Koleje Wielkopolskie

Przedkładam referencje dla firmy BIOSTAT, której wieloletnie doświadczenie w pracy nad projektami badawczymi i tworzeniu analiz Statystycznych przełożyło się na owocną współpracę, którą Koleje Wielkopolskie mają przyjemność polecić.

Firma realizowała zamówienie na przygotowanie i realizację badan satysfakcji klienta prowadzonych za pośrednictwem Internetu. Podstawowe zadania zlecone firmie obejmowały stworzenie kwestionariusza pytań, realizacja badania we wskazanym terminie, analiza zebranego materiału i opracowanie raportu końcowego. Doskonały kontakt na etapie projektowym oraz szybka realizacja stanowiły dodatkowe atuty, poza dostarczeniem wysokiej jakości produktu.

Firma BIOSTAT jest profesjonalnym i rzetelnym partnerem, świadczone przez nią usługi reprezentują wysoki poziom, podobnie jak zakres i jakość bieżących kontaktów.

W pełni rekomendujemy współpracę z firmą BIOSTAT oraz korzystanie ze świadczonych przez nią usług, które są wykonywane należycie i solidnie.