Ankietyzacja
techniką CAWI

szybki i tani sposób ankietyzacji dużej
liczby respondentów.

Kwestionariusz ankiety jest jednym z najpopularniejszych narzędzi badawczych stosowanym w najrozmaitszych rodzajach badań. Wykorzystuje się go m.in w badaniach marketingowych, pracowniczych, społecznych czy naukowych. Badania ankietowe można przeprowadzić na różne sposoby, jednak obecnie bardzo często do ankietyzacji wykorzystuje się technikę CAWI.

Czym jest technika CAWI i jak ją wykorzystujemy?

Ankietyzacja techniką CAWI polega na zastosowaniu w badaniu elektronicznej wersji kwestionariusza ankiety umieszczonego w Internecie, który jest samodzielnie wypełniany przez respondenta. W Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat® realizujemy badania CAWI na kilka różnych sposobów:
Realizując badanie na naszym panelu badawczym Badanie-Opinii.pl. rozwiń
Panel ten skupia ponad 200 tysięcy respondentów o różnych cechach społeczno-demograficznych. Do zalet badań, które realizujemy można zaliczyć przede wszystkim: szybki czas realizacji ankietyzacji, możliwość dotarcia do różnych grup respondentów na terytorium całego kraju, niski koszt prowadzenia badania.
Wysyłając wiadomości e-mail lub sms z zaproszeniem do badania. rozwiń
Badania w ten sposób prowadzimy wówczas, gdy Zamawiający przekaże nam bazę kontaktów do osób, które mają podlegać ankietyzacji. Tego rodzaju ankietyzację najczęściej stosuje się w badaniach opinii pracowników i satysfakcji klientów. Przygotowujemy wówczas wiadomość z zaproszeniem do udziału w badaniu oraz linkiem, który prowadzi do internetowego kwestionariusza ankiety. Równocześnie przygotowujemy także wiadomości przypominające o możliwości wzięcia udziały w badaniu, które są wysyłane do respondentów, którzy nie wypełnili ankiety na kilka dni przed zakończeniem badania.
Przekazując Zamawiającemu link do ankiety, który jest umieszczany na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych. rozwiń
Badania prowadzone w ten sposób zakładają otwarty dostęp do ankiety. Ten sposób zbierania danych jest wykorzystywany zwłaszcza wtedy, gdy Zamawiający chce pozyskać opinie jak największej grupy użytkowników danej witryny. Często w ten sposób bada się opinie użytkowników o danym serwisie przed przystąpieniem do prac mających na celu zmianę wyglądu strony internetowej lub umieszczenia na niej dodatkowych funkcjonalności. Badania przeprowadzone w ten sposób mogą być też realizowane wśród fanów obserwujących profil danej osoby lub firmy w mediach społecznościowych.
Poprzez kod QR lub link prowadzący do internetowego kwestionariusza ankiety umieszczony na plakatach, ekranach multimedialnych lub papierowych zaproszeniach. rozwiń
Badania w ten sposób realizujemy wówczas, gdy nie dysponujemy bazą osób, do których możemy wysłać e-maila lub smsa z zaproszeniem do wypełnienia kwestionariusza, lub wówczas, gdy chcemy przebadać dużą liczbę osób korzystających z jakiś usług, np. osób podróżujących jednym środkiem transportu, przebywających w jednym pomieszczeniu. Plakaty z kodem QR mogą zostać rozwieszone np. w sklepach, urzędach, środkach transportu i innych miejscach, w których Zamawiający chce np. zbadać poziom satysfakcji klientów ze świadczonych usług. Często pojawiają się one również w badaniach pracowniczych, gdy ankietyzacją mają zostać objęte osoby nieposiadające służbowej poczty e-mail lub numeru telefonu.
Typy badań

W jakich typach badań korzystamy z techniki CAWI?

