Ankieta badania marketingowego słodyczy

Jaki jest Pana/i udział w decyzjach dotyczących zakupów spożywczych dla gospodar-stwa domowego?
Proszę wskazać, które z poniższych produktów kupuje Pan/i co najmniej raz w miesiącu
Płeć
Wiek
Jak często spożywa Pan/i słodycze
Jakie słodycze spożywa Pan/i najczęściej?
Jaka marka słodyczy jest Pana/i ulubioną