Tag: badania marki

Płatne ankiety w procesie budowania wizerunku firmy

Zapoznawanie się z głosem konsumentów umożliwia tworzenie realnych strategii rozwojowych dopasowanych do wartości oraz potrzeb konsumentów. W szczególności zwraca się uwagę na potrzebę przeprowadzania ankiet, które ujawnią panujące trendy w społeczeństwie. Alternatywą dla papierowych ankiet są panele konsumenckie, gdzie można zarabiać na wyplenianiu ankiet. Użytkownicy tych paneli objęcie są programem motywacyjnym, co wpływa na jakość uzyskanych danych.

 

Motywacja, która zobowiązuje

Płacenie za udział w badaniach można postrzegać jako:

 • bodziec motywujący do udziału;
 • podziękowanie za udział w badaniu.

Jeśli postrzegamy to jako bodziec motywujący to jednocześnie daje to szansę na zdobycie ankietowanych, ale z drugiej strony motywuje to, a raczej zobowiązuje do udzielania prawdziwych odpowiedzi, które mają wpływ na ostateczny wynik badania. Zarabianie na wypełnianiu ankiet może być pomocne dla każdej ze stron, gdyż:

 • ankietowanym daje zysk;
 • badaczom gwarantuje uczestników badania;
 • zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania prawdziwych odpowiedzi.

 

Bez badanego ani rusz…

Płatne ankiety – jak został zauważone wyżej – są nie tylko sposobem na zdobywanie uczestników badania, ale także stanowią formę podziękowania dla badanych. W końcu to dzięki ich odpowiedziom możliwe staje się:

 • zrealizowanie badania;
 • zauważenie zależności;
 • efektywne zastosowanie wyników badania.

Innowacyjne rozwiązania pozwalają także na zastosowanie pytań filtrujących, śledzenie efektów badania, tworzenie własnych ankiet dostosowanych do celu badania.

 

Ankiety, które dają dużo więcej niż wyniki

Zachowanie odpowiedniej kontroli nad przebiegiem badania pozwala na wychwytywanie nieprawidłowości zachodzących w procesie badawczym, a tym samym szybkie korygowanie ich. Dodatkowo można powiedzieć, iż zarabianie na wypełnianiu ankiet jest sposobem, który:

 • pozwala na dotarcie do szerokiego grona odbiorców;
 • można zastosować w wielu tematach badań;
 • umożliwi skrócenie czasu potrzebnego na analizę danych;
 • wpłynie w pozytywny sposób na wizerunek firmy.

 

Cele osiąga się wspólnie

Mając na uwadze, iż wyniki badań mają na celu poprawić sytuację firmy na rynku bądź też wzmocnić jej pozycję należy zwrócić uwagę na kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w społeczeństwie. Z pewnością takim krokiem będzie umożliwienie odbiorcom zarabiania na wypełnianiu ankiet. Wpłynie to nie tylko na postrzeganie firmy, ale także na realizowanie przez nią celów wspólnych z konsumentami.

Na co zwrócić uwagę dobierając metodę badawczą?

Skupiając się na zrozumieniu preferencji oraz wyborów klientów należy przeprowadzić procesy badawcze, które pozwolą na wsłuchanie się w głos odbiorców rynku. W takim celu przeprowadza się badania opinii klienta, które z wykorzystaniem odpowiednich narzędzie badawczych dają możliwość wydobycia od odbiorców rynku konkretnych informacji.

 

Metoda badania ma znaczenie

Uzyskane informacje przekuwa się we wnioski, które należy potraktować jako wskazania odnośnie przyszłych decyzji. W procesach badawczych zorientowanych na opiniach bardzo dobrze sprawdzą się panele konsumenckie. Przy czym należy pamiętać, iż narzędzie to raczej poleca się, gdy badaniu opinii klienta podlega grupa młodych osób, gdyż:

 • nie każda starsza osoba korzysta z Internetu;
 • starsze osoby mogą mieć problem z wypełnieniem takiej ankiety;
 • użytkownikami takich paneli najczęściej są osoby młode.

Dobierając właściwą metodę badawczą do wymagań grupy ankietowanych możliwym staje się uzyskanie wiarygodnych wyników.

