Badanie satysfakcji dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa

W okresie od czerwca do września 2022 roku Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat zrealizowało badanie potrzeb i oczekiwań wśród użytkowników portalu www.samorzad.nid.pl - urzędników administracji samorządowej, pracowników samorządowych instytucji kultury, radnych, wójtów oraz burmistrzów. Celem projektu była ocena zrozumiałości treści publikowanych na portalu oraz ich poziomu przydatności merytorycznej w pracy osób, których zakres obowiązków obejmuje zarządzanie dziedzictwem na poziomie samorządu terytorialnego. Ponadto badanie pomogło w określeniu tematów, które powinny być zamieszczane na analizowanym portalu.

W ramach badania przeprowadzone zostały pogłębione wywiady indywidualne z respondentami, którzy korzystają z portalu Zamawiającego. Na podstawie zebranego materiału opracowany został raport końcowy zawierający wyniki badania, jak również wnioski i rekomendacje w zakresie potrzeb i oczekiwań użytkowników portalu.