Tag: badania ankietowe CATI

PRACA - ANKIETER

 

Poszukujemy osób do pracy dorywczej w charakterze ankietera. Praca polega na realizacji wywiadów

i wypełnianiu ankiet z osobami indywidualnymi i przedstawicielami firm.

 

Oferujemy:

 • Elastyczne godziny pracy;
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń;
 • Możliwość nabycia ciekawego doświadczenia zawodowego;
 • Pracę w okolicy miejsca zamieszkania.

 

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Minimum średnie wykształcenie;
 • Obsługa komputera i pakietów biurowych, umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze;
 • Dostęp do Internetu;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Dobra organizacja pracy.

Badania telefoniczne dla Twojej firmy

 

Badania telefoniczne, czyli inaczej badania CATI to jedna z metod zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku oraz badaniach opinii publicznej. Polegają one na rozmowie przez telefon, która przybiera formy wywiadu – ankieter odczytuje pytania, a następnie notuje uzyskane odpowiedzi w systemie komputerowym. Zazwyczaj respondenci wybierani są metodą losową z bazy danych, którą posiada dana firma.

 

Zalety badań telefonicznych:

- Przede wszystkim w krótkim czasie możemy zebrać sporą ilość danych, o którą w sposób tradycyjny musielibyśmy starać się o wiele dłużej.

- Zarazem pracownicy są w stanie od razu kodować w komputerze wszelkie uzyskane dane, przez co już w tak krótkim czasie możemy otrzymać zadowalające nas wyniki badań.

- W badaniach CATI chodzi również o cenę, którą przychodzi nam zapłacić za usługę – okazuje się bowiem, że jest to jedna z najatrakcyjniejszych ofert, z której może skorzystać nasza firma. Uzyskamy więc nie tylko cenne oraz rzeczowe informacje, ale również nie obciąży nas to finansowo. Jesteśmy również w stanie częściej korzystać z tego rodzaju metody i przybliżać naszą firmę do sukcesu.

Cały proces badania odbywa się albo w siedzibie firmy, która wykonuje zlecenie metodą CATI, niekiedy nawet ankieterzy wykonują pracę z domu, co umożliwia zaoferowanie klientowi naprawdę niskiej ceny. Tego rodzaju badania są bardzo pomocne w momencie, gdy chcemy uzyskać w szybkim czasie i niskim kosztem konkretne dane, dotyczące pewnego zjawiska, czy produktu.

 

W jaki sposób wykonuje się badania CATI?

Tutaj wszystko opiera się na wywiadzie kwestionariuszowym, tyle że jest on przeprowadzany za pośrednictwem telefonu. Dzięki temu ankieterzy mogą wykonać sporo wywiadów w krótkim czasie. Zaletą tej metody jest także możliwość tworzenia dosyć skomplikowanych i rozbudowanych  pytań, które dokładnie możemy objaśnić respondentowi podczas rozmowy.

Kwestionariusz wprowadzony jest do oprogramowania CATI, a teleankieter zaznacza właściwe odpowiedzi zgodnie z tym, co usłyszał od respondenta. Wszystkie wywiady są na bieżąco rejestrowane, a cała praca ankietera jest stale kontrolowana, dzięki czemu klient otrzymuje najwyższej jakości informacje.

Co więcej, w tej metodzie badań można również wkomponować elementy badań jakościowych, czyli pytania otwarte, a także pytania półotwarte, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać bardziej szczegółowe dane i doskonale znać potrzeby swoich konsumentów. W badaniach telefonicznych chodzi również o przestrzeganie podstawowych zasad etycznych jak na przykład respektowanie ustawowych obostrzeń bezpieczeństwa danych osobowych.