 

CATI a badanie opinii klientów

Wśród innych metod badawczych skoncentrowanych na wydobywaniu opinii konsumentów można wyznaczyć przeprowadzenie ankiety za pomocą kontaktu telefonicznego (CATI). Do zalet takiego rozwiązania można zaliczyć między innymi takie możliwości jak:

 • dotarcie do wszystkich grup odbiorczych;
 • szansa dopytania się i klaryfikacja wypowiedzi badanych;
 • zwrócenie uwagi na najważniejsze kwestie.

Można powiedzieć, iż przeprowadzane badanie z wykorzystaniem systemu CATI daje możliwość rozmowy z ankietowanym, a więc tym samym daje szansę na zrozumienie ich wypowiedzi poprzez dopytanie się w kwestii zagadnień nieostrych bądź niezrozumiałych.

 

Zadbać o komfort ankietowanego

Metody badawcze wykorzystywane w procesach badawczych powinny być dostosowane do:

 • badanej grupy;
 • celu badania;
 • zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie badania.

Jeśli chodzi o badania opinii klienta warto zwrócić uwagę, że wybrana metoda powinna dawać szansę na zapoznanie się ze szczerymi odpowiedziami ankietowanych. Tym samym da się zauważyć, iż metoda badawcze powinna odnosić się do tematu, a więc powinna dawać możliwość swobodnego wypowiedzenia się.

 

Po pierwsze: poufność i anonimowość

Projektując proces badawczy należy mieć na uwadze komfort badanego. Należy mu zapewnić swobodę wypowiedzi oraz poufność. Z perspektywy ankietowanego badanie opinii klienta może wiązać się z ujawnieniem wstydliwych lub kłopotliwych faktów. Dbając o wysoką jakość procesu badawczego nie można zapominać o samopoczuciu ankietowanych oraz o zapewnieniu im poczucia bezpieczeństwa.

Badania opinii klientów: ankiety – plusy i minusy

Zbieranie opinii klientów opieraj się przede wszystkim na sprawdzeniu ich preferencji czy indywidualnych ocen na podstawie wykonanych ankiet – głównie elektronicznych. To sposób najszybszy i najbardziej przemawiający do współczesnego konsumenta. Jest też stosunkowo najtańszy, dlatego trudno się dziwić, że tak wielu przedsiębiorców z niego korzysta.

Trzeba jednak pamiętać, że jak wszystkie sposoby odnoszące się do badania opinii klientów proponowanie konsumentowi wypełnienia ankiety ma swoje wady i zalety. O kilku wspomniano powyżej, warto jednak nieco rozszerzyć ten temat.

 

Łatwość przeprowadzenia

Najważniejszą zaletą jest prostota. Prosto się je przygotowuje, ale też prosto się wypełnia. Nie wymagają zbytniego nakładu pracy – w przypadku klienta wystarczy czas poświęcony na udzielenie odpowiedzi na zadane w kwestionariuszu pytania. A jeśli chodzi o przygotowywanie takich kwestionariuszy, to sprawa też jest prosta – istnieje mnóstwo szablonów czy też narzędzi, które w profesjonalny sposób umożliwią przygotowanie takiej ankiety, jaka jest w danej sytuacj potrzebna.

Trzeba zaznaczyć, że najszybciej da się wypełnić ankietę, która składa się z pytań zamkniętych. To odbywa się najszybciej, zatem i klienci najbardziej przystaną na taką właśnie formę. Pytania otwarte mogą co prawda wnieść więcej szczegółowej treści niż skonkretyzowane odpowiedzi kafeterii, ale może się okazać, że konsument nie będzie zainteresowany ich wypełnianiem.

 

Koszty przeprowadzenia

Bardzo dużym plusem, jaki pojawia się w kontekście badań opinii klientów za pomocą ankiet jest oczywiście niski koszt realizacji tego zadania. Jeśli wykorzysta się dostępne darmowe narzędzia, programy i aplikacje, wówczas nie wkłada się nic, natomiast wychodzi się z tego z zyskiem, czyli posiadaniem zdania wyrażonego przez konsumenta.

 

Mało treści

Niektórzy przedsiębiorcy – ci, którym zależy na uzyskaniu bardzo szczegółowych informacji o współpracy z klientem – mogą być niezadowoleni z wyników, jakie dają badania opinii klientów, a jakie pojawiają się w rezultacie przeprowadzonej ankiety, ponieważ mogą one być po prostu niewystarczające. Uzyskają dużo informacji pod względem ilościowych, ale mało pod względem jakościowym, a to może skutkować problemami z realizacją ewentualnych zmian w firmie czy w podejściu do klienta. W takim przypadku proces ankietyzacji należałoby uzupełnić badaniami jakościowymi - dla przykłady zogniskowanymi wywiadami grupowymi.

