Dlaczego reprezentatywność jest ważna?

badania ankietowe

Dobranie reprezentatywnej próby w badaniach ankietowych jest kluczowym elementem, który pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników i trafnych wniosków. Oto kilka kroków, które należy podjąć na etapie doboru próby:

 1. Określenie populacji: Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie populacji, czyli grupy osób, które chcemy zbadać. Populacja może obejmować różne segmenty, takie jak płeć, wiek, poziom wykształcenia czy miejsce zamieszkania.
   
 2. Określenie marginesu błędu i poziomu ufności: Margines błędu to wartość, która określa, jak bardzo wyniki próby mogą różnić się od wyników populacji ogólnej. Zwykle badacze dążą do osiągnięcia marginesu błędu na poziomie 3-5%. Poziom ufności to wartość, która wskazuje, z jakim prawdopodobieństwem wyniki próby znajdują się w obrębie określonego marginesu błędu. Przeważnie przyjmuje się poziom ufności równy 95%.
   
 3. Wybór metody próbkowania: Metoda próbkowania to sposób, w jaki badacze wybierają próbę spośród populacji. Istnieje wiele metod próbkowania, takich jak próbkowanie losowe, warstwowe czy klastrowe. W wyborze odpowiedniej metody pomogą specjaliści pracujący w agencji badawczej.
   
 4. Obliczenie wielkości próby: Aby obliczyć wielkość próby reprezentatywnej, badacze korzystają z różnych wzorów, które uwzględniają margines błędu, poziom ufności oraz wielkość populacji. W Internecie z łatwością znajdziesz wygodne w użyciu kalkulatory, które pomogą Ci samodzielnie ustalić wielkość próby w oparciu o przyjęte kryteria.

Nie należy zapominać, że aby uzyskać wiarygodne wyniki należy zadbać o jakość próby, m.in. poprzez kontrolowanie skuteczności procedur próbkowania, monitorowanie odpowiedzi respondentów czy dbanie o reprezentatywność próby względem kluczowych cech demograficznych. Zadania te zwykle powierza się agencji wybranej do realizacji badania ankietowego.

Reprezentatywna próba w badaniach ankietowych jest ważna z kilku powodów:

 1. Jeszcze raz podkreślmy, że reprezentatywna próba pozwala na uzyskanie wyników, które są wiarygodne i mogą być stosowane do całej populacji. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wyników, które są miarodajne i mogą posłużyć do podejmowania decyzji biznesowych.

 2. Praktycznie niemożliwe jest zbieranie danych od każdej osoby, szczególnie dla dużej populacji, takiej jak cały kraj. Dobra reprezentatywna próba pozwala na otrzymanie trafnych i miarodajnych wyników, korzystając z odpowiedzi od małej grupy ludzi, którzy reprezentują większą populację. Taki dobór pozwala więc oszczędzić czas i środki finansowe.

 3. Dobrze dobrana próba reprezentatywna pomaga zminimalizować błędy statystyczne, które mogą wystąpić podczas analizy danych. Błędy te mogą prowadzić do niewłaściwych wniosków i decyzji.
   
 4. Reprezentatywna próba zapewnia, że z teoretycznego punktu widzenia wszystkie segmenty populacji mają szansę na reprezentację w badaniu. Dzięki temu badanie jest sprawiedliwe i nie faworyzuje żadnej grupy.

Wybór odpowiedniej próby jest kluczowy dla uzyskania wiarygodnych wyników badania. Dobrze dobrana próba pozwoli Ci na uzyskanie wyników, które są reprezentatywne dla całej populacji. Idealna sytuacja to taka, kiedy znana jest przynajmniej ogólna charakterystyka badanej populacji, daje to podstawę dla późniejszego wnioskowania o niej – przyznaje Bartosz Olcha – dyrektor ds. badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest pierwszy krok w doborze próby reprezentatywnej?

Przede wszystkim zdefiniuj populację. Zastanów się czyje opinie chcesz zgromadzić, do kogo chcesz dotrzeć z ankietą. Następnie sprawdź w różnych źródłach co już wiadomo o zdefiniowanej przez Ciebie populacji (np. o jej rozkładzie wiekowym, terytorialnym).

Czy każde badanie ankietowe na dużej próbie jest reprezentatywne?

Nie. Wielkość próby nie przesądza o jej reprezentatywności. Trafniejszych wniosków dostarczy badanie na próbie mniejszej, ale starannie dobranej, dobranej w oparciu o dostępne informacje opisujące populację.

Czy istnieje reprezentatywność idealna?

Bardzo dokładne badania o niemal idealnej reprezentatywności to często badania opinii klientów np. przedsiębiorstwa. Baza klientów jest na ogół populacją ograniczoną z dobrze rozpoznaną strukturą wewnętrzną. Pozwala to na precyzyjny dobór i trafne wnioskowanie, kiedy już badanie zostanie zakończone.

 

Zobacz także

Tagi

badania ankietowe