnej chwili. Jest to bardzo dobre ze względu na poprawność udzielanych przez ankietowych odpowiedzi, oraz na fakt, iż w takim przypadku badani mają możliwość starannego zastanowienia się nad odpowiedziami.

Kwestionariusz wywiadu.

W tym przypadku kwestionariusza badanie ankietowe przeprowadzane jest przez ankietera, który zadaje pytania osobom badanym i zaznacza ich odpowiedzi w kwestionariuszu. Ten rodzaj kwestionariusza przydatny będzie właśnie w tych przypadkach kiedy w odpowiedziach na pytania liczą się pierwsze skojarzenia osoby badanej. W tym przypadku nie ma większej ilości czasu do namysłu, przez co też odpowiedzi nie zawsze są w pełni prawdziwe, aczkolwiek w wielu aspektach stanowią wykaz najważniejszych bodźców. Jeśli na przykład zadamy pytanie o najpopularniejszy sklep z obuwiem, w tym przypadku ankietowany powie nam w jakim sklepie robi obuwie. Zaś w przypadku kiedy miałby czas na odpowiedź, z cała pewnością uwzględniłby także to gdzie zakupy robią jego znajomi, bliscy, rodzina, a odpowiedź byłaby z cała pewnością inna.

Widzimy więc, iż poszczególne metody przeprowadzania ankiety będą zależne od tego, jakie zamierzamy uzyskać efekty, oraz od tego w jaki sposób będą skonstruowane pytania w kwestionariuszu. Trzeba tutaj bardzo umiejętnie określić sposób zbierania informacji, aby osiągane wyniki mogły być jak najbardziej pożyteczne do naszych, biznesowych zastosowań.

Rodzaje pytań ankietowych w ankietach online?

Informacje zwrotne od klientów są niezbędne w każdym biznesie. Aby naprawdę wiedzieć, co klienci myślą o Twoich produktach lub usługach, musisz ocenić ich lojalność i zadowolenie. Jak więc zbierać te informacje? Jedną z najbardziej efektywnych metod jest wykorzystanie pytań ankietowych w ankietach online.

Miej plan

Napisanie pytań ankietowych oraz stworzenie ankiety online nie jest tak łatwym zadaniem, jak mogłoby się każdemu wydawać. Dlatego zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zaplanuj jak napisać efektywne pytania ankietowe. Przed stworzeniem ankiety internetowej powinieneś zadać sobie ważne pytania, takie jak:

  • Jaką decyzję biznesową próbuję podjąć?
  • Jaki jest cel mojej ankiety? Czy ma ona mierzyć postrzeganie? Zachowanie? Postawę?
  • Czy znam swoją grupę docelową?
  •  Jakiego rodzaju statystyki będą wynikały z tego badania?
  • Jak będzie wyglądała moja analiza?

Podczas opracowywania pytań ankietowych powinieneś wiedzieć, czy dane, których używasz, pozwolą na realizację tych celów. Czy dane dostarczą Ci informacji, których potrzebujesz? Z takimi pytaniami będziesz w stanie skonstruować użyteczną ankietę internetowej, której wynikiem będą dane, które można wykorzystać w praktyce.

Efektywne struktury pytań ankietowych

Przy pisaniu ankiety online do wyboru jest wiele typów pytań. Twoje pytania powinny być precyzyjne i mieć taką samą interpretację dla wszystkich respondentów. Wykorzystaj strukturę pytań, która przemówi do Twojej grupy docelowej. Jakich pytań ankietowych możesz użyć, aby zacząć?

Pytania porządkowe

Takie pytania mają jasno określoną kolejność. Są one najczęściej używane do zbierania danych porządkowych z wykorzystaniem rankingu. W tym przypadku prosisz respondentów o uszeregowanie odpowiedzi, które dla nich wymieniłeś w takiej kolejności, jakiej oczekują lub jaka jest dla nich ważna. Używając tej metody, uzyskasz informację zwrotną dla wszystkich odpowiedzi, które wymieniłeś. W ten sposób dowiesz się, które przedmioty cieszą się największym zainteresowaniem, a które nie.

Pytania interwałowe

Jeśli chcesz zebrać precyzyjne dane, najlepiej jest użyć pytań interwałowych. W przypadku tych pytań możesz spodziewać się dogłębnej analizy. Możesz użyć skali rankingowej. Odpowiedzi tutaj nie są wymienione w formie listy, lecz w formacie poziomym. Będą one miały wiele odpowiedzi w preferowanej przez Ciebie skali.

Dzięki zaznajomieniu się z tymi rodzajami pytań ankietowych, które mogą zostać użyte w ankiecie online możesz stworzyć własne, ciekawe badanie. Aby zastosować te pytania warto rozważyć skorzystanie z narzędzi do przeprowadzania ankiety online, jak SurvGo™, aby szybciej stworzyć badanie internetowe.

Pytania w kwestionariuszu ankiety

Kwestionariusze ankiety są jednym z najpopularniejszych narzędzi stosowanych w badaniach społecznych i marketingowych. Mogą dostarczyć cenne informacje na temat opinii, preferencji i zachowań respondentów. Jednak, aby uzyskać dokładne i użyteczne dane, kluczowe znaczenie mają pytania, które są zadawane w kwestionariuszu. 

