Technika CATI

kiedy stosujemy ją do prowadzenia
badania ankietowego?

Ankietyzacja realizowana drogą telefoniczną jest jedną z dosyć popularnych metod zbierania danych podczas badań ankietowych. Badania, które prowadzimy w ten sposób odznaczają się m.in. szybszym czasem realizacji w porównaniu do badań realizowanych za pomocą tradycyjnych, papierowych ankiet a także wysokim poziomem kontroli nad realizacją ankietyzacji. Wykorzystując technikę CATI można zrealizować różnego rodzaju badania, w których narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankiety.

Kiedy wykorzystujemy technikę CATI
do realizowanych przez nas badań?

Technikę prowadzenia ankietyzacji drogą telefoniczną stosujemy zazwyczaj wtedy, gdy nasz Zleceniodawca dysponuje jedynie bazą telefonów do osób, które chce objąć badaniem. Metodę CATI stosujemy często również wtedy, gdy naszym zadaniem jest przeprowadzenie badań lokalnych lub regionalnych i związana z tym ankietyzacja mieszkańców konkretniej miejscowości lub regionu. Pozyskanie bazy numerów telefonów mieszkańców i rozpoczęcie badań techniką CATI często w takich przypadkach stanowi najprostsze i najbardziej ekonomicznie opłacalne rozwiązanie.
Kiedy wykorzystujemy technikę CATI
Kolejnym przykładem zastosowania techniki CATI są też badania przeprowadzone wśród przedsiębiorców, pracodawców oraz ich reprezentantów. Możemy pochwalić się wieloma badaniami zrealizowanymi wśród tych grup respondentów, które miały na celu m.in.:
 • badanie nastrojów przedsiębiorców,
 • uzyskiwanie prognoz dotyczących rozwoju sytuacji gospodarczej lub rozwoju określonej branży,
 • pozyskanie wiedzy w zakresie planowanych inwestycji oraz planów w zakresie zatrudnienia,
 • pozyskiwanie wiedzy na temat produktów i rozwiązań innowacyjnych w różnych branżach,
 • badania opinii na temat szeregu różnych zagadnień związanych z życiem społeczno-gospodarczym.
Warto podkreślić, iż w grupie przedsiębiorców często o wiele łatwiej jest zrealizować badanie dzwoniąc pod numery umieszczone w bazach firm niż wysyłając e‑maila z linkiem do badania, który bywa, iż nie jest odczytywany.

Zazwyczaj wykorzystujemy technikę CATI do realizacji:

CATI
Badań satysfakcji klienta.
CATI
Badań marki.
CATI
Badań sondażowych.
CATI
Badań rynku i przedsiębiorców.
CATI
Badań opinii.
CATI
Badań społecznych.
CATI
Badań naukowych realizowanych na rzecz ośrodków naukowych i uczelni wyższych.
Technika CATI może mieć jednak zastosowanie do wielu różnych rodzajów badań, w których narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankiety. Powinniśmy jednak pamiętać, iż w badaniach realizowanych w ten sposób nie możemy zawrzeć pytań, których celem byłoby ocenienie elementów graficznych – obrazków, piktogramów, fotografii itd. W takim przypadkach lepiej jest skorzystać z innych technik pomiaru – przede wszystkim z techniki CAWI, która daje pod tym względem największe możliwości. Realizując badanie drogą telefoniczną powinniśmy się ponadto starać, by pytania były maksymalnie precyzyjne, napisane prostym językiem oraz by nie było ich zbyt dużo. Długość trwania rozmowy ankietera z respondentem nie powinna przekraczać 10, maksymalnie 15 minut. W przypadku zbyt dużej liczby pytań respondent może w trakcie ankietyzacji przerwać swój udział w badaniu.

