Rodzaje badań ankietowych

badania ankietowe

Badanie ankietowe to proces zbierania danych z określonej grupy (np. klientów lub potencjalnych klientów) z celem odkrycia opinii na temat Twoich produktów, usług lub marki.

Jako metoda zbierania danych ilościowych, badanie ankietowe może dostarczyć Tobie kluczowych informacji, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych. Badania ankietowe wymagają dokładnego planowania i wykonania, aby uzyskać pożądane wyniki.

 

Rodzaje badań ankietowych

Jeśli chodzi o sposób przeprowadzenia badań, istnieje kilka opcji do wyboru - wywiady osobiste, badania telefoniczne, grupy dyskusyjne, badania online i badania panelowe. Zazwyczaj, metoda ankietyzacji, którą wybierzesz, będzie w dużej mierze kierowana przez to, kogo chcesz zapytać, wielkość Twojej próby, Twój budżet i rodzaj informacji, które chcesz pozyskać. Oto kilka najczęściej stosowanych rodzajów ankiet:

 

Wywiady osobiste

Jeśli chodzi o wywiady osobiste, organizacje korzystały z moderatorów, którzy wiedzieli, kiedy należy zbadać lub podążyć za niejasnymi lub problematycznymi odpowiedziami. Wiedzieli także, kiedy należy pomóc respondentom, gdy wydają się mieć trudności. Efektem było to, że moderatorzy mogli skłonić ankietowanych do udziału i zaangażowania się w badania w najbardziej efektywny sposób, co prowadziło do wyższych wskaźników odpowiedzi i lepszej jakości danych.

 

Ankiety telefoniczne

Ankiety telefoniczne były popularne w przeszłości, zwłaszcza w celu mierzenia ogólnego zachowania lub przekonań konsumentów, ale od lat 90. XX wieku odnotowano spadek liczby przeprowadzanych tą metodą badań na korzyść ankiet online.

Ankiety telefoniczne najczęściej przeprowadzane są na trudnych do zebrania przez ankiety online respondentach np. przedsiębiorcach czy osobach starszych.

Wadą ankiet telefonicznych jest długi czas potrzebny do zebrania wymaganej liczby ankiet, w zależności od współczynnika odpowiedzi oraz konieczność wykonania dużej liczby telefonów w celu uzyskania potrzebnych informacji co wiąże się ze zwiększonymi kosztami badania.

 

Grupy fokusowe 

Grupy fokusowe to odrębna metodyka jakościowa. Grupy fokusowe polegają na umieszczeniu grupy ludzi o różnych danych demograficznych lub społecznych w pomieszczeniu z moderatorem i angażowaniu ich w dyskusję na określony temat, takie jak Twój produkt, marka lub usługa.

Nadal są one bardzo popularne w badaniach rynkowych, ale są kosztowne i wymagają dużej ilości administracji w celu przeprowadzenia i analizy danych. Istnieje również ryzyko, że bardziej dominujący członkowie grupy przejmą dyskusję i wpłyną na opinie innych osób, co może dać Ci niewiarygodne dane.

 

Ankiety online

Ankiety online stały się jedną z najpopularniejszych metod ankietowania dzięki temu, że są ekonomiczne i pozwalają badaczom szybko i dokładnie zbadać dużą liczbę ankiet.

Ankiety online mogą być używane przez każdego, w celu osiągnięcia dowolnego celu badawczego. Używanie ankiety online pozwala na zadawanie różnych typów pytań i zbieranie danych, które są łatwe do analizy dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu.

Istnieje kilka metod przeprowadzania i dystrybuowania ankiet online, które pozwalają na dotarcie do dużej populacji kosztem znacznie niższym niż w przypadku wywiadów bezpośrednich lub grup fokusowych. 

Należy jednak pamiętać o potencjalnych zagrożeniach wynikających z korzystania z ankiet online, szczególnie w odniesieniu do respondentów ankiety. Największym ryzykiem jest to, że ankietowanie online wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego, co może wykluczyć starszych, którzy nie mają dostępu do technologii lub nie potrafią z niej korzystać.

