2018-06-14 bez kategorii
Płatne ankiety w procesie wyrażania i pozyskiwania opinii
Ankiety online to korzyści Taką formę ankiet często stosuje się na panelach konsumenckich. Biorąc pod uwagę, iż ankiety te realizowane są z wykorzystaniem drogi online, istnieje...
2018-05-15 bez kategorii
Jaką metodę wybrać realizując badania ankietowe?
Należy jednak pamiętać, że każda z nich posiada swoje zalety, jak i wady. Dzięki odnalezieniu alternatywy dla papierowych ankiet (PAPI) ułatwił się kontakt między ankietującym, a ankietowanym.   Metoda...
2018-05-07 bez kategorii
Badanie ankietowe dają potrzebne informacje
Przy czym w swojej metodzie pozwalają na wybranie takiego narzędzia, które będzie uwzględniał posiadane zasoby finansowe oraz czas przewidziany na zrealizowanie badania.   Metoda...
2018-04-24 bez kategorii
CATI jako telefoniczna metoda badania klientów
W badaniach ankietowych można wyznaczyć trzy możliwości nawiązania kontaktu z klientami, a są to: kontakt bezpośredni (twarzą w twarz); online; rozmowy telefoniczne. Każda...
2018-04-23 bez kategorii
Zastosowanie CAWI w badaniach ankietowych
W tym celu można przeprowadzić badanie ankietowe, które pozwala na pozyskiwanie danych tak w bezpośrednich wywiadach, jak i za pośrednictwem takich narzędzi jak np. panele badawcze.   Wybierając...
2018-04-10 bez kategorii
Na czym polegają badania ruchu turystycznego?
W tym celu należy przemyśleć, co będzie stanowiło istotę badania ruchu turystycznego, a następnie zaplanować takie kroki, które pozwolą na wydobywanie oraz interpretowanie zbieranych...

© 2017 Badania Ankietowe – wiedza z pierwszej ręki

Badania ankietowe od 4 zł.