Colours Factory – badanie satysfakcji klientów drukarni internetowych

W okresie od października 2020 do lutego 2021 roku specjaliści Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat przeprowadzili badanie satysfakcji klientów drukarni online. Głównym celem projektu badawczego było uzyskanie odpowiedzi, na pytanie co decyduje o wyborze danej drukarni internetowej oraz jakie są czynniki wpływające na podjęcie decyzji o zmianie partnera druku.

Badanie ilościowe oparto na metodzie mixed-mode, polegającej na zamiennym stosowaniu techniki wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego – CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interview) oraz internetowego wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo – CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview). Ponadto w ramach projektu badawczego zrealizowane zostały Indywidulane wywiady pogłębione z przedstawicieli przedsiębiorstw – klientami wybranych drukarni internetowych.