Zalety i wady ankiet online

badania ankietowe

Ankietowanie online, to jeden z najczęściej wykorzystywanych sposobów na zbieranie danych, gdzie zestaw pytań jest wysyłany do grupy docelowej, a respondenci mogą na nie odpowiadać przez Internet. Ankiety są dostarczane za pomocą różnych mediów, w tym poczty elektronicznej, stron internetowych oraz mediów społecznościowych. Organizacje wykorzystują ankiety online, aby pozyskać informacje zwrotne na temat swoich produktów lub usług, strategii marketingowych i usprawnień w funkcjonowaniu. Choć ankiety online posiadają wiele zalet, należy także zwrócić uwagę na ich wady, zanim zdecydujemy się na taką metodę badawczą.

 

Ankietowanie online umożliwia szybki dostęp do grupy docelowej

W porównaniu do tradycyjnych metod ankietowania, takich jak ankiety papierowe, ankiety online pozwalają na szybkie pozyskiwanie informacji zwrotnych od respondentów. Jednocześnie wiele osób może wypełniać ankietę internetową, co pozwala na pozyskanie dużej ilości wyników w krótkim czasie. Ankietę internetową można wysyłać drogą mailową lub umieszczać na różnych mediach społecznościowych i grupach dyskusyjnych. Oprócz tych form dotarcia do respondentów, istnieją także panele konsumenckie, które pozwalają na pozyskanie informacji od wielu osób w krótkim czasie. Panel badawczy Badanie-Opinii.pl to jeden z najszybciej rozwijających się paneli badawczych, posiadający ponad 150 tysięcy panelistów o różnorodnych cechach demograficznych. Dzięki temu, większość badaczy będzie w stanie znaleźć odpowiednich respondentów i zbierać wyniki w szybki sposób.

Niewielkie koszty przeprowadzania ankiet online

Przeprowadzenie ankiety online wiąże się z niskimi kosztami w porównaniu do innych metod badawczych, takich jak sondaże telefoniczne lub bezpośrednie badania. Wynika to z faktu, że do przeprowadzenia ankiety online potrzebne są minimalne zasoby. Korzystanie z programów do przeprowadzania badań online, takich jak SurvGo™, jest także tanie i oferuje wiele udogodnień, które oszczędzają czas badaczy.

Niewielki margines błędu

W porównaniu do tradycyjnych metod ankietowania, ankiety online mają mały margines błędu, ponieważ respondenci samodzielnie udzielają odpowiedzi bez pośrednika. Dzięki temu unikamy pomyłek osób ankietujących, które mogą wpłynąć na wyniki badania.

Ankiety online są proste do wypełnienia

Ankiety online są łatwe do zrozumienia dla respondentów. Osoby wypełniające ankiety mają pytania wyświetlone na ekranie swojego urządzenia, a na początku badania są informowani o przewidywanym czasie trwania ankiety. Dodanie krótkiego wstępu na początku badania pozwala respondentom zrozumieć cel badania i sposób udzielania odpowiedzi. Ankiety internetowe pozwalają na umieszczenie różnorodnych pytań, co pozwala na stworzenie ciekawych i zrozumiałych badań online dla respondentów.

Anonimowość respondentów wpływa na ich szczerość

Większa uczciwość udzielanych odpowiedzi w ankiecie internetowej wynika z faktu, że respondenci mają możliwość udzielania odpowiedzi anonimowo, co pozwala na uniknięcie bezpośredniego kontaktu z osobą przeprowadzającą badanie. W ten sposób osoby badające mogą zadać bardziej wrażliwe pytania, a respondenci czują się bardziej swobodnie w wyrażaniu swoich opinii. Jednakże, w przypadku ankiety online, istnieje ryzyko wątpliwej wiarygodności danych, ponieważ brak bezpośredniego kontaktu z respondentami może prowadzić do fałszywych odpowiedzi. Aby uniknąć tego problemu, warto dodać pytania z metryczki na początku ankiety, aby tylko odpowiednie osoby zakwalifikowały się do badania. Ponadto, w celu zachęcenia respondentów do wzięcia udziału w ankiecie, warto stworzyć kreatywny wstęp i opis badania, co zwiększy szansę na udzielenie odpowiedzi.

Problem z wiarygodnością

Możliwe jest, że informacje uzyskane z ankiety online są niewiarygodne, ponieważ osoba przeprowadzająca badanie nie jest obecna, co umożliwia respondentom podanie nieprawdziwych informacji. Niemniej jednak, można zapobiec temu, zadając pytania z metryczki na początku ankiety, aby wykluczyć osoby nieodpowiednie do badania. Z drugiej strony, kontakt z respondentami w Internecie jest trudny ze względu na wiele ankiet i kwestionariuszy, z którymi użytkownicy mają do czynienia. W związku z tym, ważne jest, aby stworzyć ciekawe i przyciągające uwagę opisy ankiety, aby zachęcić potencjalnych respondentów do jej wypełnienia. Kreatywny i angażujący wstęp na pewno przyciągnie uwagę i zachęci do udziału w badaniu.

Zadbaj o kontakt z respondentami

Z uwagi na duże natężenie ankiet, ofert i innych kwestionariuszy internetowych, istnieje prawdopodobieństwo, że Twoja ankieta może zostać przeoczona lub ignorowana przez potencjalnych respondentów. Dlatego, aby zwiększyć skuteczność badań internetowych, warto opracować interesujące i przyciągające uwagę wprowadzenia oraz opisy ankiet, które będą zachęcać respondentów do udziału w badaniach. Kreatywność i angażujące treści są kluczowe, ponieważ przyciągają one uwagę i zainteresowanie respondentów, co zwiększa szanse na uzyskanie odpowiedzi na ankietę.

Problemy z dotarciem do respondentów ze szczególnych grup

Ograniczone dostęp do niektórych grup społeczeństwa, takich jak osoby bez dostępu do Internetu, możemy utracić wartościowe informacje. Jednak istnieją sposoby, aby to zmienić, na przykład wykorzystanie paneli konsumenckich, które zawierają różnorodne profile demograficzne i pozwalają na uzyskanie informacji zwrotnych od osób, które mogą nie mieć dostępu do Internetu. Dodatkowo, wypełnianie ankiet przez członków paneli konsumenckich zazwyczaj jest szybsze niż w przypadku ogólnie dostępnych ankiet online.

Najczęściej zadawane pytania
Ile trwa realizacja ankiet online?

Czas realizacji ankiety może się różnic w zależności od kilku czynników, takich jak m.in. długość ankiety (ilość pytań), wielkość i charakter próby, specyfika badanego zagadnienia. Proces ankietyzacji prostych badań na panelu badawczym może zająć kilka godzin, podczas gdy ankietyzacja w bardziej złożonych projektach może zająć nawet kilka tygodni. 

Jak długi powinien być kwestionariusz badania internetowego CAWI?

Długość kwestionariusza zależy od realizowanego projektu. Kluczowe jest jednak, żeby kwestionariusz ankiety nie był zbyt długi i nie odstraszył lub znudził potencjalnego respondenta. Można przyjąć, że w standardowych badań na panelach badawczych czas wypełnienia ankiety nie powinien być dłuższy niż 10-15 minut. 

Zobacz także

Tagi

badania ankietowe CAWI ankiety online