Budowanie wizerunku firmy - badania świadomości marki

badania ankietowe

Świadomość marki jest jednym z najważniejszych elementów budowania silnego wizerunku firmy. To, jak klienci postrzegają i rozpoznają markę, ma ogromne znaczenie dla sukcesu organizacji. Dlatego prowadzenie badań świadomości marki staje się nieodzownym narzędziem dla przedsiębiorstw, które pragną zrozumieć, jak ich marka jest rozpoznawana i odbierana przez konsumentów. 

 

Dlaczego badania świadomości marki są istotne?

 

Badania świadomości marki pozwalają firmie ocenić, jak dobrze marka jest rozpoznawana wśród swojej grupy docelowej. Mogą one dostarczyć informacji na temat znajomości marki, identyfikacji logo i nazwy firmy, a także skojarzeń związanych z marką. Poznanie tych danych pozwala organizacji na określenie swojego położenia na rynku i świadome podejmowanie działań w celu zwiększenia rozpoznawalności. Ponadto pomagają one zidentyfikować, jak klienci postrzegają markę i jakie są jej mocne i słabe strony. Mogą ujawnić unikalne cechy marki, które przyciągają uwagę klientów, a także obszary, w których marka może wymagać wzmocnienia lub rebrandingu. To cenne informacje, które mogą służyć do opracowania strategii marketingowej i poprawy wizerunku marki. Badania świadomości marki pozwalają również monitorować skuteczność działań marketingowych i kampanii reklamowych. Mogą pokazać, czy inwestycje w promocję i reklamę przynoszą oczekiwane rezultaty i czy przekaz dotarł do klientów. Ponadto badania te pozwalają porównać markę z konkurencją. Mogą ujawnić, jak klienci postrzegają markę w porównaniu z innymi dostawcami na rynku. To daje organizacji możliwość zidentyfikowania swoich unikalnych cech, które wyróżniają ją na tle konkurencji, a także obszarów, w których może być potrzebna lepsze różnicowanie.

 

Jak wygląda przeprowadzenie badań świadomości marki?

 

Badania są przeprowadzane za pomocą różnych metod ilościowych, takich jak CATI, PAPI, CAWI czy CAPI. W celu pomiaru rozpoznawalności marki wśród respondentów można uwzględnić następujące wskaźniki:

  • Świadomość spontaniczna marki - odnosi się do stopnia, w jakim respondenci potrafią samodzielnie wymienić daną markę bez jakiejkolwiek podpowiedzi czy wsparcia. Oznacza to, że marka jest na tyle rozpoznawalna i znana, że pojawia się w umyśle respondentów jako samodzielne skojarzenie związane z daną kategorią produktów lub usług. Wykazanie wysokiego poziomu świadomości spontanicznej marki jest ważne, ponieważ wskazuje na jej silną obecność w umyśle konsumentów oraz potencjał budowania lojalności i preferencji wśród nich.
  • Świadomość wspomagana - odnosi się do sytuacji, gdy respondenci rozpoznają markę w momencie, gdy jest im ona podana w kontekście innych konkurencyjnych marek. W ramach badania, respondentom prezentuje się listę różnych marek z danej kategorii produktów lub usług, a następnie pyta się ich, czy rozpoznają daną markę. Świadomość wspomagana daje wgląd w stopień rozpoznawalności marki w porównaniu do innych marek konkurencyjnych. Wysoka świadomość wspomagana może wskazywać na to, że marka ma dobrą widoczność i jest powszechnie znana wśród respondentów, co może mieć pozytywny wpływ na preferencje zakupowe i wybory konsumenckie.
  • Świadomość natychmiastowa (Top Of Mind) - odnosi się do sytuacji, w której badana marka jest wskazywana jako pierwsze skojarzenie przez respondentów w kontekście badanego produktu lub usługi. To oznacza, że marka jest najbardziej powszechnie i spontanicznie kojarzona z daną kategorią przez badanych. Świadomość natychmiastowa jest istotna, ponieważ sugeruje, że marka ma silną pozycję i jest pierwszym wyborem dla konsumentów w danym segmencie rynku.
  • Wskaźnik NPS (Net Promoter Score) - Używany do pomiaru poziomu lojalności klientów wobec badanej marki, zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym. Wskaźnik NPS oparty jest na pytaniu: "Na skali od 0 do 10, jaką prawdopodobieństwo jest, że poleciłbyś/abyś naszą markę/usługę innym?".
  • Metoda DAGMAR - która klasyfikuje respondentów na podstawie czterech grup i określa, na ile marka jest obecna w świadomości respondentów.

 

Badania świadomości marki są kluczowym narzędziem w budowaniu i zarządzaniu wizerunkiem firmy. Pozwalają organizacjom uzyskać informacje na temat rozpoznawalności marki, siły i słabości, efektów działań marketingowych oraz konkurencyjności. Dzięki tym badaniom firmy mogą podejmować świadome decyzje marketingowe, które pomogą w zwiększeniu rozpoznawalności, budowaniu więzi z klientami i osiągnięciu sukcesu na rynku. Przeprowadzanie regularnych badań świadomości marki powinno być integralną częścią strategii biznesowej każdej organizacji, która pragnie rozwijać swoją markę i pozostać konkurencyjną.

 

Najczęściej zadawane pytania
Jak interpretować wyniki badania wskaźnika NPS?

Analizując wyniki badania NPS klientów dzielimy na 3 grupy: krytyków marki (osoby, które wskazały odpowiedzi 1-6), neutralnych wobec marki (odpowiedzi 7-8) oraz promotorów marki (odpowiedzi 9-10). Wartość wskaźnika skaźnik NPS to odsetek promotorów marki - odsetek krytyków marki. 

Jakie techniki ankietyzacji można zastosować w badaniach świadomości marki?

Badania świadomości marki mogą być realizowane różnymi technikami takimi jak Interentowa ankietyzacja CAWI, ankietyzacja telefoniczna CATI, czy papierowa PAPI. Jednak obecnie najpopularniejszą techniką są ankiety online, które zyskały popularność dzięki szybkiemu czasu realizacji i realtywnie niskiej cenie. Ponadto ankietyzację można przeprowadzić za pomocą gotowych aplikacji do ankiet online takich jak SurvGo (survgo.com).

Zobacz także

Tagi

badania opinii klientów badania marki