Opinia pacjentów jako bodziec do wprowadzenia zmian

badania ankietowe

Mówiąc o jakości w sektorze usług medycznych zawiera się w niej także jakość życia społeczeństwa. Dzięki przeprowadzaniu takich procesów badawczych jak badania opinii pacjentów możliwe jest zastosowanie zmian, które polepszą i usprawnią podejmowane działania. Poprzez takie badania można zapoznać się z potrzebami oraz oczekiwaniami pacjentów i dostosować świadczone usługi do tychże wymagań.

 

Opinie, które mówią jak działać

Przez jakość rozumie się zbiór cech oraz właściwości produktów/usług, które pozwalają na zaspokojenie pojawiających się potrzeb. Ogólnie rzecz biorąc jakość usług medycznych ma za zadanie:

  • spełniać oczekiwania i potrzeby odbiorców;
  • określać stawiane wymagania względem usług;
  • wesprzeć zadowolenie pacjenta.

 

Natomiast co do badań opinii pacjentów pozwalają one na zebranie potrzebnej wiedzy w kontekście odczuwanego zadowolenia, pojawiających się potrzeb i oczekiwań. Co więcej pozwalają one na dostosowanie tak podejmowanych działań, aby w pełni odpowiadały pojawiającym się wyzwaniom w danej społeczności.

 

Na opinię ma wpływ jakość usług

W literaturze wyróżnia się trzy wymiary jakości usług medycznych:

  • jakość struktury – w jej skład wchodzi: wyposażenie, budynki, pracownicy, struktura organizacji;
  • jakość procesu – dot. czynności podjętych bądź zaniechanych w procesie diagnozowania, leczenie, pielęgnowania oraz rehabilitacji pacjenta;
  • jakość wyniku – dot. oceny stopnia poprawy stanu zdrowia pacjentów i ich zadowolenie.

 

Mówiąc o jakości w obszarze usług medycznych należy podkreślić, iż jest ona zawsze oceniana subiektywnie. Światowa Organizacja Zdrowia mówiąc o jakości traktuje ją jako rezultat, sposób użycia środków, organizację usług oraz satysfakcję pacjenta. Sama zaś jakość nie jest zaś postrzegana jako stan idealny, lecz obiektywny cel.

 

Sposób na to, aby skuteczniej działać

Pozyskana wiedza w procesie badania opinii pacjentów pozwala na zastosowanie odpowiednich rozwiązań oraz usprawnienie dotychczas podejmowanych działań. Dodatkowym atutem takich badań jest:

  • polepszenie procesu decyzyjnego;
  • realizacja oczekiwań pacjentów;
  • zapoznanie się z aktualnymi opiniami.

 

Zmiany wprowadza się dla podniesienia jakości

Należy jednak pamiętać, iż badania takie powinny być wykonywane regularnie, co umożliwi obserwację dynamiki poszczególnych zjawisk. Pozyskane dane w procesie badań opinii pacjentów dają szansę na wprowadzenie zmian, które będą skuteczne, gdyż będą odpowiadały na konkretne wymagania oraz potrzeby ze strony pacjentów.

Najczęściej zadawane pytania
Jakie są główne zalety badań opinii pacjentów?

Badania opinii pacjentów są ważne dla każdej placówki medycznej, ponieważ pozwalają na poznanie potrzeb i oczekiwań pacjentów. Pozwalają one m.in. na poprawę jakości usług medycznych i wizerunku placówki poprzez zrozumienie potrzeb pacjentów i zwiększenie ich zaufania, 

Ile trwa badanie opinii pacjentów?

Czas trwania badania opinii pacjentów może sie różnić w zależności od projektu. Wpływ mają takie czynniki jak rozmiar placówki medycznej i liczba pacjentów, rodzaj pytań i złożoność kwestionariusza badawczego. W zależności od skali badania, czas trwania może wynosić od kilku dni do kilku tygodni. Możliwa jest również realizacja badania w trybie ciągłym przez np. rok, lub cyklicznie np. co kwartał. 

Zobacz także

Tagi

badania satysfakcji klientów rynek medyczny i farmaceutyczny