Badanie z użyciem kiosków ankietowych w centrum handlowym – studium przypadku

badania ankietowe

Firma specjalizująca się w produkcji odzieży, chciała zbadać satysfakcję klientów ze swojego nowego sklepu w centrum handlowym. Aby to zrobić, zainstalowaliśmy kioski ankietowe w strategicznych miejscach wewnątrz centrum handlowego, w pobliżu sklepu.

 

Krok 1: Projektowanie ankiety

Przygotowano ankietę zawierającą pytania dotyczące:

 • Jakości odzieży
 • Obsługi klienta
 • Cen
 • Ogólnego doświadczenia zakupowego

 

Krok 2: Zbieranie danych

Klienci odwiedzający sklep są zachęcani do wzięcia udziału w ankiecie poprzez interaktywny ekran dotykowy kiosku oraz informowani o prowadzonym badaniu przez obsługę. Ankieta jest krótka i zajmuje tylko kilka minut, aby maksymalizować liczbę odpowiedzi.

 

Krok 3: Analiza danych

Dane są zbierane w czasie rzeczywistym i przesyłane do centralnej bazy danych. Do przetwarzania danych i uzyskania wglądu do wyników używane jest oprogramowanie analityczne w czasie rzeczywistym analizujące podstawowe dane dotyczące:

 • Najczęściej pojawiających się problemów
 • Poziomu satysfakcji w różnych segmentach klientów
 • Potencjalnych obszarach do poprawy

 

Krok 4: Wdrażanie zmian

Na podstawie zebranych informacji, firma wprowadza zmiany w produktach i usługach, aby lepiej odpowiadać na potrzeby klientów.

 

Krok 5: Monitorowanie postępów

Po wprowadzeniu zmian, firma kontynuuje używanie kiosków ankietowych do monitorowania postępów i mierzenia długoterminowej satysfakcji klientów.

 

Kioski ankietowe oferują firmie możliwość szybkiego zbierania i analizowania danych, co pozwala na dynamiczne reagowanie na potrzeby rynku i poprawę doświadczeń klientów. Jest to tylko jeden z wielu przykładów, jak kioski ankietowe mogą być wykorzystywane w badaniach marketingowych, aby pomóc firmom w rozwoju i dostosowaniu się do zmieniających się preferencji konsumentów.

Badania ankietowe za pomocą kiosków są wszechstronnym narzędziem, które może być wykorzystywane w różnych branżach. Kilka innych przykładów:

 • Handel detaliczny i usługi: Sklepy, centra handlowe, restauracje i inne punkty usługowe mogą korzystać z kiosków ankietowych, aby zbierać opinie klientów na temat jakości obsługi, produktów czy doświadczenia zakupowego.
 • Opieka zdrowotna: W placówkach medycznych, takich jak szpitale, przychodnie czy apteki, kioski ankietowe mogą pomóc w badaniu satysfakcji pacjentów, jakości usług czy dostępności lekarzy.
 • Transport i turystyka: Lotniska, dworce kolejowe, hotele czy biura podróży mogą wykorzystywać kioski do zbierania opinii pasażerów lub gości na temat obsługi, czystości, wygody podróży itp.
 • Edukacja: Szkoły, uczelnie czy ośrodki szkoleniowe mogą przeprowadzać badania ankietowe wśród uczniów, studentów czy pracowników na temat jakości nauczania, infrastruktury czy zadowolenia z usług.
 • Bankowość i finanse: Banki, kasy chorych czy firmy ubezpieczeniowe mogą zbierać opinie klientów na temat obsługi, produktów finansowych czy dostępności usług.
 • Przemysł i produkcja: Firmy produkcyjne mogą wykorzystywać kioski ankietowe do zbierania informacji od pracowników na temat bezpieczeństwa pracy, jakości produktów czy efektywności procesów.
 • Badania społeczne: Organizacje non-profit, instytucje badawcze czy agencje rządowe mogą korzystać z kiosków do przeprowadzania badań społecznych na temat zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa czy innych ważnych kwestii społecznych.

Warto podkreślić, że wszechstronność kiosków ankietowych pozwala na dostosowanie ich do specyficznych potrzeb każdej branży, co czyni je cennym narzędziem w badaniach marketingowych i zbieraniu informacji od klientów oraz pracowników – zauważa  Bartosz Olcha – dyrektor ds. badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Najczęściej zadawane pytania
Jak BioStat wykorzystuje kioski ankietowe do badania opinii pracowników?

BioStat stosuje kioski ankietowe do przeprowadzania badań satysfakcji pracowników, w sytuacjach, gdy pracownicy nie posiadają firmowych adresów e-mail. Kioski te umożliwiają pracownikom wypełnienie ankiety w formie elektronicznej bezpośrednio w miejscu pracy, co ułatwia zbieranie danych i przyspiesza proces analizy wyników.

Jak można wykorzystać kioski ankietowe i dopasować je do potrzeb badania?

Tak, istnieje możliwość dostosowania kwestionariuszy badawczych do indywidualnych potrzeb klienta. 

Dlaczego warto wybrać kiosk nad ankietę papierową?

Praca na ankietach papierowych wymaga więcej pracy, aby przejść do analizy należy zakodować je w systemie. 

Zobacz także

Tagi

kioski ankietowe