Technika CAWI jest wykorzystywana do realizacji szerokiego spektrum badań, w których podstawowym narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankiety. W Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat® wykorzystujemy tę technikę podczas realizacji:
  • badań satysfakcji i zaangażowania pracowników,
  • badań 180 i 360,
  • badań kultury organizacyjnej,
  • badań umiejętności kierowniczych,
  • badań behawioralnych,
  • badań sondażowych,
  • badań poziomu satysfakcji,
  • badań marki,
  • badań turystycznych,
  • badań naukowych
Badania, w których wykorzystuje się technikę ankietyzacji CAWI mają zazwyczaj charakter ilościowy – pozwalają nam one poznać przede wszystkim natężenie danego zjawiska. Dzięki nim możemy się dowiedzieć np. jaki odsetek respondentów zgadza się z daną opinią, rozpoznaje określony produkt lub markę, jest gotowy podjąć jakieś działanie itd. Naturalnie, w kwestionariuszu ankiety mogą pojawić się także pytania o charakterze otwartym, w których możemy poprosić badanych o pisemną wypowiedź mającą na celu uzasadnienie wcześniej dokonanej oceny lub wybranej odpowiedzi. Zazwyczaj jednak dominują pytania o zamkniętej i z góry ustalonej kafeterii.

Zalety prowadzenia badań ankietowych
z wykorzystaniem techniki CAWI

Popularność techniki CAWI wynika z kilku czynników. Przede wszystkim jest to łatwy i szybki sposób dotarcia do różnych grup respondentów. Ponadto badanie realizowane tą techniką można samemu w łatwy sposób zaprojektować i zrealizować. Warto tutaj polecić przede wszystkim serwis SurvGo. Można na nim znaleźć gotowe wzory ankiet, które mogą zostać wykorzystane w trakcie naszego badania. Projektując badanie możemy uzyskać link do naszej ankiety a następnie umieścić go na naszej stronie internetowej, wysłać e-mailem lub w wiadomości sms. Serwis ten umożliwia dobór próby respondentów spośród uczestników panelu badawczego, którzy będą wypełniali przygotowany przez nas kwestionariusz (baza ta ma ponad 200 tysięcy użytkowników). Realizując badanie w ten sposób możemy uzyskać wyniki nawet w kolka godzin. Wśród innych zalet badania realizowanego techniką CAWI z wykorzystaniem serwisu SurvGo można zaliczyć:
check
Kontrolę nad przebiegiem badania.
check
Dostęp do cząstkowych wyników badania w czasie rzeczywistym.
check
Możliwość wykorzystania gotowych wzorów ankiet.
check
Szybkie tworzenie własnego kwestionariusza z wykorzystaniem intuicyjnego kreatora drag&drop.
check
Automatyczne generowanie raportu i bazy danych z wynikami ankietyzacji.
check
Wsparcie techniczne.
check
Kalkulator pozwalający oszacować koszt badania, które zamierzamy przeprowadzić.
check
Możliwość wysyłania powiadomień o badaniu
Narzędzie SurvGo pozwoli nam na szybkie zaprojektowanie i realizację badań techniką CAWI. W przypadku chęci zrealizowania bardziej skomplikowanych badań warto jednak zwrócić się o pomoc do specjalistów z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®. Badania takie jak np.: badania rozpoznawalności marki, badania 180 i 360, badania satysfakcji i lojalności klientów opierają się na określonej metodologii oraz wskaźnikach.

W związku z tym chcąc zrealizować tego rodzaju badania warto wcześniej zwrócić się do nas o pomoc. Przygotowując ofertę zaproponujemy koncepcję badania zawierającą najbardziej efektywne metody osiągnięcia zakładanych celów.

Warto podkreślić, iż eksperci z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat® po realizacji badania mogą przygotować z niego raport, który w sposób szczegółowy będzie objaśniał zastosowaną w badaniu metodologię i wskaźniki, jak również będzie on zawierał interpretację uzyskanych wyników i opracowane rekomendacje oraz wnioski.
SurvGo
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest technika CAWI?

Technika CAWI jest to sposób zbierania danych z wykorzystaniem elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w Internecie. Link do kwestionariusza może zostać wysłany badanemu w wiadomości e-mail/sms, może on być również zamieszczony na stronie internetowej lub na profilu w mediach społecznościowych. Badania z wykorzystaniem techniki CAWI są także realizowane na panelach badawczych, które skupiają tysiące respondentów o różnych charakterystykach.

