Badanie komunikacji marki wśród klientów marki Shoper

Na przełomie 2019 i 2020 roku Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat przeprowadziło badanie komunikacji marki Shoper, oferującej gotowe oprogramowanie do kompleksowego prowadzenia sklepu internetowego.

Badania komunikacji marki pozwalają na poznanie opinii potencjalnych, a także obecnych klientów, w zakresie postrzegania formułowanych komunikatów marketingowych. Realizacja pomiaru komunikacji marki pozwala odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przekazywać informacje o produkcie i /lub usłudze, w tym o jej zaletach, aby obecni i potencjalni klienci wysłuchali i zrozumieli formułowany przekaz.

Badanie zrealizowane zostało przy użyciu techniki indywidualnych wywiadów pogłębionych realizowanych w formie wideo rozmowy (ang. Video Individual In-depth Interview) oraz  internetowych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (ang. Computer-Assisted Web Interview). W trakcie wywiadów uczestnicy badania ocenili komunikację marki oraz wskazali najbardziej odpowiadający im rodzaj przekazu. Ponadto realizacja badania umożliwiła ocenę wpływu komunikacji marki na zainteresowanie ofertą. Realizacja wywiadów jakościowych i ilościowych umożliwiła poznanie preferencji potencjalnych i obecnych klientów marki w zakresie działań marketingowych, a także zebranie informacji o elementach, na których powinna skupić się komunikacja tejże marki.