 

Ankiety są jednym ze sposobów na przepytywanie klientów odnośnie do ich opinii na temat działania danej firmy, na temat współpracy czy też obchodzenia się z konsumentem. Jak wszystkie metody mają one swoje plusy i minusy, które warto rozważyć, zanim podejmie się stosowne kroki idące ku zbieraniu niezbędnych dla firmy informacji.

Jak często firmy powinny przeprowadzać badania online?

Badania online to szybki sposób na to, by dotrzeć do grupy docelowej i pozyskać od niej ważne informacje na temat działania przedsiębiorstwa. Z jaką częstotliwością przedsiębiorstwa powinny z nich korzystać oraz w jakich celach?

Wejście na rynek

Oczywistą okazją do przeprowadzania badań online jest moment zanim firma wejdzie na rynek. Jest to bardzo ważny etap, bowiem to od niego zależy, czy podejmie ona właściwe kroki, również pod kątem kreowania swoich przekazów marketingowych.

Specyficzne informacje o grupie docelowej powinno się posiadać już na tym etapie i można je pozyskać właśnie dzięki badaniom online. Jedną z platform do ich realizacji jest strona o nazwie Badanie-Opinii.pl, dzięki której można skierować ankiety do dokładnie określonej grupy respondentów. Wyniki spływają w zaledwie kilkanaście godzin, co także ma istotne znaczenie w przypadku firm, które chcą w niedługim okresie czasu wejść na rynek.

Wprowadzanie na rynek nowych produktów

Drugim przypadkiem, gdy realizacja badań online jest tak ważna, jest planowanie wprowadzenia nowego produktu. To ważne przedsięwzięcie, zwłaszcza na tak mocno zapełnionych rynkach, na których konkurencja jest znacząca. Jakie informacje można pozyskać na tym etapie?

 • Czego od danej grupy produktów oczekują konsumenci?
 • Jaka jest ich elastyczność cenowa?
 • Czy dany produkt lub usługę można łatwo zastąpić?
 • Jakie projekty opakowań są najbardziej zachęcające i odpowiednio komunikują cechy produktu?

Okresowa kontrola rynku

Przedsiębiorstwa muszą pamiętać, że rynki nigdy nie są stabilne i zmianie ulegają również zachowania klientów. Właśnie dlatego przedsiębiorstwa powinny okresowo sprawdzać, jakie tendencje na nich panują, aby móc kreować efektywniejsze przekazy marketingowe oraz wprowadzać odpowiednie zmiany w swoich działaniach.

Pozwalają na to właśnie badania online, dzięki którym można dotrzeć do dowolnie wybranych grup osób oraz zadać im zarówno ogólne, jak i bardziej dokładne pytania. Jednym z najważniejszych w biznesie są te dotyczące preferencji zakupowych oraz motywów podejmowania konkretnych działań i również takie warto kierować.

Rebranding marki

Dogłębne poznanie preferencji klientów dzięki badaniom online jest niezbędne również wtedy, gdy firma planuje działania związane z rebrandingiem. Muszą być one bardzo dobrze przemyślane i zaplanowane również w oparciu o twarde dane liczbowe. Te ostatnie można uzyskać właśnie dzięki szybkim i tanim badaniom online.

Jak widać przedsiębiorstwa powinny kilkukrotnie i to na różnych etapach swojego działania przeprowadzań badania online. Co ważne, ze względu na niski koszt realizacji są one dostępne także dla firm zatrudniających mniejszą liczbę pracowników oraz dysponujących niższymi budżetami na ten cel.

Dlaczego ważne jest przeprowadzania ankiet online badających satysfakcję klientów?

Wiele organizacji zdaje sobie sprawę, że satysfakcja klienta może być ich najważniejszym atutem. Regularne zbieranie informacji zwrotnych od konsumentów nie zawsze jest uważane, jako priorytet. Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób ankiety online mogą pomóc zrozumieć klientów i zwiększyć ich lojalność.

Czy Twoi klienci są zadowoleni?