Badania telefoniczne (CATI) a tradycyjne badania ankietowe (PAPI)

 

Jedną z metod przeprowadzenia badania sondażowego jest wywiad telefoniczny (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing). Jest to technika absorbująca mniejsze środki niż tradycyjne ankiety face to face lub papierowe ankiety wypełniane przez samych badanych. Zarazem, za sprawą wykorzystania techniki CATI, bardziej prawdopodobne jest udzielenie przez ankietowanego odpowiedzi, niż gdyby miał on samodzielnie wypełniać ankietę papierową. Wywiady telefoniczne pozwalają również na znaczne skrócenie czasu realizacji badania oraz łatwiejszą kontrolę jego jakości. Technika CATI gwarantuje wysoką efektywność pod kątem uzyskania dostępu do trudnodostępnych grup docelowych oraz optymalizację kosztów.

 

Sposób dotarcia do uczestników badania ilościowego

W badaniach ilościowych uczestnicy są najczęściej reprezentacją populacji, co pozwala w większym stopni na wyjaśnienie i opis danego problemu w kontekście danej społeczności a nawet społeczeństwa. Niezwykle istotny w tym procesie jest sposób dotarcia do uczestników badania. Po określeniu próby, musimy zadbać o prawidłową realizację jej parametrów (np. skrzyżowanie wymagań dotyczących płci, wieku i miejsca zamieszkania). W przypadku badań wykonywanych przy pomocy tradycyjnej ankiety papierowej, jest to relatywnie trudne, ponieważ wyniki spływają do organizatora badania po zakończeniu dnia pracy. Może zatem dojść do przekroczenia próby. W przypadku badań telefonicznych analiza próby jest znacznie łatwiejsza, ponieważ nad prawidłowym wykonaniem badania czuwa system elektroniczny. Istnieje też możliwość wysłania mailingu zapraszającego do udziału w badaniu, co zwiększa prawdopodobieństwo dodzwonienia się do respondentów. W celu podniesienia stopnia responsywności na każdy numer z bazy danych dzwoni się co najmniej trzy razy. W przypadku odmowy wzięcia udziału w badaniu z powodu braku czasu, respondentowi zaproponowany zostaje inny, dogodny dla niego termin przeprowadzenia wywiadu. Z analiz wynika, że najczęstszą przyczyną odmowy udziału w badaniu typu CATI jest niedogodny czas, w którym respondent otrzymuje telefon z prośbą o wypełnienie ankiety.

 

System do obsługi badań telefonicznych CATI

Do właściwego przeprowadzenia procesu badawczego przy pomocy metody ankiet telefonicznych potrzebny jest wielofunkcyjny system badawczy. Dzięki takiemu systemowi posiadamy możliwość logicznego skonstruowania formularza ankiety, zarządzania bazą numerów, zarządzania ankieterami. Dzięki filtrom logicznym i walidatorom ograniczamy do minimum możliwość wystąpienia błędów i braków danych. Na rynku istnieje zaledwie kilka rozwiązań tego typu. Najnowocześniejszym jest opracowany przez firmę Biostat z Rybnika CATI-System. Jest to polskie, autorskie rozwiązanie w zakresie przygotowywania i realizacji projektów badawczych wykonywanych techniką CATI. Oprogramowanie do CATI to pełen zakres usług technicznych i merytorycznych, gwarantowanych przez firmę z blisko 10-letnim doświadczeniem na polskim rynku badawczym. System wyróżnia możliwość optymalizacji zakupionej licencji do potrzeb klienta w perspektywie krótko- i długookresowej, pełna ochrona baz danych i automatyczne tworzenie kopii zapasowych formularzy oraz poszczególnych badań, zastosowanie przyjaznego interfejsu, uproszczenie mechanizmów administracyjnych, integracja z systemami VoIP. Wybór systemu do obsługi badań to bardzo ważny krok dla każdej firmy związanej z rynkiem badawczym. Warto zadbać o to, by wybrać nowoczesne i gwarantujące elastyczność rozwiązanie, takie jak CATI-System.

Badania ankietowe i ich rodzaje

 

Badania ankietowe możemy podzielić na kilka różnych typów, przy czym każdy z nich będzie znajdywać inne zastosowanie, wobec czego warto wiedzieć, które z rodzajów badania ankietowego, w jakim przypadku zastosować. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby dzięki poprawnego doborowi rodzaju badania osiągnąć odpowiednie wyniki. Przyjrzyjmy się więc nieco dokładniej poszczególnym typom badań ankietowych, i zobaczmy czym się charakteryzują. 

