Badanie satysfakcji klientów Wojewódzkich Urzędów Pracy

W 2015 roku  na zlecenie Wojewódzkich Urzędów Pracy województw dolnośląskiego i pomorskiego eksperci firmy Biostat podjęli się realizacji badania satysfakcji klientów powiatowych urzędów pracy. Realizacja badań miała na celu ocenę jakości obsługi klienta powiatowych urzędów pracy, a w szczególności określenie:

oczekiwań klientów wobec urzędu oraz stopnia spełnienia tych oczekiwań.
rankingu istotności wymiarów obsługi
stopni satysfakcji z poszczególnych wymiarów obsługi
poczucia dostępności wsparcia wprowadzonego znowelizowaną ustawą

Badanie zrealizowane zostało przy użyciu techniki CAPI – ankiet przeprowadzanych przy użyciu elektronicznego kwestionariusza badania (ankiety). W obu badaniach przebadanych zostało ogółem około 20 tysięcy respondentów. Do badania zapraszani byli zarówno pracodawcy współpracujący z urzędami, jak i osoby poszukujące zatrudnienia. Wyniki badania stanowiły podstawę do opracowania raportów końcowych przez pracowników Zamawiającego.