Segmentacja rynku – jak sprawdzić, czy została dobrze zrealizowana?

badania ankietowe

Dobrze przeprowadzona segmentacja rynku będzie miała wpływ na bieżącą działalność przedsiębiorstwa, w tym m.in. na funkcjonowanie działów marketingowo-sprzedażowych. Jak jednak sprawdzić, czy została ona wykonana prawidłowo? Służy do tego prosty test, który warto przeprowadzać na każdym etapie dzielenia rynku.

Mierzalność

Mierzalność to ważna cecha do sprawdzania poprawności segmentacji rynku. W praktyce oznacza to, że trzeba polegać na jak największej ilości danych liczbowych, bowiem to dzięki nim będzie można oszacować potencjalny wolumen sprzedaży w każdej z wydzielonych grup.

Przykładowo, jeśli segmentacja rynku została przeprowadzona prawidłowo, powinno móc się oszacować, jak dużo konkretna grupa klientów wyda na dany produkt. Oczywiście dane te zawsze będą przybliżone, posłużą jednak do lepszego zaplanowania bieżących działań.

Osiągalność i dostępność

Segmentacja rynku powinna być dokonana na tyle jasno, aby pozwalała lepiej zrozumieć konsumentów i wskazać działania, dzięki którym będzie można do nich łatwiej dotrzeć. Istotna jest zwłaszcza ta druga kwestia, która wchodzi bezpośrednio w zakres działań marketingowych.

Przykład? W grupie klientów danej firmy mogą znajdować się zarówno klienci na co dzień korzystający z urządzeń mobilnych, jak i ci ich unikający. Wówczas kanały dotarcia do nich będą zgoła różne, trzeba jednak dobrze je dopasować, aby działania te były skuteczne.

Znaczenie

Segmentacja rynku to nie tylko wskazanie grup potencjalnie zainteresowanych produktami przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim tych, które będą mogły je zakupić. Dobrze przeprowadzony podział będzie więc wskazywał właśnie na te dwa czynniki, czyli zarówno osoby zainteresowane, jak i mające siłę nabywczą.

Przykładem są luksusowe samochody, którymi często zainteresowani są po prostu entuzjaści motoryzacji, a nie osoby, które w ciągu najbliższych miesięcy czy lat będą mogły pozwolić sobie na taki zakup. Oczywiście trzeba wziąć to pod uwagę przy przeprowadzaniu segmentacji rynku i również na tej podstawie sprawdza się jej skuteczność.

Różnorodność

W wyniku segmentacji rynku pojawiają się grupy, które będą w różny sposób odpowiadały na rynkową ofertę. Oznacza to, że każdy z tych segmentów będzie inny i unikalny względem siebie. Jeśli bowiem okaże się, że w wyniku podziału powstało wiele grup, które w istocie nie różnią się pod względem sposobów podejmowania decyzji zakupowych, wówczas segmentacja rynku nie została dokonana w pełni prawidłowo.

Segmentacja rynku będzie miała duże znaczenie na bieżące działania firmy, jeśli jednak została zrealizowana niewłaściwie, wówczas może przyczynić się nawet do strat finansowych. Przedsiębiorstwa chcące lepiej poznać swoją grupę docelową oraz dokonać na tej podstawie odpowiedniego podziału, mogą skorzystać z platformy Badanie-Opinii.pl, na której zarejestrowanych jest ponad 150 tys. respondentów i wykonać badanie ankietowe online.

Najczęściej zadawane pytania
Na czym polega segmentacji rynku?

Segmentacja rynku polega na wydzieleniu różnych grup klientów marki i zrozumieniu ich potrzeb na podstawie m.in. charakterystyki geograficznej, psychologicznej, socjodemograficznej, czy ze względu na oczekiwania klientów wobec produktu lub marki. 

Dlaczego warto przeprowadzić segmentację rynku?

Segmentacja rynku pozwala dopasować strategię marketingową marki poprzez poznanie określonych grup klientów. Tak dobrze dopasowana strategia marketingowa daje możliwość skuteczego zwiększania sprzedaży i lojalności klientów wobec marki. 

Zobacz także

Tagi

badania rynku