Badania ankietowe audytoryjne

Jest to metoda w której wykorzystywany jest kwestionariusz ankiety, którzy przekazujemy określonej grupie badanej, znajdującej się w jednym pomieszczeniu (na przykład sala konferencyjna). Ankieter ma tutaj za zadanie jedynie przekazać kwestionariusz osobom badanym, udzielić instrukcji niezbędnych do prawidłowego wypełnienia ankiety oraz do zebrania ich od badanych po zakończonym badaniu. Jako zalety należy tutaj przede wszystkim uznać wysoki poziom zwrotu ankiet, w przeciwieństwie do innych rodzajów badania ankietowego. Co do wad, to musimy zwrócić uwagę na brak możliwości zastosowania próby reprezentatywnej dla całej społeczności badanej. Tego typu badania mogą być wykorzystywane w przypadku określania wizerunku danej marki/produktu, czy też oceny konkretnego działania poszczególnych przedsiębiorstw, na przykład w kwestii prowadzonych kampanii reklamowych. Możemy też za jego pośrednictwem zbadać czy marka jest dobrze kreowana, oraz jak wysoki poziom przywiązania do marki prezentują sobą badane jednostki.

Badania ankietowe bezpośrednie (PAPI)

Badania PAPI stanowią najpowszechniejszą metodę badawczą jeśli chodzi o techniki ilościowe. W trakcie badania przeprowadzany jest wywiad z respondentem, w czasie którego to ankieter czyta poszczególne pytania zawarte w kwestionariuszu, oraz skrupulatnie zapisuje udzielane przez respondenta odpowiedzi. Badania PAPI uważane są za najbardziej skuteczne, przez wzgląd na obligujące do udzielania rzetelnych odpowiedzi, postawienie respondenta w sytuacji f2f z ankieterem. Badania tego typu mogą być przeprowadzane w dowolnym miejscu, co także ułatwia ich realizację. Obecnie bardzo często przeprowadzane są tutaj badania CAPI, czyli wywiad z pomocą notebooka, co także wpływa na pewne podniesienie jakości przeprowadzanych badań.

Badania ankietowe internetowe (CAWI)

Jest to technika przeprowadzania badań ilościowych, w której kwestionariusz przekazywany jest do respondenta za pośrednictwem Internetu. Ten ankietę wypełnia samodzielnie, zaś system komputerowy odpowiedzialny za obsługę badania weryfikuje poprawność udzielnych odpowiedzi, oraz zapisuje je na dysku twardym do późniejszej analizy. Dzięki temu analiza wyników badania jest o wiele prostsza, szybsza do przeprowadzanie, a co najważniejsze o wiele tańsza. Jest to także technika, która zapewnia niższe koszty przeprowadzania badań na grupach respondentów zamieszkujących bardzo odległe tereny, grupach słabo dostępnych z geograficznego punktu widzenia, pod warunkiem iż dysponują oni dostępem do Internetu. Badania CAWI, stanowią dla wielu młodych firm pierwszy krok w badaniach marketingowych, bowiem zapewniają możliwość samodzielnego przeprowadzenia profesjonalnego badania, przy relatywnie niskich kosztach.

 Z całą pewnością znajdziemy jeszcze więcej różnorodnych typów badań ankietowych, niemniej jednak nie są one już aż tak bardzo istotnym aspektem w tym zagadnieniu. Mimo to, postaramy się w przyszłości zrobić ścisłe kompendium wiedzy w tym zakresie i przytoczymy wszystkie rodzaje badań ankietowych na łamach naszego portalu.

