Badanie satysfakcji klientów firmy Taurus

Na zlecenie firmy Taurus Sea Power - dystrybutora łodzi motorowych, śnieżnych i wodnych skuterów oraz quadów Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat podjęło się realizacji badania satysfakcji klientów. Badanie przeprowadzone zostało w okresie od lipca do września 2022 roku wśród ponad 400 klientów Zamawiającego.

Badanie przeprowadzone zostało przy użyciu techniki mixed-mode CATI/CAWI charakteryzującej się jednoczesnym wykorzystaniem technik CATI (wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne) oraz CAWI (wywiady internetowe). Wykorzystanie dwóch technik badawczych zapewniło szybką i sprawną realizację pomiaru.

Realizacja badania miała na celu ocenę stopienia zadowolenia klientów z procesu zakupowego związanego z nabyciem pojazdów oraz źródeł informacji na temat zakupionego modelu pojazdu. Ponadto respondenci wypowiadali się na temat strony dystrybutora zakupionego pojazdu.