Badanie satysfakcji klientów Panek

Na zlecenie firmy PANEK SA – lidera branży mobilności samochodowej Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat przeprowadziło w październiku 2022 roku badanie satysfakcji klientów. Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem techniki CATI, czyli telefonicznie przeprowadzonego wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo. W ramach tej techniki ankieterzy posługując się telefonem, zadają pytania z kwestionariusza wywiadu i zarazem wprowadzają otrzymane odpowiedzi przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Dzięki przeprowadzonemu badaniu udało się określić, na co najbardziej zwracają uwagę klienci podczas wypożyczania samochodu. Ponadto w ankiecie zawarte zostały pytania dotyczące oceny poszczególnych aspektów obsługi - jak na przykład stan techniczny i czystość pojazdów, różnorodność oferty, atrakcyjność cenową czy aplikację. Klienci mieli również możliwość podzielenia się sugestiami zmian, które wpłynęłyby na zwiększenie poziomu satysfakcji z usług Panek

Metodologia badania obejmowała również wykorzystanie dwóch powszechnych wskaźników wykorzystywanych w badaniach satysfakcji klientów, tj. indeksu satysfakcji klienta (CSI) oraz rekomendacji netto (NPS).