CATI jako sposób kontaktu z klientem

Zdecydowanie jedną z najpopularniejszych metod badawczych są z pewnością wywiady przeprowadzane drogą telefoniczną. Narzędziem służącym do przeprowadzania takich rozmów jest system CATI. W szczególny sposób należy podkreślić, iż sprawdza się on we wszelkich badaniach, gdzie ważne jest utrzymanie wysokiego standardu rozmów, a także w tych sytuacjach, gdzie dba się o przeprowadzenie badania z zachowaniem logiczności wypowiedzi.

 

Badanie musi odpowiadać konkretnym celom

O wykorzystaniu metody koncentrującej się na wywiadzie telefonicznym można powiedzieć, iż:

 • pozwala poznać opinie i odczucia konkretnych grup;
 • nadaje się do przeprowadzenia badań wizerunkowych;
 • można wykorzystać je w badaniach ewaluacyjnych;
 • są pomoce w określaniu poziomu satysfakcji i lojalności klientów.

 

Za największą zaletę CATI należy jednak uznać możliwość dopasowania kwestionariusza ankiety do celu badania oraz pojawiających się potrzeb i warunków przeprowadzenia wywiadu.

 

Metoda oddziałująca na potrzeby badania

Biorąc pod uwagę funkcje systemu należy podkreślić, iż posiada on możliwość swobodnego kształtowania ankiety, nagrywania rozmów oraz tworzenie tzw. czarnych list. Funkcje te pozwalają na dynamiczną reakcje następujących sytuacje. W szczególności należy podkreślić, że wywiady przeprowadzane z wykorzystaniem wspomnianego systemu:

 • wspomagane są komputerowo;
 • pozwalają na zebrania wiarygodnych danych;
 • usprawniają etap prezentacji wyników badania.

 

Wizerunek firmy zależy od kontaktu z rynkiem

CATI jednocześnie wpływa na podnoszenie jakości otrzymywanych wyników, jak i  standardów rozmów, które są nagrywane i które w dowolnym czasie można odsłuchać. Z drugiej strony przeprowadzanie takich wywiadów wpływa w pozytywny sposób na wizerunek firmy. Dodatkowo system umożliwia podgląd na bieżąco uzyskiwanych wyników oraz pracę w chmurze przy zastosowaniu modelu Saas, co rodzi takie możliwości jak:

 • całodobowy dostęp do oprogramowania;
 • korzystanie z oprogramowania w dowolnym miejscu;
 • automatyczne aktualizacje;
 • tworzenie kopii zapasowych.

 

Regularność zwiększa efekty

Dodatkowymi atutami procesów badawczych przeprowadzanych z wykorzystaniem techniki CATI jest możliwość dopytania ankietowanego, co ma na myśli, a także pełnego wysłuchania rozmówcy. Mając na uwadze, iż badanie to w pozytywny sposób oddziałuje na relacje z klientem, gdyż nie tylko jestem sygnałem zainteresowania wysyłanym do klienta, ale także wyraża chęć wysłuchania go, to badanie to powinno być wykonywane w sposób regularny.  

CATI jako telefoniczna metoda badania klientów

W badaniach ankietowych można wyznaczyć trzy możliwości nawiązania kontaktu z klientami, a są to:

 • kontakt bezpośredni (twarzą w twarz);
 • online;
 • rozmowy telefoniczne.

Każda z tych możliwości daje szansę na przeprowadzenie pełnowartościowego procesu, którego wyniki będzie można zamienić w konkretne zadania.

 

Konsument powinien zostać doceniony

Jeśli skupić się na rozmowie telefonicznej to należy podkreślić, że przede wszystkim pomocnym będzie zastosowanie CATI System. Jest to narzędzie, które pozwala na kontrolowanie pracy ankieterów, ale także:

 • śledzenie na bieżąco osiąganych wyników badania;
 • tworzenie ankiet dostosowanych do indywidualnych potrzeb;
 • czuwanie nad logicznym przebiegiem przeprowadzanego badania.

Jednocześnie należy podkreślić, że badanie takie daje możliwość podtrzymywanie z konsumentem pozytywnych relacji oraz pokazanie mu, że jego opinia ma znaczenie. 

