Badanie preferencji klientów Polskich Kolei Linowych

W 2018 roku specjaliści z Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat mieli okazję zrealizować terenowe badanie dotyczące preferencji konsumentów w obszarze gastronomii. Badanie zrealizowane zostało wśród klientów sześciu ośrodków Polskich Kolei Linowych S.A. Głównym celem badania była ocena aktualnej oferty gastronomicznej w restauracjach funkcjonujących na terenie obiektów.

W ramach badania zdiagnozowano również preferencje gastronomiczne turystów w odniesieniu do nowej oferty. W badaniu uczestniczyły osoby, które zrekrutowano na terenie ośrodków Polskich Kolei Linowych S.A. Ankieta opracowana została przez Zamawiającego badanie i składała się łącznie z 17 pytań. Próba badawcza liczyła ponad 600 osób – w każdym ośrodku przebadanych zostało minimum 100 respondentów.

Badanie terenowe zrealizowane zostało przy użyciu techniki wywiadów bezpośrednich z wykorzystaniem tabletów (technika CAPI) oraz tradycyjnych z użyciem papierowych kwestionariuszy (technika PAPI).