Ankieta badania satysfakcji klientów po kontakcie z obsługą

Jak ocenia Pan/i (w skali od 1 do 5) obsługę klienta pod kątem czterech poniższych aspektów?
  Źle Raczej źle Ani źle, ani dobrze Raczej dobrze Dobrze
Szybkość/czas obsługi
Uprzejmość pracowników
Kompetentność pracownika
Fachowość udzielonych przez pracownika informacji
W skali od zera do dziesięciu, na ile prawdopodobne jest, że polecił(a)by Pan(i) usługi swojemu znajomemu/krewnemu?
Zupełnie nieprawdopodobne
Zupełnie nieprawdopodobne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zupełnie nieprawdopodobne
Bardzo prawdopodobne
Czy jest coś co nasza obsługa mogłaby zrobić lepiej?
Płeć
Wiek