 

Funkcje, które tworzą efekt badania

Jeśli natomiast chodzi o samą obsługę systemu należy podkreślić, że jest ona łatwa dzięki zastosowaniu przyjaznego interfejsu, który przekłada się na intuicyjność. Wśród dwóch najważniejszych funkcji systemu należy podkreślić możliwość śledzenia statystyk badania czy konstruowania ankiet w pełni dopasowanych do indywidualnych potrzeb oraz wymogów przeprowadzanego procesu. W kwestii tworzenia ankiet CATI System umożliwia:

 • wykorzystanie pytań otwartych i zamkniętych;
 • tworzenie pól jednokrotnego i wielokrotnego wyboru;
 • stosowanie suwaków, graficznych przycisków, rankingów.

 

Możliwości dają rozwiązania

Dzięki wysokiej funkcjonalności systemu możliwym jest realizowanie badań ankietowych, które pozwalają na wieloaspektowe ujęcie badanego zagadnienia. Dzięki zastosowaniu metody CATI możliwym jest:

 • projektowanie ankiet, które będą odpowiadały specyfice podejmowanego tematu badawczego;
 • tworzenie ankiet dostosowanych do indywidualnych potrzeb;
 • docieranie do skonkretyzowanych grup odbiorców badania.

 

Narzędzie stanowi fundament badania

Warto podkreślić, że realizując badania ankietowe bardzo ważne jest zachowanie neutralnej postawy ankietera oraz konstruowanie pytań w taki sposób, aby nie sugerowały one odpowiedzi. Poprawna budowa narzędzia badawczego przełoży się na osiągane wyniki w toku realizowania badania oraz pozwoli na skuteczne zastosowanie tychże w podejmowanych działaniach.  

Badanie ankietowe dają potrzebne informacje

Przy czym w swojej metodzie pozwalają na wybranie takiego narzędzia, które będzie uwzględniał posiadane zasoby finansowe oraz czas przewidziany na zrealizowanie badania.

 

Metoda gotowa do podjęcia wielu wyzwań

Sam proces badawczy z wykorzystaniem ankietyzacji może uwzględniać rozmaite zagadnienia takie jak np.:

 • badanie ruchu turystycznego;
 • satysfakcję czy lojalność konsumentów/pracowników;
 • świadomość marki w danym społeczeństwie.

Tym samym badanie takie może realizować rozmaite cele zaczynając od zwiększenia sprzedaży jakiegoś produktu po poprawę aktualnej sytuacji firmy z uwzględnieniem konfliktów wewnętrznych.

 

Ilościowy i jakościowy wymiar badania

Przy czym cel badania determinuje w pewnym stopniu sposób przeprowadzana badania, a może on się odbywać z uwzględnieniem takich metod jak:

 • wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI);
 • ankiety online;
 • wywiady ze wspomaganiem urządzeń mobilnych.

Powyższe metody pozwalają na pozyskanie informacji o charakterze ilościowym. Tym samym dla pogłębienia procesu badawcze powinno przeprowadzić się badanie nakierowane na jakościowy wymiar badanego zjawiska.

 

Metody oparte na rozmowach

W celu ujęcie jakościowego charakteru badania korzysta się z takich metod jak:

Każda z tych metod opiera się na bezpośredniej rozmowie ankietowanego z ankietowanymi. Przy czym jeśli chodzi o FGI są to rozmowy w kilkuosobowych grupach, a nad ich przebiegiem czuwa moderator, który to posiada określony scenariusz badania. Pozwala to na skupienie się na najważniejszych punktach badanego zagadnienia i przeprowadzenie pełnowartościowego wywiadu.

 

Informacje kształtują rozwój

Dzięki przeprowadzanym procesom badawczym można zyskać wiedzę zarówno na temat informacji koncentrujących się na danych ilościowych, jak i na jakościowym wymiarze.  Takie badania ankietowe umożliwią podejmowanie kolejnych wyzwań, ale przede wszystkim dają szansę na realizację obranych strategii rozwojowych. Stąd realizowane procesy badawcze nie tylko wpływają na efektywność działania, ale przede wszystkim dają możliwości rozwoju w skonkretyzowanych obszarach.

