Badanie satysfakcji klientów polskiego oddziału firmy Klüber Lubrication

Na zlecenie polskiego oddziału firmy Kluber Lubrication w okresie od września do października 2021 roku Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat zrealizowało badanie satysfakcji klientów.

Badanie zrealizowane zostało przy użyciu techniki CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – telefoniczny sposób przeprowadzenia wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo. Ogółem zrealizowanych zostało 125 wywiadów.

Projekt przeprowadzono przy pomocy/użyciu kwestionariusza badawczego dostarczonego przez Zamawiającego. W ramach badania poznano opinię klientów na temat produktów i ich innowacyjności, procesu sprzedaży i doradztwa technicznego oraz jakości obsługi klienta i dostawy. Ponadto ocenie poddano stosunek jakości do ceny, marki konkurencyjne, portfolia produktów i usług, a także oczekiwań w zakresie oferowanych udogodnień.

Projekt badawczy zakończony zostało opracowaniem raportu końcowego w postaci prezentacji PowerPoint , która zawierała odpowiedzi na ustalone pytania badawcze.