Badanie satysfakcji klientów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

W listopadzie i grudnia 2017 roku specjaliści Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat zrealizowali badanie satysfakcji klientów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

Projekt badawczy zrealizowany został przy użyciu techniki telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych CATI. Ankietyzacja obejmowała zarówno klientów indywidualnych (mieszkańców Warszawy), jak i biznesowych. Wyniki badania poddane zostały szczegółowej analizie, a następnie opracowany został raport końcowy z badania zawierający wyniki badania jak również wnioski opracowane na podstawie wypowiedzi respondentów.