 

Formułuj jasne i zrozumiałe pytania

Najważniejsze jest sformułowanie pytania w sposób jasny i zrozumiały dla respondentów. Unikaj używania zbyt skomplikowanych i specjalistycznych terminów. Upewnij się, że pytanie jest proste i bez dwuznaczności. Staraj się sformułować pytania tak, aby nie wymagały od respondentów zgadywania, co masz na myśli. Wyrażaj się w sposób konkretny i precyzyjny. W ten sposób twoje badanie stanie się rzetelne!

 

Unikaj sugestii lub wpływu

Pytania w kwestionariuszu powinny być neutralne i nie powinny sugerować odpowiedzi. Unikaj używania słów, które mogą wpływać na decyzje respondentów lub sugerować, jak powinni odpowiedzieć. Należy unikać negatywnych sformułowań lub podchwytliwych pytań, które mogą prowadzić do błędnych odpowiedzi.

 

Zastosuj różne rodzaje pytań

Wykorzystuj różne rodzaje pytań w kwestionariuszu. Zastosowanie różnych rodzajów pytań pozwoli na uzyskanie różnorodnych informacji i bardziej kompleksowej analizy wyników. Gotowe aplikacje do ankiet online takie jak SurvGo pozwalają na wykorzystanie wielu widgetów pytań. 

 

Pytania jednokrotnego wyboru 

Pytanie jednokrotnego wyboru to rodzaj pytania, w którym respondent ma do wyboru tylko jedną odpowiedź spośród podanych opcji. Jest to popularna forma pytania w kwestionariuszach ankiety, ponieważ umożliwia łatwe porównanie preferencji, opinii lub zachowań respondentów. Oto przykład pytania jednokrotnego wyboru:

 

Jak często korzystasz z mediów społecznościowych?

a) Codziennie

b) Kilka razy w tygodniu

c) Raz w tygodniu

d) Kilka razy w miesiącu

e) Kilka razy do roku

f) W ogóle nie korzystam z mediów społecznościowych

 

Pytania wielokrotnego wyboru 

Pytania wielokrotnego wyboru to rodzaj pytania, w którym respondent ma możliwość wybrania więcej niż jednej odpowiedzi spośród podanych opcji. Jest to użyteczne narzędzie w kwestionariuszach ankiety, gdy istnieje możliwość, że respondent może mieć więcej niż jedną preferencję, opinię lub zachowanie. Oto przykład pytania wielokrotnego wyboru:

 

Które z poniższych produktów spożywczych kupujesz co najmniej 1 raz w tygodniu? 

a) Chleb

b) Mleko

c) Jajka

d) Warzywa

e) Mięso

f) Ryby

g) Słodycze

h) Napoje gazowane

 

Pytania otwarte 

Pytania otwarte są rodzajem pytań w kwestionariuszu ankiety, w których respondent ma możliwość udzielenia swobodnej, nieograniczonej odpowiedzi. Nie ma dostępnych wcześniej ustalonych opcji odpowiedzi, co pozwala respondentowi na wyrażenie swoich własnych myśli, opinii lub doświadczeń. Oto przykład pytania otwartego:

 

"Co chciałbyś zmienić w naszym produkcie/usłudze?"

 

Lista rankingowa 

Pytanie w formie listy rankingowej pozwala respondentom na ustalenie hierarchii lub kolejności preferencji, opinii lub innych elementów. Respondenci mają możliwość przypisania rangi poszczególnym elementom na podstawie ich względnej ważności lub preferencji. Oto przykład pytania w formie listy rankingowej:

 

Proszę ustawić poniższe czynniki według ich ważności dla Ciebie, w kolejności od najbardziej do najmniej ważnych.

1.         Cena

2.         Jakość

3.         Wygoda użytkowania

4.         Marka

5.         Innowacyjność

 

Pytanie NPS

Pytanie NPS (Net Promoter Score) jest popularnym narzędziem do pomiaru lojalności klientów. Ocenia ono prawdopodobieństwo, że respondent poleciłby daną firmę, produkt lub usługę innym osobom. Pytanie NPS ma formę skalowaną od 0 do 10 i brzmi:

 

"W skali od 0 do 10, jak prawdopodobne jest, że poleciłbyś nasz produkt/usługę znajomym/rodzinie?"

 

Macierz jednokrotnego wyboru

Pytanie w formie macierzy jednokrotnego wyboru to rodzaj pytania, w którym respondenci mają do wyboru jedną odpowiedź dla każdego z zestawów opcji. Jest to użyteczne narzędzie w kwestionariuszach ankiety, gdy chcemy zbadać preferencje, opinie lub oceny w odniesieniu do różnych wymiarów lub aspektów. Pytanie to można wykorzystać m.in. do analizy skojarzeń respondenta z firmą/produktem/usługą np. droga – tania, powszechna – prestiżowa. 

 

Tworzenie skutecznych pytań w kwestionariuszu ankiety jest kluczowe dla uzyskania wartościowych danych. Jasne i zrozumiałe pytania, unikanie sugestii lub wpływu, jednoznaczność pytań oraz zastosowanie odpowiedniej skali odpowiedzi to podstawowe zasady, które należy wziąć pod uwagę. Dobrze sformułowane pytania pozwolą uzyskać dokładne informacje od respondentów, które mogą być wykorzystane do podejmowania lepiej uzasadnionych decyzji w biznesowych.