Rodzaje badań ankietowych

Badanie ankietowe to proces zbierania danych z określonej grupy (np. klientów lub potencjalnych klientów) z celem odkrycia opinii na temat Twoich produktów, usług lub marki.

Jako metoda zbierania danych ilościowych, badanie ankietowe może dostarczyć Tobie kluczowych informacji, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych. Badania ankietowe wymagają dokładnego planowania i wykonania, aby uzyskać pożądane wyniki.

 

Rodzaje badań ankietowych

Jeśli chodzi o sposób przeprowadzenia badań, istnieje kilka opcji do wyboru - wywiady osobiste, badania telefoniczne, grupy dyskusyjne, badania online i badania panelowe. Zazwyczaj, metoda ankietyzacji, którą wybierzesz, będzie w dużej mierze kierowana przez to, kogo chcesz zapytać, wielkość Twojej próby, Twój budżet i rodzaj informacji, które chcesz pozyskać. Oto kilka najczęściej stosowanych rodzajów ankiet:

 

Wywiady osobiste

Jeśli chodzi o wywiady osobiste, organizacje korzystały z moderatorów, którzy wiedzieli, kiedy należy zbadać lub podążyć za niejasnymi lub problematycznymi odpowiedziami. Wiedzieli także, kiedy należy pomóc respondentom, gdy wydają się mieć trudności. Efektem było to, że moderatorzy mogli skłonić ankietowanych do udziału i zaangażowania się w badania w najbardziej efektywny sposób, co prowadziło do wyższych wskaźników odpowiedzi i lepszej jakości danych.

 

Ankiety telefoniczne

Ankiety telefoniczne były popularne w przeszłości, zwłaszcza w celu mierzenia ogólnego zachowania lub przekonań konsumentów, ale od lat 90. XX wieku odnotowano spadek liczby przeprowadzanych tą metodą badań na korzyść ankiet online.

Ankiety telefoniczne najczęściej przeprowadzane są na trudnych do zebrania przez ankiety online respondentach np. przedsiębiorcach czy osobach starszych.

Wadą ankiet telefonicznych jest długi czas potrzebny do zebrania wymaganej liczby ankiet, w zależności od współczynnika odpowiedzi oraz konieczność wykonania dużej liczby telefonów w celu uzyskania potrzebnych informacji co wiąże się ze zwiększonymi kosztami badania.

 

Grupy fokusowe 

Grupy fokusowe to odrębna metodyka jakościowa. Grupy fokusowe polegają na umieszczeniu grupy ludzi o różnych danych demograficznych lub społecznych w pomieszczeniu z moderatorem i angażowaniu ich w dyskusję na określony temat, takie jak Twój produkt, marka lub usługa.

Nadal są one bardzo popularne w badaniach rynkowych, ale są kosztowne i wymagają dużej ilości administracji w celu przeprowadzenia i analizy danych. Istnieje również ryzyko, że bardziej dominujący członkowie grupy przejmą dyskusję i wpłyną na opinie innych osób, co może dać Ci niewiarygodne dane.

 

Ankiety online

Ankiety online stały się jedną z najpopularniejszych metod ankietowania dzięki temu, że są ekonomiczne i pozwalają badaczom szybko i dokładnie zbadać dużą liczbę ankiet.

Ankiety online mogą być używane przez każdego, w celu osiągnięcia dowolnego celu badawczego. Używanie ankiety online pozwala na zadawanie różnych typów pytań i zbieranie danych, które są łatwe do analizy dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu.

Istnieje kilka metod przeprowadzania i dystrybuowania ankiet online, które pozwalają na dotarcie do dużej populacji kosztem znacznie niższym niż w przypadku wywiadów bezpośrednich lub grup fokusowych. 

Należy jednak pamiętać o potencjalnych zagrożeniach wynikających z korzystania z ankiet online, szczególnie w odniesieniu do respondentów ankiety. Największym ryzykiem jest to, że ankietowanie online wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego, co może wykluczyć starszych, którzy nie mają dostępu do technologii lub nie potrafią z niej korzystać.

