Ankieta badania rynku instytucji kultury i wydarzeń kulturalnych

Płeć
Wiek
Wykształcenie
Jak często odwiedza Pan/i instytucje kultury?
Jakie instytucje kultury Pan/i odwiedza?
Proszę wskazać (w skali od 1 do 5) jak ważne są dla Pana/i poniższe aspekty pod-czas wyboru odwiedzanego wydarzenia kulturalnego?
  Nieważne Raczej nieważne Ani ważne, ani nieważne Raczej ważne Ważne
Cena biletu
Polecenie rodziny/znajomych
Unikatowość wydarzenia
Opinie w Internecie
Jaką kwotę jest Pan/i w stanie przeznaczyć na jednorazowe wejście (bilet) na wy-darzenie kulturalne np. spektakl w teatrze, wystawę w muzeum?