Informacje zebrane w badaniach satysfakcji klientów dostarczają cennych informacji, które pozwolą Twojej organizacji zachować aktualność oraz zrozumieć potrzeby i pragnienia klientów. Skuteczni właściciele firm i menedżerowie wiedzą, że przyciągnięcie nowego klienta kosztuje więcej pieniędzy, niż utrzymanie istniejącego. Sensowne jest zatrzymywanie klientów i budowanie z nimi lojalnych relacji, tak aby nie tylko wracali, by kupować u Ciebie, a nie u konkurencji, ale by stali się zwolennikami Twojej marki. Zapewnienie doskonałej obsługi klienta jest siłą napędową Twojego biznesu. Wykorzystując ankiety online do zbierania opinii, możesz dowiedzieć się, co sprawia, że Twoi klienci są zadowoleni, a z czego są niezadowoleni. Zebrane informacje mogą pomóc w zatwierdzeniu decyzji i pokazać istniejącej i lojalnej bazie klientów, że jesteś zainteresowany zaspokajaniem ich potrzeb. Badania satysfakcji klientów są ważnym narzędziem służącym do ulepszania Twojej firmy i zapewnienia, że Twoi klienci pozostaną z Tobą.

Rozwijaj markę dzięki badaniom satysfakcji klientów

Badania wykazują, że zadowoleni konsumenci mają tendencję do przywiązania się do marki, co prowadzi do powtarzania transakcji. Często rozpowszechniają oni informacje o produktach i usługach, polecając je znajomym i rodzinie w ramach nieformalnego procesu rekomendacji. Możesz budować lojalność i zaufanie poprzez tworzenie markowych ankiet, które będą nawiązywać do wyglądu i charakteru Twojej organizacji. Ankiety online dotyczące badania satysfakcji klientów zbierają konkretne informacje na temat pozytywnego i negatywnego postrzegania, które mogą poprawić działania marketingowe lub sprzedażowe. Ciągły rozwój mediów społecznościowych oznacza, że komentarze na temat marki mogą być widziane przez tysiące potencjalnych klientów niemal natychmiast. Wykorzystanie możliwości zbierania informacji i działania na ich podstawie pokazuje, że dbasz o swoją reputację, jako marka przyjazna klientom, która naprawdę chce im służyć.

Nawiąż kontakt z klientami

Ankiety online dają Ci możliwość dotarcia do klientów na wiele sposobów, zwłaszcza, że dzięki najnowocześniejszemu oprogramowaniu wszystkie ankiety pasują na urządzenia mobilne. Docierając do klientów poprzez linki internetowe, e-maile, media społecznościowe i SMS-y, możesz dotrzeć do nich w dowolnym miejscu i czasie. Istnieje wiele kanałów mobilnych i metod komunikacji, które można wykorzystać, aby naprawdę zaangażować konsumentów za pośrednictwem ich urządzeń mobilnych.

Projektowanie ankiety online

Badanie satysfakcji klienta powinno dostarczyć Ci danych statystycznych, których potrzebujesz do analizy założonych celów. Pierwszym krokiem do zbudowania użytecznej ankiety online jest ustalenie ogólnych celów oraz procesu, w jaki sposób będziesz porównywał wyniki. Kiedy zaczynasz tworzyć ankietę internetową, upewnij się, że jest jasne, o co pytasz. Rozważ użycie pytań wielokrotnego wyboru i pytań otwartych z możliwością komentowania, aby uzyskać różne wyniki. Na początku badania online warto nakreślić cel badania oraz sposób, w jaki respondenci mogą pomóc w jego realizacji poprzez wypełnienie pytań.

Wyniki porównawcze

Wysyłając tę samą ankietę internetową w różnych odstępach czasu, możesz porównać wyniki i ustalić, czy zmiany, które wprowadziłeś, przynoszą efekty. Komunikacja z klientami jest ważną częścią tego procesu. Upewnij się, że wyjaśniłeś, że Twoim celem jest wprowadzenie ulepszeń i podziękuj tym, którzy wzięli udział w badaniu za ich opinie.

Wykorzystaj analizę danych

Raporty dotyczące satysfakcji klienta mogą być przeglądane w czasie rzeczywistym, co daje Ci możliwość natychmiastowego wprowadzania zmian, gdy zajdzie taka potrzeba. Możesz monitorować odpowiedzi i natychmiast kontaktować się z klientami, którzy złożyli skargę lub poprosili firmę o odpowiedź na ich zażalenie. Wyniki mogą być łatwo udostępniane poprzez wysyłanie współpracownikom chronionych hasłem linków do przeglądania raportów.