 

Jakie są korzyści stosowania badań ankietowych online?

 

W zależności od metody badawczej, istnieje wiele korzyści wynikających z przeprowadzenia badań ankietowych. Oto kilka z nich:

 

Prostota w realizacji

Większość ankiet badawczych jest łatwa w przygotowaniu, przeprowadzeniu i analizie. Dzięki oprogramowaniu do realizacji ankiet, przykładem takiego rozwiązania jest SurvGo. W SurvGo skorzystasz z intuicyjnego kreatora badań, stworzysz ankietę ze wzoru a wyniki przeanalizujesz ekspresowo dzięki generowaniu uproszczonych raportów badawczych.

 

Niskie koszty ankiet online

Badania ankietowe są stosunkowo tanie, można przeprowadzać je na własnej próbie respondentów lub skorzystać z paneli badawczych oferujących zebranie rekordów odpowiedzi. Korzystając z SurvGo najtańsze badanie realizowane na własnej próbie wykonasz już za kilkadziesiąt złotych.

 

Czas realizacji

W przypadku ważnych decyzji dla przedsiębiorcy czas może być kluczowym aspektem. Korzystając z ankiet online wyniki zbierzesz zdecydowanie szybciej niż w przypadku bardziej tradycyjnych metod badawczych.

 

Jak samodzielnie zrealizować ankietę online w SurvGo?

Przygotowanie i stworzenie własnej ankiety jest zadaniem czasochłonnym. Proces ten składa się z wielu etapów, od odpowiedniego scharakteryzowania grupy docelowej po klarowne sformułowanie pytań. Zawsze warto sprawdzić, czy osoby trzecie rozumieją zadane pytania oraz czy opcje odpowiedzi są dostatecznie wyczerpujące.

Następnie należy wybrać odpowiednią formę pytań, taką jak pytania jedno- lub wielokrotnego wyboru, pytania otwarte, czy też pytania z wykorzystaniem skali. Użycie różnych typów pytań z pewnością zwiększy skupienie i zainteresowanie respondentów.

Kolejnym krokiem jest rozdystrybuowanie ankiety, co można zrobić poprzez wysłanie linku do badania, wysłanie SMS lub e-maila. W przypadku braku własnej bazy respondentów, SurvGo™ może pomóc w przeprowadzeniu badania na panelu Badanie-Opinii.pl, obejmującym 150 tys. panelistów.

Po zebraniu wystarczającej liczby odpowiedzi, należy przejść do analizy wyników. Jest to etap kluczowy dla dalszego rozwoju projektu, a dobrze przeprowadzona analiza pozwala na dostosowanie produktu do potrzeb rynku.

Jeśli brakuje czasu lub wiedzy, można skorzystać z dodatkowych usług ekspertów w zakresie badań, którzy pomogą w przygotowaniu ankiety, weryfikacji danych, przeprowadzeniu obliczeń statystycznych czy przygotowaniu raportu z badania.

 

Dzięki zebranym informacjom strategia przedsiębiorstwa będzie bardziej dopasowana do potrzeb rynku, co pozwoli na wyprzedzenie konkurencji. Zrealizuj badanie ankietowe online już dziś w SurvGo™ i osiągnij sukces.

Jak długi powinien być wywiad w badaniach ankietowych?

W badaniach ankietowych zasadniczą część procesu badawczego stanowi etap przygotowania kwestionariusza ankiety. W niniejszym tekście udzielimy kilku wskazówek dotyczących budowy kwestionariusza, szczególnie skupiając się na efektywnym czasie wywiadu.

 

Liczba pytań w kwestionariuszu 

Wielkość ankiety powinna być adekwatna do charakterystyki badanej grupy, a liczba pytań powinna wynikać z kontekstu badania. Starajmy się ograniczyć liczbę pytań do niezbędnego minimum, które pozwoli uzyskać odpowiedzi na problemy badawcze będące przedmiotem badania. W badaniach niektórych grup respondentów nie zaleca się również realizacji wywiadów czasochłonnych – dobrym przykładem może być badanie ilościowe realizowane wśród lekarzy. 

