Technika CAPI

jako jeden ze sposobów
prowadzenia badań ankietowych

Ankietyzacja prowadzona w terenie przez badacza wyposażonego w tablet z wgranym elektronicznym kwestionariuszem ankiety stanowi istotę techniki CAPI. Badania ankietowe prowadzone w terenie od wielu lat są realizowane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®. W niniejszym materiale postaramy się przedstawić, w jakich przypadkach sięgamy po technikę badawczą CAPI oraz jakie są jej zalety.

Kiedy warto wykorzystać technikę CAPI do realizacji badania?

Badania techniką CAPI mają zastosowanie w sytuacjach, kiedy chcemy, by respondenci byli badani „na miejscu”. Często posługujemy się tą techniką np. podczas badań turystycznych zleconych nam przez gminy lub instytucje kultury. Ankieter wyposażony w tablet z odpowiednim oprogramowaniem pojawia się wówczas w pobliżu miejsc, które odwiedzają osoby mające zostać objęte ankietyzacją. Lokalizacja, w której będzie pracował ankieter za każdym razem jest ustalana z podmiotem, który zamawia badanie.

Technikę tą wykorzystujemy również podczas badań ankietowych prowadzonych na zlecenie różnych urzędów (urzędy miasta, starostwa powiatowe, urzędy pracy i inne jednostki samorządu terytorialnego) oraz ośrodków akademickich. Czasami badaną populację w takich przypadkach stanowią mieszkańcy konkretnej ulicy, osiedla lub dzielnicy. Niezwykle trudno jest pozyskać operat numerów telefonów lub adresów e‑mail do tak ściśle określonej populacji – zazwyczaj jest to zadanie niewykonalne. W takich sytuacjach najbardziej efektywnym rozwiązaniem będą badania realizowane przez ankietera, który zapuka do wszystkich (lub tylko wskazanych) domów lub mieszkań na wyznaczonym obszarze.
Kiedy warto wykorzystać technikę CAPI?
Nasi ankieterzy prowadzą badania z wykorzystaniem techniki CAPI także podczas badań realizowanych na zlecenie administracji publicznej. Często jest ona wykorzystywana w badaniach ewaluacyjnych, w których celem jest uzyskanie oceny poszczególnych działań i interwencji. W takich przypadkach badania mogą objąć np. beneficjentów danego programu lub działania.

Badania techniką CAPI są także przez nas realizowane w ramach badań opinii i satysfakcji klienta. Nasi ankieterzy wielokrotnie realizowali badania m.in. w hipermarketach, aptekach i innych placówkach handlowych oraz usługowych. Również badania satysfakcji pracowników mogą być realizowane z wykorzystaniem tej techniki, choć realizując je znacznie częściej wykorzystujemy ankietyzację za pomocą techniki CAWI lub kiosku ankietowego.

Technika CAPI znajduje także zastosowanie w badaniach opinii, zwłaszcza w sytuacjach, gdy naszym zadaniem jest zrealizowanie sondy ulicznej. W jej ramach przechodnie mogą być pytani o szereg zagadnień związanych m.in. z polityką, preferencjami konsumenckimi, rynkiem pracy, przekonaniami itd. Za pomocą tej techniki możemy również przeprowadzić badania marki oraz innego rodzaju badania, w których narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankiety.

