Badania ankietowe i ich rodzaje

badania ankietowe

 

Badania ankietowe możemy podzielić na kilka różnych typów, przy czym każdy z nich będzie znajdywać inne zastosowanie, wobec czego warto wiedzieć, które z rodzajów badania ankietowego, w jakim przypadku zastosować. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby dzięki poprawnego doborowi rodzaju badania osiągnąć odpowiednie wyniki. Przyjrzyjmy się więc nieco dokładniej poszczególnym typom badań ankietowych, i zobaczmy czym się charakteryzują. 

Badania ankietowe audytoryjne

Jest to metoda w której wykorzystywany jest kwestionariusz ankiety, którzy przekazujemy określonej grupie badanej, znajdującej się w jednym pomieszczeniu (na przykład sala konferencyjna). Ankieter ma tutaj za zadanie jedynie przekazać kwestionariusz osobom badanym, udzielić instrukcji niezbędnych do prawidłowego wypełnienia ankiety oraz do zebrania ich od badanych po zakończonym badaniu. Jako zalety należy tutaj przede wszystkim uznać wysoki poziom zwrotu ankiet, w przeciwieństwie do innych rodzajów badania ankietowego. Co do wad, to musimy zwrócić uwagę na brak możliwości zastosowania próby reprezentatywnej dla całej społeczności badanej. Tego typu badania mogą być wykorzystywane w przypadku określania wizerunku danej marki/produktu, czy też oceny konkretnego działania poszczególnych przedsiębiorstw, na przykład w kwestii prowadzonych kampanii reklamowych. Możemy też za jego pośrednictwem zbadać czy marka jest dobrze kreowana, oraz jak wysoki poziom przywiązania do marki prezentują sobą badane jednostki.

Badania ankietowe bezpośrednie (PAPI)

Badania PAPI stanowią najpowszechniejszą metodę badawczą jeśli chodzi o techniki ilościowe. W trakcie badania przeprowadzany jest wywiad z respondentem, w czasie którego to ankieter czyta poszczególne pytania zawarte w kwestionariuszu, oraz skrupulatnie zapisuje udzielane przez respondenta odpowiedzi. Badania PAPI uważane są za najbardziej skuteczne, przez wzgląd na obligujące do udzielania rzetelnych odpowiedzi, postawienie respondenta w sytuacji f2f z ankieterem. Badania tego typu mogą być przeprowadzane w dowolnym miejscu, co także ułatwia ich realizację. Obecnie bardzo często przeprowadzane są tutaj badania CAPI, czyli wywiad z pomocą notebooka, co także wpływa na pewne podniesienie jakości przeprowadzanych badań.

Badania ankietowe internetowe (CAWI)

Jest to technika przeprowadzania badań ilościowych, w której kwestionariusz przekazywany jest do respondenta za pośrednictwem Internetu. Ten ankietę wypełnia samodzielnie, zaś system komputerowy odpowiedzialny za obsługę badania weryfikuje poprawność udzielnych odpowiedzi, oraz zapisuje je na dysku twardym do późniejszej analizy. Dzięki temu analiza wyników badania jest o wiele prostsza, szybsza do przeprowadzanie, a co najważniejsze o wiele tańsza. Jest to także technika, która zapewnia niższe koszty przeprowadzania badań na grupach respondentów zamieszkujących bardzo odległe tereny, grupach słabo dostępnych z geograficznego punktu widzenia, pod warunkiem iż dysponują oni dostępem do Internetu. Badania CAWI, stanowią dla wielu młodych firm pierwszy krok w badaniach marketingowych, bowiem zapewniają możliwość samodzielnego przeprowadzenia profesjonalnego badania, przy relatywnie niskich kosztach.

 Z całą pewnością znajdziemy jeszcze więcej różnorodnych typów badań ankietowych, niemniej jednak nie są one już aż tak bardzo istotnym aspektem w tym zagadnieniu. Mimo to, postaramy się w przyszłości zrobić ścisłe kompendium wiedzy w tym zakresie i przytoczymy wszystkie rodzaje badań ankietowych na łamach naszego portalu.

Najczęściej zadawane pytania
W jaki sposób są przeprowadzane badania CAWI?

Badania ankietowe CAWI można realizować na bazie respondentów dostarczonych przez klienta lub skorzystać z gotowej bazy panelistów serwisu Badanie-Opinii.pl. Klient może zlecić pełną realizację badania naszemu Centrum Badawczo-Rozwojowego lub przeprowadzić badanie samodzielnie w programie do ankiet online SurvGoTM

Jaki jest czas realizacji badania ankietowego?

Czas realizacji badania jest zależny od jego charakteru. Badania CAWI można zrealizować nawet w kilka godzin (nie uwzględniając czasu na przygotowanie raportu) natomiast w przypadku badań telefonicznych CATI może ono zająć około 2 tygodnie. Czas wykonania projektu jest więc indywidualnie ustalany z klientem.

Jaki rodzaj badania ankietowego wybrać do projektu badawczego?

Rodzaj badania ankietowego (np. CATI, CAWI) powinien być dobrany na podstawie wielkości próby, posiadanych środków finansowych, czy specyfiki grupy docelowej. Badania CATI są zalecane w większym stopniu do badań o charakterze jakościowym, z kolei badania CAWI do projektów o charakterze ilościowym. Na wybór typu badania wpływ ma również czas jego realizacji. Badania CAWI są możliwe do najszybszej realizacji i największych próbach badawczych.

Jaki jest koszt badania ankietowego?

Koszt badania jest każdorazowo wyceniany przez naszych ekspertów. Na cenę realizacji ma wpływ wielkość i specyfika próby badawczej, a także liczba pytań i skomplikowanie kwestionariusza ankiety. Czas realizacji jest również zależny od rodzaju wybranej metody. Badania typu CAWI są najszybsze w czasie realizacji, z kolei CATI wymagają trochę większego czasu realizacji.

Czy można przeprowadzić pilotaż badania?

Tak, pilotaż badania ankietowego jest polecany w skomplikowanych badaniach o charakterze jakościowym, ponieważ umożliwia to dodatkową kontrolę nad przebiegiem badania i udzielanych odpowiedzi. Sposób realizacji badania każdorazowo jest ustalany z klientem na etapie ofertowania.

Zobacz także

Tagi

badania ankietowe badania ankietowe CAWI badania ankietowe CATI badania ankietowe PAPI badania ankietowe CAPI