Zazwyczaj wykorzystujemy technikę CATI do realizacji:

Przeprowadzając badania techniką CATI korzystamy z własnego studia, które mieści się w siedzibie naszej firmy. Osoby w nim pracujące mają bardzo duże doświadczenie w realizacji wywiadów telefonicznych, przez co proces ankietyzacji przebiega bardzo sprawnie. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż w trakcie badania wykorzystujemy nasze autorskie oprogramowanie CATI-System, które stanowi wielofunkcyjny system służący do administrowania całym badaniem i pracą poszczególnych ankieterów. Wśród jego największych zalet można wymienić:
 • Obecność modułu pozwalającego w łatwy sposób tworzyć oraz modyfikować kwestionariusze wywiadu telefonicznego oraz reguły przejścia pomiędzy poszczególnymi pytaniami
 • Łatwy import baz numerów w formacie CSV, XLS, XLSX, DBF, w tym możliwość przydzielenia poszczególnych numerów różnym ankieterom.
 • Analizę postępów konkretnego badania. Badanie może zostać automatycznie zatrzymane w momencie, w którym próba zostanie osiągnięta.
 • Zintegrowanie systemu z serwerem VoIP.
 • Możliwość nagrywania poszczególnych rozmów i pobrania ich w formie pliku mp3 oraz możliwość prowadzenia nasłuchu aktywnych połączeń.
 • Moduł statystyk, w którym możemy w czasie rzeczywistym uzyskać wgląd w cząstkowe wyniki badania jeszcze w trakcie jego trwania.
Wykorzystujemy technikę CATI do realizacji
Zastosowanie autorskiego oprogramowania do realizacji badań metodą CATI znacząco przyśpiesza prowadzenie badań oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia jakichkolwiek błędów związanych z procesem ankietowania respondentów. Ponadto dzięki temu nasza oferta jest bardziej konkurencyjna i tańsza w stosunku do wielu innych ośrodków badawczych, które muszą pozyskiwać zewnętrzne licencje na systemy do obsługi badań CATI.

Jakie są zalety prowadzenia badań z wykorzystaniem techniki CATI

Badania realizowane przez nas za pomocą techniki wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego mają szereg zalet. Wśród najważniejszych należy przede wszystkim wymienić:
Szybki czas realizacji badania. CATI
Do przeprowadzania ankietyzacji może być zaangażowanych wielu ankieterów jednocześnie, co znacząco skraca czas potrzebny na realizację badania.
Możliwość dotarcia do trudno dostępnych grup respondentów. CATI
Prowadząc ankietyzację drogą telefoniczną mamy możliwość zrealizowania badania np. wśród osób starszych, które nie zawsze korzystają z internetu. Często ankietyzacja telefoniczna jest też najlepszym sposobem badania przedsiębiorców z określonej branży.
Precyzyjna ankietyzacja. CATI
Otrzymując bazę numerów telefonów przeprowadzimy ankietyzację tylko wśród tych osób, które będą w niej umieszczone. Jest to dobry sposób by zbadać opinię klientów, którzy skorzystali z naszych usług i mogą mieć na ich temat wyrobione zdanie.
Kilka prób nawiązania kontaktu z respondentem. CATI
Czasami zdarza się, że dana osoba nie ma czasu na rozmowę wtedy, gdy akurat zadzwoni do niej ankieter, lub w ogóle nie odbiera telefonu. Wówczas podejmujemy próbę nawiązania kontaktu o innej porze dnia lub w innym terminie. Możemy też zaproponować respondentowi wysłanie do niego e‑maila z linkiem do internetowego kwestionariusza ankiety, który będzie on mógł wypełnić w dogodnym dla siebie czasie.
Niższy koszt w porównaniu z innymi technikami zbierania danych. CATI
Ankietyzacja prowadzona z wykorzystaniem techniki CATI jest tańsza od badań terenowych, które wymagają wysłania badacza w określone miejsce co wiąże się z dodatkowymi kosztami dojazdu a często również zakwaterowania i wyżywienia. Często technika CATI jest też tańsza od metody prowadzenia ankietyzacji z wykorzystaniem tradycyjnych, papierowych ankiet. Te bowiem trzeba wydrukować, dostarczyć na miejsce badania, ręcznie skanować każdą z nich po zakończeniu badania, by uzyskać wyniki badania w postaci cyfrowej.
Kontrola nad badaniem. CATI
Wykorzystywane przez nas autorskie oprogramowanie CATI System pozwala w pełni kontrolować stan ankietyzacji, w tym uzyskać dostęp do cząstkowych wyników badania oraz nagrań poszczególnych rozmów. Ponadto praca każdego z ankieterów jest przez nas bardzo starannie weryfikowana pod kątem rzetelności prowadzenia wywiadów.
W Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat® posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu badań techniką wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI). Posiadając własne studio do realizacji badań telefonicznych, doświadczonych ankieterów oraz autorskie oprogramowanie wspomagające realizację tego rodzaju badań jesteśmy w stanie przeprowadzić badanie w sposób bardzo efektywny. Nasz zespół ekspertów może też pomóc zaplanować badanie, które będzie uwzględniać zastosowanie różnych technik badawczych – w tym np. połączenie techniki CATI i CAWI. Po realizacji badania możemy przekazać Zamawiającemu bazę odpowiedzi, nagrania mp3 z przeprowadzonych rozmów, jak również szczegółowy raport badawczy zawierający wyniki badań, ich interpretację oraz wnioski.
Najczęściej zadawane pytania
Jakie są koszty realizacji badania techniką CATI