Ile kosztuje badanie techniką CAWI?

Technika CAWI należy do relatywnie najtańszych sposobów prowadzenia ankietyzacji. Nie wymaga ona bowiem angażowania ankieterów, druku papierowych ankiet, skanowania wypełnionych kwestionariuszy, aby uzyskać wyniki w postaci elektronicznej. Koszt badania realizowanego techniką CAWI jest uzależniony przede wszystkim od liczby pytań, które chcemy zadać respondentom oraz od wielkości próby badawczej. Warto dodać, iż na witrynie SurvGo możemy odnaleźć kalkulator, który pomoże nam oszacować koszty planowanego przez nas badania z wykorzystaniem tego narzędzia.

Jakie badania można realizować za pomocą techniki CAWI?

Za pomocą techniki CAWI można realizować w zasadzie dowolny rodzaj badań, w których narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankiety. Technika ta jest przez nas bardzo często wykorzystywana do prowadzenia badań satysfakcji i zaangażowania pracowników, badań kultury organizacyjnej, badań satysfakcji klientów, badań sondażowych, badań marki i wielu innych.

Ile czasu potrzeba na przeprowadzenie badań za pomocą techniki CAWI?

Badania realizowane technika CAWI charakteryzują się tym, iż można je przeprowadzić w dosyć szybki sposób. Korzystając z narzędzia SurvGo wyniki ankietyzacji możemy otrzymać nawet w mniej niż 24 godziny. Oczywiście, czas potrzebny na realizację badania jest uzależniony od liczby pytań w naszym kwestionariuszu badawczym oraz specyficznych cech respondentów, których chcemy objąć badaniem. Zdecydowanie szybciej można przeprowadzić badania na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków niż np. na grupie osób z wąskich lub specyficznych grup.

Czy mogę sam zrealizować badanie z wykorzystaniem techniki CAWI?

Tak, w Internecie istnieje wiele narzędzi do samodzielnego skonstruowania ankiety badawczej i udostępnienia jej następnie w wybranych przez nas miejscach. Warto przede wszystkim polecić serwis SurvGo, jest on bowiem bardzo intuicyjny a zarazem oferuje bogate możliwości tworzenia kwestionariusza oraz realizacji samych badań z jego wykorzystaniem.

Czym technika CAWI różni się od techniki CATI

W obu tych technikach wykorzystuje się elektroniczny kwestionariusz ankiety. Różnica jednak polega na tym, iż w badaniu realizowanym z wykorzystaniem techniki CAWI respondent sam klika w link ankiety, odczytuje pytania i zaznacza odpowiedzi. W przypadku techniki CATI do respondenta dzwoni ankieter, który odczytuje pytania zawarte w kwestionariuszu oraz zaznacza odpowiedzi usłyszane od rozmówcy. Należy zaznaczyć, iż respondent nie zawsze ma czas na rozmowę z ankieterem, w związku z tym dla wielu osób wygodniejsze są badania realizowane techniką CAWI. Dają one bowiem badanym możliwość wzięcia udziału w badaniu o dowolnej porze dnia i nocy.

Czy mogę ograniczyć w jakiś sposób dostęp do ankiety CAWI?

Tak, jeśli chcemy by w badaniu wzięła ściśle określona grupa osób (np. pracownicy danej firmy), wówczas istnieje możliwość zabezpieczenia dostępu do ankiety za pomocą np. jednorazowego linku lub hasła.

Czym jest panel badawczy?

Panel badawczy jest miejscem skupiającym tysiące osób, które są gotowe do uczestniczenia w różnego rodzaju badaniach ankietowych. Wartym wzmianki jest szczególnie panel Badanie-Opniii.pl (https://www.badanie-opinii.pl), który skupia 200 tysięcy respondentów o różnych cechach społeczno demograficznych. Realizując badanie na panelu badawczym jesteśmy w stanie w łatwy sposób dotrzeć nawet do bardzo zróżnicowanych grup respondentów w całym kraju.

Klienci dla których przeprowadziliśmy badania