 

Jakie są korzyści stosowania badań ankietowych online?

 

W zależności od metody badawczej, istnieje wiele korzyści wynikających z przeprowadzenia badań ankietowych. Oto kilka z nich:

 

Prostota w realizacji

Większość ankiet badawczych jest łatwa w przygotowaniu, przeprowadzeniu i analizie. Dzięki oprogramowaniu do realizacji ankiet, przykładem takiego rozwiązania jest SurvGo. W SurvGo skorzystasz z intuicyjnego kreatora badań, stworzysz ankietę ze wzoru a wyniki przeanalizujesz ekspresowo dzięki generowaniu uproszczonych raportów badawczych.

 

Niskie koszty ankiet online

Badania ankietowe są stosunkowo tanie, można przeprowadzać je na własnej próbie respondentów lub skorzystać z paneli badawczych oferujących zebranie rekordów odpowiedzi. Korzystając z SurvGo najtańsze badanie realizowane na własnej próbie wykonasz już za kilkadziesiąt złotych.

 

Czas realizacji

W przypadku ważnych decyzji dla przedsiębiorcy czas może być kluczowym aspektem. Korzystając z ankiet online wyniki zbierzesz zdecydowanie szybciej niż w przypadku bardziej tradycyjnych metod badawczych.

 

Jak samodzielnie zrealizować ankietę online w SurvGo?

Przygotowanie i stworzenie własnej ankiety jest zadaniem czasochłonnym. Proces ten składa się z wielu etapów, od odpowiedniego scharakteryzowania grupy docelowej po klarowne sformułowanie pytań. Zawsze warto sprawdzić, czy osoby trzecie rozumieją zadane pytania oraz czy opcje odpowiedzi są dostatecznie wyczerpujące.

Następnie należy wybrać odpowiednią formę pytań, taką jak pytania jedno- lub wielokrotnego wyboru, pytania otwarte, czy też pytania z wykorzystaniem skali. Użycie różnych typów pytań z pewnością zwiększy skupienie i zainteresowanie respondentów.

Kolejnym krokiem jest rozdystrybuowanie ankiety, co można zrobić poprzez wysłanie linku do badania, wysłanie SMS lub e-maila. W przypadku braku własnej bazy respondentów, SurvGo™ może pomóc w przeprowadzeniu badania na panelu Badanie-Opinii.pl, obejmującym 150 tys. panelistów.

Po zebraniu wystarczającej liczby odpowiedzi, należy przejść do analizy wyników. Jest to etap kluczowy dla dalszego rozwoju projektu, a dobrze przeprowadzona analiza pozwala na dostosowanie produktu do potrzeb rynku.

Jeśli brakuje czasu lub wiedzy, można skorzystać z dodatkowych usług ekspertów w zakresie badań, którzy pomogą w przygotowaniu ankiety, weryfikacji danych, przeprowadzeniu obliczeń statystycznych czy przygotowaniu raportu z badania.

 

Dzięki zebranym informacjom strategia przedsiębiorstwa będzie bardziej dopasowana do potrzeb rynku, co pozwoli na wyprzedzenie konkurencji. Zrealizuj badanie ankietowe online już dziś w SurvGo™ i osiągnij sukces.

Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę jednocześnie korzystać z kilku metod badawczych?

Tak, w ramach jednego badania można korzystać z kilku metod badawczych. Najbardziej popularna jest technika mix-mode CATI/CAWI, jak również pogłębienie informacji za pomocą badania jakościowego np. grup fokusowych. 

Czy mogę zlecić realizację badania zewnętrznemu podmiotowi?

Tak, Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® od 17 lat specjalizuje się w realizacji badań. Skontaktuj się z nami biuro@biostat.com.pl

Zobacz także

Tagi

badania ankietowe badania ankietowe CATI