Zachowaj osobisty charakter

Niektóre firmy idą dalej kontaktują się osobiście z klientami. Tym, którzy ocenili konkretne produkty lub usługi jako słabe, można zaoferować zniżki, starając się utrzymać ich zainteresowanie. Jeśli klienci zgłaszają istotne uwagi, które doprowadziły do wyraźnej poprawy usług, respondent może zostać poinformowany o wpływie, jaki wywarł. Takie skupienie się na osobistych opiniach pokazuje, że słuchasz i zależy Ci na nich.

Pamiętaj, że ankiety online satysfakcji klienta nie tylko zapewniają zaawansowane narzędzie do rejestrowania opinii, ale także oferują drogę komunikacji, która daje Ci możliwość stworzenia lojalnej, zaangażowanej i, miejmy nadzieję, zadowolonej bazy klientów.

Jak zmierzyć lojalność klienta za pomocą wskaźnika NPS? Przeprowadź badanie szybko i skutecznie?

Wskaźnik NPS to najszybsze narzędzie do pomiaru lojalności klientów. Wystarczy zadać jedno pytanie, aby sprawdzić, czy klienci są zadowoleni z oferowanych przez nas usług, poznać ich opinie i dowiedzieć się, którzy z nich polecają naszą firmę. Dzięki temu narzędziu można szybko przeprowadzić badanie i zebrać dużą ilość danych od dużej grupy klientów.

Jak zbudowany jest wskaźnik NPS? 

Wskaźnik NPS jest budowany w taki sposób, że nie zniechęca niezadowolonych klientów do udzielania opinii, co pozwala uzyskać nam feedback od każdego typu klienta. Wynik badania to nie tylko liczba punktów, ale również dane empiryczne, które można wykorzystać do dalszych działań.

Zazwyczaj stosuje się skalę 10-punktową, ale można również zastosować skale 3 lub 5-stopniowe. Wyniki badania są dzielone na trzy kategorie:

Krytycy marki – to klienci, którzy są urażeni poziomem obsługi i sposób, w jaki zostali potraktowani. Należy do nich podchodzić ze zrozumieniem, ponieważ ich niezadowolenie może przerodzić się w krytykę naszej marki. Należy pamiętać, że zazwyczaj niezadowolony klient przekaże swoją opinię średnio do około 8 osób w swoim otoczeniu.

Klienci neutralni – to osoby, które są poza marką. Nie są krytykami, ale też nie będą nas polecać. Są wrażliwi na ceny i jeśli nie podniesiemy ich poziomu zadowolenia, mogą odejść do konkurencji z lepszą ofertą.

Promotorzy marki – to klienci, którzy są związani z naszą marką i polecają ją innym. W czasach kryzysu będą lojalni i pozostaną z nami. Ważne jest, aby utrzymać ich poziom zadowolenia na bieżąco, ponieważ zadowolony klient to szansa na pozyskanie trzech kolejnych.

Wykonanie pomiaru NPS jest zadaniem stosunkowo łatwym – polega ono na obliczeniu różnicy pomiędzy liczbą zwolenników a liczbą krytyków marki. Wynik na poziomie od 0 do 50 uznaje się za dobry, natomiast wynik z zakresu 51 do 70 jest uważany za doskonały, a wynik powyżej 70 oznacza światowy sukces. Natomiast uzyskanie wyniku ujemnego jest sygnałem do podjęcia pilnych działań naprawczych. Nie reagowanie na negatywny poziom lojalności klientów może prowadzić do utraty klientów i poważnych problemów z funkcjonowaniem firmy.

Wskaźnik jakości Twojej marki

Wskaźnik NPS to praktyczny sposób oceny kondycji marki, który oferuje liczne korzyści, takie jak łatwość przeprowadzenia badania, prostota analizy, elastyczność i przydatność w działaniach biznesowych oraz służy jako wyznacznik rozwoju marki. Zapewnienie odpowiedniej funkcjonalności, takiej jak przeprowadzenie badań za pomocą programu SurvGo, pozwala na zwiększenie poziomu response rate, co przekłada się na szybszą realizację badania. Wysoki poziom lojalności klientów jest kluczowy dla rozwoju firmy, co potwierdza przeprowadzone badanie lojalności klientów w sieci aptek, które składało się z 300 placówek i obejmowało próbę 100 klientów w każdej z nich. Pytanie w skali od 1 do 10 o prawdopodobieństwo polecenia apteki bliskim lub znajomym zostało uzupełnione o pytanie w formie wskaźnika CSI, co pozwoliło na uzyskanie kompleksowej analizy badania.

