Badanie satysfakcji klientów NFZ

Na przełomie 2019 i 2020 roku na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia eksperci z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat zrealizowali badanie satysfakcji klientów NFZ. Ankietyzację przeprowadzono przy użyciu 3 technik badawczych – CATI (wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne), PAPI (ankiety papierowe wypełniane samodzielnie przez respondentów) oraz CAWI (kwestionariusze wypełniane on-line).

W celu realizacji badania techniką CAWI Wykonawca dostarczył do wojewódzkich oddziałów NFZ 25 kiosków ankietowych.

W badaniu udział wzięło 6000 klientów korzystających z usług wojewódzkich oddziałów NFZ oraz 1000 klientów kontaktujących się telefonicznie z wojewódzkimi oddziałami NFZ bądź z infolinią NFZ.

Badanie przeprowadzone zostało przy użyciu kwestionariuszy badawczych opracowanych przez specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat. W trakcie badania respondenci pytani byli między innymi o ocenę długości czasu oczekiwania na obsługę, czasu trwania obsługi, jakości obsługi, oraz zadowolenia z otrzymanej pomocy. Ponadto klientów odwiedzających oddział NFZ pytano o warunki panujące w odwiedzanym oddziale, dostępność miejsc parkingowych bądź ułatwień dla osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi. Na podstawie otrzymanych wyników badania sporządzony został raport końcowy w postaci prezentacji Power Point.