Koszty realizacji badania ankietowego techniką CATI zależą przede wszystkim od liczby respondentów oraz liczby pytań zawartych w kwestionariuszu badawczym. Duże znaczenie ma też fakt, czy to Zamawiający przekazuje nam bazę numerów telefonów do osób, wśród których badanie ma zostać przeprowadzone, czy też sami musimy taką bazę pozyskać lub stworzyć. Dokładny koszt badania techniką CATI jest zatem indywidualnie ustalany w trakcie rozmów z każdym klientem. Ceny zazwyczaj wahają się w granicach od 25 do 100 złotych za wywiad.

Czy posiadacie własne studio CATI?

Tak, w siedzibie Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat® posiadamy własne studio CATI. Pracują w nim ankieterzy posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu badań za pomocą wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego. Ponadto w różnych częściach kraju zatrudniamy także ankieterów, którzy pracują w sposób zdalny. Są oni odpowiednio przeszkoleni, a jakość ich pracy jest na bieżąco kontrolowana.

Jakie są przewagi techniki CATI nad pozostałymi metodami zbierania danych.

Technika CATI pozwala nam przede wszystkim dotrzeć do osób, których ankietyzacja innymi sposobami jest bardzo trudna a czasem w ogóle niemożliwa. Z jednej strony są to np. osoby nie korzystające z komputera oraz internetu, z drugiej strony mogą to być przedsiębiorcy, z którymi niejednokrotnie najłatwiej jest się umówić właśnie na realizację badania drogą telefoniczną. Bardzo często CATI wykorzystujemy też podczas realizacji lokalnych/regionalnych badań opinii. Ważną zaletą techniki CATI jest też szybkość pomiaru – w razie potrzeby do pojedynczego badania możemy zaangażować wielu naszych ankieterów. Technika ta umożliwia też realizację bardzo precyzyjnego pomiaru – badane są tylko te osoby, do których numery telefonów znajdują się w dostarczonej nam bazie kontaktów.

Jakie rodzaje badań mogą być realizowane z wykorzystaniem techniki CATI?

Za pomocą techniki CATI realizujemy m.in. badania satysfakcji klienta, rozpoznawalności marki, nastrojów i prognoz przedsiębiorców oraz pracodawców, badania naukowe dla jednostek badawczych oraz uniwersytetów, badania opinii, badania sondażowe. Generalnie w ten sposób można zrealizować badania, w których narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankiety. Należy jednak pamiętać, iż ta technika posiada również swoje ograniczenia – przede wszystkim korzystając z niej nie jesteśmy w stanie pokazać respondentom żadnych elementów graficznych, które miałyby podlegać ich ocenie. Należy też pamiętać, iż ankieta w badaniach CATI nie powinna zawierać zbyt skomplikowanych i wielowymiarowych pytań oraz nie powinna być zbyt długa. Rozmowa trwająca dłużej niż 10-15 minut może powodować zniechęcenie respondenta i jego rozłączenie się przed zakończeniem zadawania wszystkich pytań.

Czy metoda CATI może być jedną z kilku wykorzystywanych technik w ramach jednego badania?

Tak, w ramach jednego badania można wykorzystywać różne techniki zbierania danych. Często obok metody CATI w ramach badania stosujemy równolegle metodę CAWI. W przypadku, w którym respondent deklaruje brak czasu na rozmowę z ankieterem proponujemy mu wysłanie linka do internetowego kwestionariusza ankiety na jego adres e-mail. W ten sposób może on wziąć udział w badaniu w dogodnym dla siebie czasie.

Klienci dla których przeprowadziliśmy badania