Rodzaje pytań ankietowych w ankietach online?

badania ankietowe

Informacje zwrotne od klientów są niezbędne w każdym biznesie. Aby naprawdę wiedzieć, co klienci myślą o Twoich produktach lub usługach, musisz ocenić ich lojalność i zadowolenie. Jak więc zbierać te informacje? Jedną z najbardziej efektywnych metod jest wykorzystanie pytań ankietowych w ankietach online.

Miej plan

Napisanie pytań ankietowych oraz stworzenie ankiety online nie jest tak łatwym zadaniem, jak mogłoby się każdemu wydawać. Dlatego zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zaplanuj jak napisać efektywne pytania ankietowe. Przed stworzeniem ankiety internetowej powinieneś zadać sobie ważne pytania, takie jak:

  • Jaką decyzję biznesową próbuję podjąć?
  • Jaki jest cel mojej ankiety? Czy ma ona mierzyć postrzeganie? Zachowanie? Postawę?
  • Czy znam swoją grupę docelową?
  •  Jakiego rodzaju statystyki będą wynikały z tego badania?
  • Jak będzie wyglądała moja analiza?

Podczas opracowywania pytań ankietowych powinieneś wiedzieć, czy dane, których używasz, pozwolą na realizację tych celów. Czy dane dostarczą Ci informacji, których potrzebujesz? Z takimi pytaniami będziesz w stanie skonstruować użyteczną ankietę internetowej, której wynikiem będą dane, które można wykorzystać w praktyce.

Efektywne struktury pytań ankietowych

Przy pisaniu ankiety online do wyboru jest wiele typów pytań. Twoje pytania powinny być precyzyjne i mieć taką samą interpretację dla wszystkich respondentów. Wykorzystaj strukturę pytań, która przemówi do Twojej grupy docelowej. Jakich pytań ankietowych możesz użyć, aby zacząć?

Pytania porządkowe

Takie pytania mają jasno określoną kolejność. Są one najczęściej używane do zbierania danych porządkowych z wykorzystaniem rankingu. W tym przypadku prosisz respondentów o uszeregowanie odpowiedzi, które dla nich wymieniłeś w takiej kolejności, jakiej oczekują lub jaka jest dla nich ważna. Używając tej metody, uzyskasz informację zwrotną dla wszystkich odpowiedzi, które wymieniłeś. W ten sposób dowiesz się, które przedmioty cieszą się największym zainteresowaniem, a które nie.

Pytania interwałowe

Jeśli chcesz zebrać precyzyjne dane, najlepiej jest użyć pytań interwałowych. W przypadku tych pytań możesz spodziewać się dogłębnej analizy. Możesz użyć skali rankingowej. Odpowiedzi tutaj nie są wymienione w formie listy, lecz w formacie poziomym. Będą one miały wiele odpowiedzi w preferowanej przez Ciebie skali.

Dzięki zaznajomieniu się z tymi rodzajami pytań ankietowych, które mogą zostać użyte w ankiecie online możesz stworzyć własne, ciekawe badanie. Aby zastosować te pytania warto rozważyć skorzystanie z narzędzi do przeprowadzania ankiety online, jak SurvGo™, aby szybciej stworzyć badanie internetowe.

Najczęściej zadawane pytania
Jakie rodzaje pytań są dostępne w SurvGo?

W SurvGo dostępne jest 19 widgetów pytań w tym pytania jednokrotnego wybory, pytania wielokrotnego wyboru, ocena, tekst informacyjny, macierz, NPS.

Czy w SurvGo jest możliwość konsultacji narzędzia badawczego?

SurvGo zostało stworzone z myślą o samodzielnym tworzeniu ankiet, jednak odpowiedając na potrzeby Klienta wprowadzona jest odpłatna możliwość konsultacji ankiety. Nasi eksperci z przyjemnością wykonają dla Ciebie taką usługą! 

Zobacz także

Tagi

ankiety online kwestionariusz badawczy