Jakie są zalety badań z wykorzystaniem techniki CAPI

Prowadzenie ankietyzacji z wykorzystaniem techniki CAPI posiada szereg zalet. Do najważniejszych z nich można zaliczyć przede wszystkim:
Kontakt badanego z wykwalifikowanym ankieterem. capi
Jedną z największych zalet badań prowadzonych z wykorzystaniem techniki CAPI jest fakt, iż są one prowadzone przed doświadczonego ankietera. Osoba ta może odpowiedzieć na wszystkie pytania badanych, które są związane z ankietyzacją oraz rozwiać ich wątpliwości. Ponadto doświadczony ankieter często potrafi zachęcić do udziału w badaniu nawet te osoby, które początkowo nie są skłonne by poświęcić swój czas na wypełnianie ankiety.
Wzięcie udziału w badaniu na miejscu, bezpośrednio po skorzystaniu z usługi capi
Ważną zaletą badań ankietowych z wykorzystaniem techniki CAPI jest fakt, iż respondent bierze udział w ankietyzacji „na miejscu” – np. bezpośrednio po skorzystaniu z jakiejś usługi. W ten sposób jego doświadczenie i ocena nie są zniekształcone przez upływ czasu, doświadczenia z innymi, podobnymi usługami itd.
Brak błędów w wypełnianiu kwestionariusza capi
Zastosowanie techniki CAPI pomaga uniknąć rozmaitych błędów podczas prowadzenia badań ankietowych. Respondenci samodzielnie wypełniając ankietę, mogą bowiem niezbyt uważnie czytać pytania lub zaznaczać przypadkowe odpowiedzi. Obecność ankietera jest czynnikiem, który minimalizuje tego rodzaju zachowania ze strony badanych. Badacz może też zachęcać badanych by zechcieli poświęcić jeszcze trochę czasu w sytuacji, gdy w trakcie badania chcą przerwać w nim udział.
Zwiększona wiarygodność badania w oczach ankietowanych capi
Obecność ankietera jest czynnikiem przyczyniającym się do podniesienia wiarygodności badania w oczach osób, które będą podlegać ankietowaniu. Za pomocą odpowiednich listów uwierzytelniających, wydanych przez zleceniodawcę badania, ankieter może potwierdzić, że przeprowadza badanie w imieniu konkretnej instytucji lub urzędu. Jeśli badani będą wiedzieli, że osoba pukająca do ich drzwi przeprowadza badanie na zlecenie urzędu miasta (lub innej instytucji) i może to potwierdzić odpowiednim dokumentem, wówczas chętniej wezmą w nim udział. Jest to istotna przewaga techniki CAPI nad techniką CAWI. W przypadku badań realizowanych drogą internetową istnieje możliwość, że część osób potraktuje e-mail z zaproszeniem do udziału w badaniu jako spam lub nie wejdzie w link z obawy przed zainfekowaniem komputera wirusem lub próbą wyłudzenia danych.
Możliwość pokazania treści multimedialnych capi
W związku z tym, iż nasi ankieterzy są wyposażeni w tablety wyposażone w przygotowane przez nas, specjalistyczne oprogramowanie SurvGo, istnieje możliwość by w trakcie badania zaprezentować badanym różne treści multimedialne – obrazy, dźwięki, krótkie animacje bądź filmiki. Jest to istotna zaleta tej techniki nad ankietyzacją prowadzoną z wykorzystaniem papierowych ankiet.
Możliwość prowadzenia badań nawet w sytuacji, gdy tablet nie jest połączony z internetem capi
Oprogramowanie zainstalowane na tabletach ankieterów nie potrzebuje dostępu do sieci internetowej, by realizacja badania z jego wykorzystaniem była możliwa. Gdy urządzenie nie ma dostępu do internetu, wówczas dane są zapisywane na jego pamięci wewnętrznej.
Możliwość natychmiastowej gratyfikacji badanych capi
Badania realizowane przez ankietera w terenie mają również tę zaletę, iż osoba ta może wręczyć niewielki upominek tym osobom, które zdecydują się na poświęcenie swojego czasu, by wziąć udział w ankietyzacji. Wręczanie drobnych prezentów, takich jak np. smycze na klucze, breloczki, vouchery, przyczynia się do większego zainteresowania udziałem w badaniu, co może skutkować szybszym czasem jego realizacji.
Zalety CAPI

W Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat®
zatrudniamy zespół ankieterów pracujących na terenie całego kraju

Posiadają oni duże doświadczenie w prowadzeniu badań prowadzeniu badań terenowych. Praca każdego z nich jest przez nas kontrolowana co przyczynia się do zapewnienia wysokiej rzetelności badań realizowanych techniką CAPI.

Wnioski wypływające z długotrwałego doświadczenia badawczego Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat® potwierdzają, że technika CAPI jest jednym ze sposobów efektywnej realizacji badań ankietowych. Dzięki niej możliwe jest relatywnie szybkie, precyzyjne i dokładne gromadzenie danych od respondentów znajdujących się w miejscu badania. Technika ta świetnie sprawdza się podczas badań naukowych, ewaluacyjnych, opinii i satysfakcji klienta. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat pozostaje jednym z liderów na polskim rynku w dziedzinie badań z wykorzystaniem techniki CAPI, gwarantując ich wysoką jakość i profesjonalizm w każdym zleceniu.

Klienci dla których przeprowadziliśmy badania