Badanie satysfakcji klientów Shell

Okresie od sierpnia do listopada 2012 roku firma Biostat uczestniczyła w projekcie badawczym dotyczącym poziomu satysfakcji klientów firmy Shell Polska S.A.

W celu realizacji badania zastosowana została technika CATI - ankieterzy posługując się telefonem kontaktowali się z respondentami w celu wypełnienia kwestionariusza wywiadu. Ogółem ankieterzy studia CATI przeprowadzili ponad 1700 wywiadów z klientami firmy Shell Polska S.A. Na podstawie otrzymanych wyników sporządzony został raport końcowy z badania, w którym zawarte zostały najważniejsze wnioski.