Czym są badania ankietowe?

badania ankietowe

 

Jak już wspomniano we wstępie na stronie głównej, badania ankietowe (rodzaj badań statystycznych) stanowią jeden z elementów badań społecznych, a w zasadzie metodę zbierania informacji w badaniu społecznym. Oczywiście w tego rodzaju badaniach, najważniejszą rolę odgrywać będzie poprawnie przygotowany kwestionariusz, zawierający odpowiednio dobrane pytania, przy czym należy pamiętać aby nie popełniać tutaj podstawowych i najczęściej spotykanych błędów w narzędziach badawczych. Poniżej przedstawiamy ich listę, aby każdy mógł automatycznie sprawdzić przygotowywane przez siebie kwestionariusze pod kątem występowania poszczególnych błędów.

Najczęstsze błędy w konstrukcji kwestionariusza:

  • fałszywe założenie znawstwa

  • pytania wzajemnie sprzeczne

  • pytania sugerujące

  • pytania niejednoznaczne

  • niedostosowane np. kulturowo

  • niepełna skala odpowiedzi pytań zamkniętych

Unikanie tego rodzaju błędów w kwestionariuszu pozwoli nam osiągnąć stan w którym wyniki badania ankietowego, poddane odpowiedniej analizie, dadzą nam rzetelny obraz rzeczywistości, co też z kolei będzie można wykorzystać w wielu aspektach działalności gospodarczej czy też społecznej.

W badaniach ankietowych należy także odpowiednio dobrać populację. Stosuje się tutaj trzy podstawowe metody doboru:

  • losowy (w przypadku małej liczby konsumentów i braku wiedzy na temat ich struktury)

  • dobór losowy systematyczny (w przypadku posiadania listy całej badanej populacji)

  • dobór losowy warstwowy (w przypadku kiedy chcemy uzyskać bardziej precyzyjne wyniki charakteryzujące badanych)

Poprawne dobranie grupy badanych, oraz skonstruowanie prawidłowego kwestionariusza, stanowią tutaj najważniejsze elementy wywierające zdecydowanie największy wpływ na jakość i poprawność osiąganych w badaniach wyników, wobec czego na tych dwóch aspektach powinniśmy się skupić najbardziej.

Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę zlecić przygotowanie kwestionariusza?

Oczywiście możesz zlecić przygotowanie kwestionariusza badawczego naszym specjalistom! Napisz do nas na biuro@biostat.com.pl

Jak długi powinien być kwestionariusz badawczy?

Długość kwestionariusza powinna być dostosowana do realizowanego projektu - jego celów, rodzaju pytań czy sposobu ankietyzacji. W projektach, gdzie sami respondenci są również beneficjentami badania można zastosować dłuższy kwestionariusz. Natomiast w badanich opinii zaleca się, aby jego wypełnienie nie trwało więcej niż 10-15 minut. 

Zobacz także

Tagi

badania ankietowe ankiety online