Realizacja projektu – Apteki

Realizacja projektu badawczego pozwoliła na zaspokojenie oczekiwań obecnych i przyszłych klientów. Dzięki temu projektowi poziom satysfakcji klientów wzrósł, a ich lojalność została podniesiona. Wynik wskaźnika NPS dla wszystkich badanych placówek wyniósł 50 punktów, co wskazuje na bardzo dobry rezultat. Jednakże, w południowych województwach Polski zauważono niższy poziom lojalności klientów, a wynik wskaźnika CSI był również niższy. Respondenci wskazali, że czynnikiem wpływającym na ich decyzję zakupową jest czas oczekiwania na obsługę oraz dostępność leków, co wskazuje na niewystarczającą sieć placówek w południowym obszarze Polski. W wyniku tego zauważono niższy poziom zadowolenia klientów, a co za tym idzie, niższy wskaźnik lojalności (NPS). Aby poprawić poziom satysfakcji klientów, konieczne było opracowanie strategii wobec poszczególnych typów klientów określonych w wskaźniku NPS.

Krytycy marki powinni być przeproszeni, a gdy to możliwe, usunięty powinien być problem, który wpłynął na niższy poziom NPS. Dobre rozwiązanie to także zaproponowanie tymczasowego lub alternatywnego rozwiązania. Ważne jest również przeprowadzenie rozmowy z krytykiem marki, która może zmienić jego zdanie i opinię.

Neutralni klienci wymagają uważnego słuchania i rozpoznawania uchybień podczas realizowanej usługi, aby podnieść ich poziom zadowolenia. Poświęcenie im czasu pokazuje, że marka zaspokaja ich potrzeby.

Promotorzy marki powinni czuć się częścią marki i mieć wpływ na jej rozwój. Warto zaproponować im więcej, niż się spodziewają, aby utrwalić ich wysoki poziom lojalności. Pokazywanie, że ich opinia jest cenna dla marki, pozwoli na lepsze dopasowanie produktów do potrzeb konsumentów.

NPS – narzędzie zapewniające sukces

Zapewnienie wysokiego poziomu sukcesu nowego produktu to nie tylko gwarancja doskonałej jakości obsługi klienta, ale przede wszystkim możliwość rozwoju Twojego produktu poprzez zdobycie zaufania klientów. Przeprowadzenie badania ankietowego satysfakcji klientów i pomiar wskaźnika NPS pozwoli Ci na:

 • Zwiększenie sprzedaży produktu,
 • Poprawę standardów obsługi klienta,
 • Rozwój funkcjonalności produktu w oparciu o opinie klientów,
 • Budowanie trwałych relacji z klientami,
 • Stworzenie marki opartej na empatii i bliskości z klientami,
 • Poznanie perspektywy klientów na Twoją usługę.

Aby przeprowadzić badania NPS, warto dostosować formę wysyłki kwestionariusza (np. online lub SMS), a także wygląd i czas wysyłki do cech respondentów. Ważne jest również zautomatyzowanie procesu badań, aby uzyskać opinie od jak największej liczby klientów. Jeśli chcesz wypróbować, jak łatwo można przeprowadzić badanie NPS, załóż konto w SurvGo już dziś!

Budowanie wizerunku firmy - badania świadomości marki

Świadomość marki jest jednym z najważniejszych elementów budowania silnego wizerunku firmy. To, jak klienci postrzegają i rozpoznają markę, ma ogromne znaczenie dla sukcesu organizacji. Dlatego prowadzenie badań świadomości marki staje się nieodzownym narzędziem dla przedsiębiorstw, które pragną zrozumieć, jak ich marka jest rozpoznawana i odbierana przez konsumentów. 

 

Dlaczego badania świadomości marki są istotne?