Na czas realizacji wywiadu wpływ ma technika prowadzenia wywiadu. Z reguły więcej czasu wymagają techniki polegające na interakcji ankietera z respondentem – np. wywiady telefoniczne lub osobiste – gdzie konieczne jest wyraźne przeczytanie treści pytania i kafeterii możliwych odpowiedzi. Skutek jest taki, w ramach klasycznego wywiadu telefonicznego zmieścić można na ogół mniej pytań, niż w przypadku ankiet internetowych do samodzielnego wypełnienia.

Kluczowe znaczenie ma jednak typ pytań. Przygotowując badanie nie należy zanadto przywiązywać się do efektywnej liczby pytań, które może zawierać kwestionariusz. W ankiecie mogą pojawiać się bardzo proste pytania, ale również pytania macierzowe wymagające namysłu i czasochłonne. W związku z tym właściwsza miarą wielkości kwestionariusza jest szacowany czas wywiadu.

 

Przykładowe rodzaje pytań 

W ankiecie mogą pojawić się różne rodzaje pytań, które bezpośrednio wpływają na czas, jaki respondenci muszą poświęcić na udział w badaniu. Jednym z najpowszechniejszych rodzajów pytań jest pytanie jednokrotnego wyboru. To pytania, w których osoba badana może udzielić tylko jednej odpowiedzi. Często zawierają ściśle określone warianty odpowiedzi lub krótkie kafeterie.

Innym rodzajem pytań są pytania wielokrotnego wyboru. Pozwalają one na udzielenie kilku odpowiedzi na jedno pytanie. Na przykład, pytanie o wybór marek produktów, z których korzysta badany. 

Kolejnym podstawowym typem są pytania ze skalą odpowiedzi, np. popularną skalą Likerta. Standardowa pięciostopniowa skala, może ulegać modyfikacjom, np. do postaci skali sześcio-, siedmio- lub dziesięciostopniowej.

Jednak najwięcej czasu i uwagi trzeba poświęcić pytaniom otwartym. Pytania te pozwalają na swobodne wyrażenie myśli, gwarantując szeroki wachlarz informacji. Różnią się od pytań zamkniętych, ponieważ nie ograniczają respondentów, wymagają jednak większego zaangażowania od respondenta, wydłużają znacząco czas wywiadu oraz nie są zalecane w przypadku kwestionariuszy do samodzielnego wypełnienia. 

 

Ile czasu powinien trwać wywiad? 

Określenie odpowiedniego czasu, w jakim uczestnicy wypełnią ankietę, stanowi istotny element efektywnej strategii badawczej. Zbyt długa ankieta (powyżej 15-20 minut) może spowodować zmęczenie respondentów oraz spadek ich zaangażowania w trakcie wypełniania kwestionariusza, co skutkuje wywiadami przerwanymi lub obniżeniem rzetelności pomiaru w jego końcowej fazie. 

Typowy wywiad ilościowy powinien zabierać nie więcej niż 12-15 minut. W przypadku wywiadów internetowych i ankiet do samodzielnego wypełnienia, efektywne pozostają wywiady około 15-minutowe. W przypadku badań telefonicznych realizowanych techniką CATI zaleca się, aby kwestionariusz nie wymagał rozmowy dłuższej niż 10-12 minut. W przypadku niektórych badań, np. badań satysfakcji klienta, średni czas wywiadu jest na ogół jeszcze krótszy i wynosi często około 5-8 minut. Taki przedział czasowy umożliwia uzyskanie precyzyjnych odpowiedzi, minimalizując jednocześnie ryzyko utraty uwagi ze strony respondentów. Podsumowując, wybór najlepszego czasu wypełniania ankiety zależy od zastosowanego rodzaju pytań i stopnia ich skomplikowania, nie od liczby pytań.