2017-09-07
Badania ankietowe i ich rodzaje
badania ankietowe
  Badania ankietowe możemy podzielić na kilka różnych typów, przy czym każdy z nich będzie znajdywać inne zastosowanie, wobec czego warto wiedzieć, które...
2017-09-10
Jak efektywne przeprowadzić badania ankietowe?
badania ankietowe
  Aby skutecznie przeprowadzić badanie ankietowe, należy się bardzo starannie do tego zadania przygotować. Przede wszystkim, trzeba pamiętać o tym, iż najważniejsze jest poprawne...
2017-09-11
Wyniki badań ankietowych i ich analiza
badania ankietowe
  Po skończonym badaniu ankietowym, przychodzi jeszcze pora na poprawne przeanalizowanie jego wyników co także może nastręczyć pewnych trudności, szczególnie dla...
2017-09-12
Badania telefoniczne (CATI) a tradycyjne badania ankietowe (PAPI)
badania ankietowe
  Jedną z metod przeprowadzenia badania sondażowego jest wywiad telefoniczny (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing). Jest to technika absorbująca mniejsze środki...
2017-09-12
Badania rynku i ich rodzaje
badania ankietowe
  Są takie pojęcia, pod którymi kryje się bardzo wiele, ale stosując je, raczej się nad tym nie zastanawiamy. W badaniach sytuacja ta dotyczy chyba najczęściej badań...
2017-09-13
Przydatność kalkulatora wielkości próby
badania ankietowe
  Badanie ankietowe o charakterze częściowym to takie, w którym informacje dotyczące rozkładu cechy statystycznej populacji otrzymuje się poprzez wyznaczenie analogicznego...