 

Badania świadomości marki pozwalają firmie ocenić, jak dobrze marka jest rozpoznawana wśród swojej grupy docelowej. Mogą one dostarczyć informacji na temat znajomości marki, identyfikacji logo i nazwy firmy, a także skojarzeń związanych z marką. Poznanie tych danych pozwala organizacji na określenie swojego położenia na rynku i świadome podejmowanie działań w celu zwiększenia rozpoznawalności. Ponadto pomagają one zidentyfikować, jak klienci postrzegają markę i jakie są jej mocne i słabe strony. Mogą ujawnić unikalne cechy marki, które przyciągają uwagę klientów, a także obszary, w których marka może wymagać wzmocnienia lub rebrandingu. To cenne informacje, które mogą służyć do opracowania strategii marketingowej i poprawy wizerunku marki. Badania świadomości marki pozwalają również monitorować skuteczność działań marketingowych i kampanii reklamowych. Mogą pokazać, czy inwestycje w promocję i reklamę przynoszą oczekiwane rezultaty i czy przekaz dotarł do klientów. Ponadto badania te pozwalają porównać markę z konkurencją. Mogą ujawnić, jak klienci postrzegają markę w porównaniu z innymi dostawcami na rynku. To daje organizacji możliwość zidentyfikowania swoich unikalnych cech, które wyróżniają ją na tle konkurencji, a także obszarów, w których może być potrzebna lepsze różnicowanie.

 

Jak wygląda przeprowadzenie badań świadomości marki?

 

Badania są przeprowadzane za pomocą różnych metod ilościowych, takich jak CATI, PAPI, CAWI czy CAPI. W celu pomiaru rozpoznawalności marki wśród respondentów można uwzględnić następujące wskaźniki:

 • Świadomość spontaniczna marki - odnosi się do stopnia, w jakim respondenci potrafią samodzielnie wymienić daną markę bez jakiejkolwiek podpowiedzi czy wsparcia. Oznacza to, że marka jest na tyle rozpoznawalna i znana, że pojawia się w umyśle respondentów jako samodzielne skojarzenie związane z daną kategorią produktów lub usług. Wykazanie wysokiego poziomu świadomości spontanicznej marki jest ważne, ponieważ wskazuje na jej silną obecność w umyśle konsumentów oraz potencjał budowania lojalności i preferencji wśród nich.
 • Świadomość wspomagana - odnosi się do sytuacji, gdy respondenci rozpoznają markę w momencie, gdy jest im ona podana w kontekście innych konkurencyjnych marek. W ramach badania, respondentom prezentuje się listę różnych marek z danej kategorii produktów lub usług, a następnie pyta się ich, czy rozpoznają daną markę. Świadomość wspomagana daje wgląd w stopień rozpoznawalności marki w porównaniu do innych marek konkurencyjnych. Wysoka świadomość wspomagana może wskazywać na to, że marka ma dobrą widoczność i jest powszechnie znana wśród respondentów, co może mieć pozytywny wpływ na preferencje zakupowe i wybory konsumenckie.
 • Świadomość natychmiastowa (Top Of Mind) - odnosi się do sytuacji, w której badana marka jest wskazywana jako pierwsze skojarzenie przez respondentów w kontekście badanego produktu lub usługi. To oznacza, że marka jest najbardziej powszechnie i spontanicznie kojarzona z daną kategorią przez badanych. Świadomość natychmiastowa jest istotna, ponieważ sugeruje, że marka ma silną pozycję i jest pierwszym wyborem dla konsumentów w danym segmencie rynku.
 • Wskaźnik NPS (Net Promoter Score) - Używany do pomiaru poziomu lojalności klientów wobec badanej marki, zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym. Wskaźnik NPS oparty jest na pytaniu: "Na skali od 0 do 10, jaką prawdopodobieństwo jest, że poleciłbyś/abyś naszą markę/usługę innym?".
 • Metoda DAGMAR - która klasyfikuje respondentów na podstawie czterech grup i określa, na ile marka jest obecna w świadomości respondentów.

 

Badania świadomości marki są kluczowym narzędziem w budowaniu i zarządzaniu wizerunkiem firmy. Pozwalają organizacjom uzyskać informacje na temat rozpoznawalności marki, siły i słabości, efektów działań marketingowych oraz konkurencyjności. Dzięki tym badaniom firmy mogą podejmować świadome decyzje marketingowe, które pomogą w zwiększeniu rozpoznawalności, budowaniu więzi z klientami i osiągnięciu sukcesu na rynku. Przeprowadzanie regularnych badań świadomości marki powinno być integralną częścią strategii biznesowej każdej organizacji, która pragnie rozwijać swoją markę i pozostać konkurencyjną.